Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/2000/QĐ-UB thành lập Ban Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu cơ chế chính sách xã hội hoá thực hiện Nghị định 73/1999/CP đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 46/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 11/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HOÁ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 73/1999/CP NGÀY 18/9/1999 CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HOÁ, THỂ THAO

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI .

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao;
Xét tờ trình số 1156/TTr-TCVG ngày 8/5/2000 của Sở Tài chính Vật giá Hà nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu cơ chế chính sách xã hội hoá thực hiện Nghị định 73/1999/CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, trực thuộc UBND Thành phố.

Ban Chủ nhiệm gồm các đồng chí sau đây:

* Chủ nhiệm: - Nguyễn Quốc Triệu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

* Phó Chủ nhiệm: - Trần Đình Thụ, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá

* Uỷ viên:

- Hoàng Mạnh Hiển, Phó Giám đốc sở Tài chính Vật giá

- Nguyễn Kim Hoãn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Hoàng Vĩnh Giang, Giám đốc sở Thể dục Thể thao

- Nguyễn Viết Chức, Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin

- Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế

- Lê Quang Nhuệ, Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

- Nguyễn Cao Nguyên, Giám đốc Sở Địa chính - nhà đất

- Nguyễn Quang Đôn, Cục phó Cục thuế Hà nội

- Hoàng Công Thái, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Lê quang Vượng, Phó văn phòng UBND Thành phố

* Tổ thư ký giúp việc gồm các đồng chí:

- Tổ chuyên viên văn phòng UBND Thành phố (Khối văn xã)

- Nguyễn Quang Thành, Trưởng phòng Ngân sách, Sở Tài chính Vật giá Hà nội

- Từ Thị Lộc, Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp Sở Tài chính Vật giá.

- Lê Cường, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế

- Lê Kiều Duyên, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo

- Vũ Minh Hà, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Văn hoá Thông tin

- Nguyễn Ngọc Lan, phó Trưởng phòng Tài chính Sở Thể dục Thể thao

Điều 2: Ban Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu cơ chế chính sách thực hiện Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ có nhiệm vụ:

1/ Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị định 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2/ Giúp UBND Thành phố nghiên cứu soạn thảo đề xuất các cơ chế, chính sách xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao.

3/ Tổ chức chỉ đạo và điều phối sự hoạt động của các Sở, Ngành, Quận, Huyện có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện thí điểm Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ.

4/ Phối hợp với Bộ Tài chính khảo sát tình hình thực tế về nội dung hoạt động, cơ chế quản lý tài chính, thu chi trong các cơ sở ngoài công lập đang hoạt động theo các hình thức xã hội hoá, các cơ sở công lập có điều kiện chuyển sang bán công; tổ chức đánh giá tổng kết, hội thảo, trên cơ sở đó tham mưu đề xuất với Bộ Tài chính, Chính phủ cơ chế chính sách xã hội hoá: mô hình tổ chức hoạt động, chế độ quản lý tài chính, chế độ tài chính khuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao phù hợp với đặc thù của Thành phố.

Điều 3: Kinh phí hoạt động của Ban Chủ nhiệm chương trình do ngân sách thành phố cấp và được tổng hợp vào ngân sách của Sở Tài chính Vật giá Hà Nội.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế Hà nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện của Thành phố có liên quan, và các ông, bà có chức danh trong Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 73/1999/NĐCP của Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2000/QĐ-UB thành lập Ban Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu cơ chế chính sách xã hội hoá thực hiện Nghị định 73/1999/CP đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.840

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121