Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 315-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 24/05/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 315-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÊN  ĐẠI HỌC CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Quyết định số 224/TTg ngày 24/5/1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 3088/SĐH ngày 12/5/1995); Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (công văn số 837/TCCB-KH ngày 14/4/1995); Bộ Nội vụ (công văn số 85/CV-BNV ngày 22 tháng 2 năm 1995)
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Nội vụ quy định các chuyên ngành đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 315-TTg

Hanoi, May 24, 1995

 

DECISION

ASSIGNING THE TASK OF POST-GRADUATE TRAINING TO THE PEOPLE'S POLICE UNIVERSITY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to Decision No.224-TTg on the 24th of May 1976 of the Prime Minister on in-country post-graduate training;
At the proposals of the Ministry of Education and Training (Official dispatch No.3088-SDH on the 12th of May 1995); the Ministry of Science, Technology and Environment (Official dispatch No.837-TCCB-KH on the 14th of April 1995); the Ministry of the Interior (Official dispatch No.85-CV/BNV on the 22nd of February 1995),

DECIDES:

Article 1.- To assign the task of post-graduate training to the People's Police University.

Article 2.- The Ministry of Education and Training, the Ministry of Science, Technology and Environment and the Ministry of the Interior shall decide the specialties to be included in the post-graduate training program of the People's Police University.

Article 3.- The Minister of Education and Training, the Minister of the Interior, the Minister of Science, Technology and Environment, the Minister of Finance, the Chairman of the State Planning Committee, the Ministers concerned and the Heads of the relevant agencies shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Khanh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 315-TTg ngày 24/05/1995 giao nhiệm vụ đào tạo trên Đại học cho trường Đại học Cảnh sát Nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.594

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249