Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2780/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 do tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 2780/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 07/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2780/-UBND

Hải Dương, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 934/TTr-SGDĐT ngày 03/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: “Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh;
- Phó CVP (Ô.Khuyến);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, TP;
- TT Công nghệ thông tin, VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX(01), Hiển(40)
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

KẾ HOẠCH

VỀ THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019
(Ban nh kèm theo Quyết định số: 2780/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Thời gian năm học 2018 - 2019

 

Bậc Mầm non

Cấp Tiểu học

Cấp THCS

Cấp THPT

GDTX

Ngày tựu trường

20/8/2018

20/8/2018

13/8/2018

13/8/2018

20/8/2018

Ngày khai giảng

05/9/2018

05/9/2018

05/9/2018

05/9/2018

05/9/2018

Học kỳ I

Từ ngày 05/9/2018 đến ngày 10/01/2019 (18 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 05/9/2018 đến ngày 10/01/2019 (18 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 05/01/2019 (19 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 05/01/2019 (19 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 05/9/2018 đến ngày 05/01/2019 (18 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Ngày nghỉ giữa hai hc kỳ

11/01/2019

11/01/2019

 

 

 

Học kỳ II

Từ ngày 14/01/2019, đến ngày 25/5/2019 (17 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 14/01/2019, đến ngày 25/5/2019 (17 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 07/01/2019, đến ngày 26/5/2019 (18 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 07/01/2019, đến ngày 26/5/2019 (18 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 07/01/2019, đến ngày 26/5/2019 (17 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Ngày kết thúc năm học

31/5/2019

31/5/2019

31/5/2019

31/5/2019

31/5/2019

 

 

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 10/6/2019

Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2019

Thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT

Thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT

 

 

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 tiểu học trưc ngày 31/7/2019

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS trước ngày 31/7/2019

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT trước ngày 31/7/2019

 

2. Một số quy định chung

2.1. Thống nhất ngày khai giảng là ngày 05/9/2018 (ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường). Trường hợp đặc biệt, đơn vị nào thay đổi ngày khai giảng, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo (đi với trường mm non, tiu học, THCS), UBND cấp huyện (trung tâm GDTX) và Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THPT).

2.2. Thời gian nghỉ tết Nguyên đán năm 2019

Nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 bắt đầu từ ngày 01/02/2019 (ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết ngày 10/02/2019 (ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

2.3. Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

2.4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học đột xuất, nghỉ do thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và chỉ đạo bố trí học bù./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2780/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 do tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


82
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16