Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3224/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm học 2012-2013 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 3224/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 31/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3224/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN "AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ" NĂM HỌC 2012-2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư 23/2012/TT-BCA , ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định về Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự";

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Tờ trình số 1541/TTr-BCĐ ngày 28 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các Nhà trường thuộc tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh do Công an tỉnh theo dõi, quản lý về ANTT đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm học 2012-2013 như sau:

1. Đạt chuẩn "An toàn về ANTT" (Phong trào loại Xuất sắc): 01 đơn vị

2. Đạt "An toàn về ANTT" loại khá (Phong trào loại Khá): 11 đơn vị

3. Đạt "An toàn về ANTT" loại Trung bình (Phong trào loại Trung bình): 02 đơn vị

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và các Nhà trường có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, K11

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

DANH SÁCH

PHÂN LOẠI NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN "AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ" NĂM HỌC 2012-2013
(Kèm theo Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 31/10/2013)

STT

TÊN NHÀ TRƯỜNG

Kết quả phân loại

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Trường Cao đẳng Bình Định

Đạt chuẩn "An toàn về ANTT"

 

2

Trường Cao đẳng Y tế Bình Định

Đạt "An toàn về ANTT" loại Khá

 

3

Trường Chuyên Lê Quý Đôn

Đạt "An toàn về ANTT" loại Khá

 

4

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bình Định

Đạt "An toàn về ANTT" loại Khá

 

5

Trường Chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn

Đạt "An toàn về ANTT" loại Khá

 

6

Trường Chính trị tỉnh Bình Định

Đạt "An toàn về ANTT" loại Khá

 

7

Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ

Đạt "An toàn về ANTT" loại Khá

 

8

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ

Đạt "An toàn về ANTT" loại Khá

 

9

Trường Đại học Quang Trung

Đạt "An toàn về ANTT" loại Khá

 

10

Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Bình Định

Đạt "An toàn về ANTT" loại Khá

 

11

Trung tâm Dạy nghề Công đoàn Bình Định

Đạt "An toàn về ANTT" loại Khá

 

12

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình Định

Đạt "An toàn về ANTT" loại Khá

 

13

Trường Đại học Quy Nhơn

Đạt "An toàn về ANTT" loại Trung bình

 

14

Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn

Đạt "An toàn về ANTT" loại Trung bình

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3224/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm học 2012-2013 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.988
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6