Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/2006/QĐ-UBND-GL về việc thành lập Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố PLeiku do Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 40/2006/QĐ-UBND-GL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 06/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2006/QĐ-UBND-GL

Pleiku, ngày 06 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH, THÀNH PHỐ PLEIKU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật giáo dục; Nghị định 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Trung học;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, thành phố Pleiku.
Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu, đặt tại phường Trà Bá, thành phố Pleiku; có chức năng giáo dục chương trình trung học phổ thông cho học sinh trên địa bàn thành phố Pleiku, các xã lân cận của huyện Đăk Đoa và huyện Chư Prông.

Điều 2. Nhiệm vụ của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, thành phố Pleiku thực hiện theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học và hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh:

l. Lãnh đạo: có Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.

2. Có tổ chức chuyên môn nghiệp vụ.

3. Biên chế: cân đối trong tổng biên chế sự nghiệp giáo dục được Uỷ ban nhân tỉnh phân bổ hàng năm cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám Sở Giáo đục - Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban ngành, đơn vị có liên quan và Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHẬN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2006/QĐ-UBND-GL về việc thành lập Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố PLeiku do Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.997

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209