Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3430/QĐ-UBND năm 2008 về kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3430/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 11/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 3430/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2008 - 2009 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 38/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2008 -2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1560/GDĐT-VP ngày 29 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009; điều chỉnh kịp thời thời gian nghỉ học của học sinh khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù; bố trí thời gian nghỉ hè cho giáo viên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu HàKẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2008 - 2009
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3430/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Các ngành học, cấp học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

1. Mầm non

25/8/2008

05/9/2008

Từ  15/8/2008 đến 26/12/2008.

Từ 07/01/2009 đến 30/5/2009

25/5/2009

 

2. Tiểu học

21/8/2008

05/9/2008

Từ 25/8/2008 đến 02/01/2009

18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

Từ 05/01/2009 đến 25/5/2009

17 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

25/5/2009

- Xét hoàn thành chương trình cấp Tiểu học từ 29/5 đến 10/6/2009.

3. THCS

21/8/2008

05/9/2008

- Từ 21/8/2008 đến 03/01/2009

19 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

- Ôn tập kiểm tra HK I từ 22/12/2008 đến 02/01/2009

Từ 05/01/2009 đến 25/5/2009

18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

- Ôn tập kiểm tra HK II từ 11/5/2009 đến 23/5/2009

25/5/2009

- Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2009.

- Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2008 - 2009  trước 31/7/2009

4. THPT

21/8/2008

05/9/2008

- Từ 21/8/2008 đến 03/01/2009

19 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

- Ôn tập kiểm tra HK I từ 22/12/2008 đến 02/01/2009

Từ 05/01/2009 đến 25/5/2009

18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

- Ôn tập kiểm tra HK II từ 11/5/2009 đến 23/5/2009

25/5/2009

Riêng lớp 12: 17/5/2009

- Thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT 25/02/2009

- Thi tốt nghiệp THPT vào các ngày 02, 03, 04/6/2009

5.GDTX

(BT.THCS)

21/8/2008

08/9/2008

- Từ 21/8/2008 đến 03/01/2009

16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

- Ôn tập kiểm tra HK I từ 22/12/2008 đến 02/01/2009

Từ 05/01/2009 đến 25/5/2009

16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

25/5/2009

- Xét tốt nghiệp Bổ túc THCS lần 1 trước ngày 15/12/2008 và lần 2 trước ngày 15/6/2009

6. GDTX

(BT.THPT)

21/8/2008

08/9/2008

- Từ 21/8/2008 đến 03/01/2009

16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

- Ôn tập kiểm tra HK I từ 22/12/2008 đến 02/01/2009

Từ 05/01/2009 đến 25/5/2009

16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

25/5/2009

Riêng lớp 12: 17/5/2009

- Thi tốt nghiệp Bổ túc THPT vào các ngày 02, 03, 04/6/2009

Ghi chú:

- Ngày nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật Lao động, nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ theo quy định.

- Ngày tựu trường sớm nhất đối với cấp Tiểu học, THCS, THPT, BT.THCS, BT.THPT vào ngày 15 tháng 8 năm 2008 và muộn nhất vào ngày 21 tháng 8 năm 2008.

- Nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 19 tháng 01 năm 2009 đến hết ngày 01 tháng 02 năm 2009.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3430/QĐ-UBND năm 2008 về kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112