Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 411-TTg năm 1994 thành lập Trường đại học Dân lập Thăng Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 411-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 09/08/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 411-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP THĂNG LONG 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 3769-TCCB ngày 19-6-1994),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép thành lập Trường đại học dân lập Thăng Long trên cơ sở Trung tâm đại học dân lập Thăng Long đã được thành lập theo Quyết định số 1687-KHTV ngày 15-12-1988 của Bộ trưởng Bộ Đại học trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Điều 2. Trường đại học dân lập Thăng Long là cơ sở đào tạo đại học chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Hệ thống văn bằng của trường đại học dân lập Thăng Long nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia.

Điều 3. Trường Đại học dân lập Thăng Long tổ chức và hoạt động theo luật pháp, theo Quy chế đại học dân lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo Điều lệ của Trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 411-TTg

Hanoi, August 09, 1994

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE THANG LONG PEOPLE-SPONSORED UNIVERSITY

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Pursuant to Decree No 15-CP issued on the 2nd of March, 1993 on the tasks, power and responsibility in State management of the Ministries and Agencies of ministerial level;
In consideration of the proposal of the Minister of Education and Training (embodied in Note No 3769-TCCB dated the 19th of June, 1994);

DECIDES:

Article 1.- To permit the establishment of the Thang Long People-Sponsored University on the basis of the Thang Long People-Sponsored University Center which was founded by Decision No 1687-KHTV of the 15th of December, 1988 of the Minister of University and Higher Education and Vocational Training (now the Minister of Education and Training).

Article 2.- The Thang Long People-Sponsored University is an establishment of university education under the State management of the Ministry of Education and Training. It has the legal statutes and its own seal and bank accounts.

The diplomas and certificates issued by the Thang Long People-Sponsored University belong to the national system of diplomas and certificates.

Article 3.- The Thang Long People-Sponsored University shall organize and operate by law, by the Regulations for People-Sponsored Universities issued by the Ministry of Education and Training and by its own Statute which is approved by the Minister of Education and Training.

Article 4.- The Minister of Education and Training, the Cabinet Ministers and Heads of the agencies of ministerial level, the Heads of the agencies attached to the Government and the Presidents of the People's Committees of concerned provinces and cities directly under the Central Government are responsible for the implementation of this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 411-TTg năm 1994 thành lập Trường đại học Dân lập Thăng Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.645

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155