Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 334/2004/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Võ Thị Thắng
Ngày ban hành: 23/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC DU LỊCH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 334/2004/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Luật Giáo dục, ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 94/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2003, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch;
Căn cứ Công văn số 1207/BNV-TCBC, ngày 24/5/2004, của Bộ Nội vụ, về việc thành lập Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hải phòng;
Căn cứ Công văn số 4296/TCCB, ngày 28/5/2004, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc thành lập Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Tổng cục Du lịch

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Trường), trực thuộc Tổng cục Du lịch, có trụ sở đặt tại Thành phố Hải Phòng.

Trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được hưởng mọi chế độ chính sách của Nhà nước quy định cho hệ thống trường trung học chuyên nghiệp dạy nghề.

Điều 2. Trường có chức năng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ trung cấp và thấp hơn trung cấp về lĩnh vực du lịch và liên quan đến du lịch; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ phát triển du lịch của địa phương và của ngành Du lịch; các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trường hoạt động theo Điều lệ Trường Trung học chuyên nghiệp; các quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế tổ chức hoạt động của Trường.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Tổng cục, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Xúc tiến Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị trực thuợc Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH 
Võ Thị Thắng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 334/2004/QĐ-TCDL ngày 23/07/2004 về việc thành lập Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng do Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.664

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!