Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3794/QĐ-BGDĐT năm 2009 duyệt danh sách sinh viên được xét tuyển đi học đại học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3794/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 28/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3794/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT TUYỂN ĐI HỌC ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ các Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 19/4/2000 và số 356/QĐ-TTg ngày 28/4/2005 của Thủ tư­ớng Chính phủ về việc phê duyệt và điều chỉnh Đề án “Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nư­ớc ngoài bằng ngân sách Nhà n­ước” (gọi tắt là Đề án 322);
Căn cứ các Thông báo số 610/TB-BGDĐT và số 611/TB-BGDĐT ngày 20/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh viên thuộc các đối tượng: đạt giải Olympic quốc tế, thi tuyển sinh đại học năm 2008 và thi tốt nghiệp THPT năm 2008 đạt kết quả cao nhất; sinh viên thuộc các đối tượng ưu tiên vào diện dự tuyển đi học đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm học 2008 - 2009;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt 161 (một trăm sáu mươi mốt) sinh viên có tên trong danh sách kèm theo được xét tuyển đi học đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2009.

Điều 2. Sinh viên được xét tuyển phải đạt yêu cầu về ngoại ngữ và hoàn tất các thủ tục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được nhận quyết định cử đi học. Quyết định cử đi học là căn cứ để cấp học bổng cho sinh viên theo chế độ hiện hành.

Quyết định xét tuyển này có giá trị kể từ ngày ký quyết định đến 31/12/2010.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo và người đại diện hợp pháp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Ngoại giao, Bộ Công an
(để giúp đỡ làm thủ tục XNC);
- Lưu: VT, Cục ĐTVNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3794/QĐ-BGDĐT năm 2009 duyệt danh sách sinh viên được xét tuyển đi học đại học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.522
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209