Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4455/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 4455/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 26/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4455/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường đại học;

Căn cứ Thông tư 25/2011/BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy đnh Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đng;

Căn cứ Quyết định 1443/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014 của y ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 -2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1697/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 01 tháng 6 năm 2016, Công văn số 2289/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 12 tháng 7 năm 2016 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2118/TTr-SNV ngày 22 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

3. Ông Huỳnh Thành Đạt, PGS. TS Phó Giám đốc Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch;

4. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch;

5. Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học theo các khối ngành tại Điều 2 của Quyết định này là Thành viên Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có các Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học theo các khối ngành như sau (danh sách kèm theo):

1. Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Sư phạm, Chủ tịch: Hiệu trưng Trường Đại học Sư phạm thành phHồ Chí Minh;

2. Hội đồng Hiệu trưởng khi ngành Sức khỏe, Chủ tịch: Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch;

3. Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Du lịch - Xã hội và Nhân văn, Chủ tịch: Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh;

4. Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Kỹ thuật Công nghệ, Chủ tịch: Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa thành ph H Chí Minh;

5. Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Kinh tế, Chủ tịch: Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 4;
- Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- S
Kế hoạch và Đu tư;
- Sở Tài chính, S
Xây dựng;
- Sở Quy hoạch
- Kiến trúc;
- Sở Tài nguyên và Môi tr
ường;
- S
Khoa học và Công nghệ;
- S
Giao thông Vận tải;
- VPUB: các PVP;
- Các phòng CV; TCCB;
- Lưu: VT, (VX-Nh) T
.70.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4455/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.146

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169