Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 376-TTg năm 1996 về việc chuyển trường Trung học quản trị kinh doanh sang hệ Bán công và nâng cấp thành trường Cao đẳng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 376-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 06/06/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 376-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH SANG HỆ BÁN CÔNG VÀ NÂNG CẤP THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 2850/KH-TC ngày 06 tháng 5 năm 1996), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2263/BKH-KHGD-MT ngày 23 tháng 5 năm 1996) và tờ trình của Ban Vật giá Chính phủ số 316/VGCP-TCCB ngày 10 tháng 4 năm 1996,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chuyển trường Trung học Quản trị kinh doanh thuộc Ban Vật giá Chính phủ sang hệ bán công và nâng cấp thành trường Cao đẳng bán công Quản trị kinh doanh.

Điều 2.-Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ban Vật giá Chính phủ, quy định về mục tiêu, phương thức và nội dung đào tạo của trường nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo của mô hình mới này trong hệ cao đẳng.

Điều 3.- Trường Cao đẳng bán công Quản trị kinh doanh nằm trong hệ thống các trường Đại học và Cao đẳng được hưởng mọi chế độ, chính sách của Nhà nước quy định cho hệ thống Đại học và Cao đẳng; Trường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 4.- Trường Cao đẳng bán công Quản trị kinh doanh thuộc Ban Vật giá Chính phủ tổ chức và hoạt động theo luật pháp, theo quy chế trường bán công do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo Điều lệ của trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Vật giá Chính phủ phê duyệt.

Điều 5.- Trưởng Ban Vật giá Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 376-TTg năm 1996 về việc chuyển trường Trung học quản trị kinh doanh sang hệ Bán công và nâng cấp thành trường Cao đẳng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.211
DMCA.com Protection Status