Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4001/QĐ-BGDĐT năm 2008 thành lập ban chỉ đạo phong trào thi đua ”xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2008-2013 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4001/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 22/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4001/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO THI ĐUA ”XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2008-2013

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3  năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua ”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2008-2013. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo triển khai phong trào thi đua trong toàn ngành.

Điều 2. Ban Chỉ đạo gồm có:

1. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - Phó Trưởng ban thường trực.

3. Ông Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - Phó Trưởng ban.

4. Ông Phùng Khắc Bình, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT - Phó Trưởng ban.

5. Ông Lê Quán Tần, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD&ĐT - Phó Trưởng ban.

6. Ông Lê Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD&ĐT - Phó Trưởng ban.

7. Bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quyền Chủ tịch Hội đồng Đội TW-  Phó Trưởng ban.

8. Ông Đặng Văn Bài, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT&DL - Phó Trưởng ban.

9. Ông Trần Đình Châu, Phó Vụ trưởng, Giám đốc Ban điều hành Dự án Phát triển giáo dục Trung học cơ sở II - Ủy viên thường trực.

10. Bà Vũ Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Ủy viên.

11. Ông  Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc cơ quan đại diện của Bộ GD&ĐT tại TP. Hồ Chí Minh - Ủy viên.

12. Ông Mông Ký Slay, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ GD&ĐT - Ủy viên.

13. Ông Văn Đình Ưng, Phó Chánh Văn phòng, Bộ GD&ĐT - Ủy viên.

14. Ông Phạm Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Bộ GD&ĐT - Ủy viên.

15. Ông Nguyễn Đình Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT - Ủy viên.

16. Ông Bùi Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT- Ủy viên.

17. Ông Nguyễn Lộc, Phó Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam - Ủy viên.

18. Ông Trần Đăng Thao, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại - Ủy viên.

19. Ông Đặng Tự Ân, Vụ trưởng, Trưởng ban điều phối Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ủy viên.

20. Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Dự án Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất - Ủy viên.

21. Ông Trần Như Tỉnh, Trưởng ban điều hành Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông - Ủy viên.

Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo, gồm có:

1. Ông Trần Đình Châu, Phó Vụ trưởng, Giám đốc Ban điều hành Dự án Phát triển giáo dục Trung học cơ sở II – Tổ trưởng.

2. Ông Phạm Anh Tuấn, Chuyên viên Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT – Tổ phó.

3. Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Trưởng phòng Báo chí tuyên truyền, Văn phòng Bộ GD&ĐT - Thành viên.

4. Bà Lê Thị Kim Dung, Chuyên viên chính Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT - Thành viên.

5. Ông Đinh Mạnh Cường, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD&ĐT - Thành viên.

6. Ông Ngô Quang Quế, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD&ĐT - Thành viên.

7. Ông Hoàng Trung Thành, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT - Thành viên.

8. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Cán bộ dự án Dự án Phát triển giáo dục Trung học cơ sở II – Thành viên.

9. Bà Nguyễn Hà Minh, Cán bộ dự án Dự án Phát triển giáo dục Trung học cơ sở II– Thành viên.

10. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ GD&ĐT - Thành viên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, Vụ TCCB, Vụ CTHSSV.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4001/QĐ-BGDĐT năm 2008 thành lập ban chỉ đạo phong trào thi đua ”xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2008-2013 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.062

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.184