Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2007/QĐ-UBND về bãi bỏ một số chế độ đối với ngành giáo dục được quy định tại Quyết định số 170/2001/QĐ-UB ngày 07/11/2001 của UBND tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 26/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hạnh
Ngày ban hành: 23/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2007/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGÀNH GIÁO DỤC QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 170/2001/QĐ-UB NGÀY 07/11/2001 CỦA UBND TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non; Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại các trường chuyên biệt và vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn; Quyết định số 05/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/3/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế trường trung học phổ thông chuyên và một số văn bản hiện hành của Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 243/SGD&ĐT-KHTC ngày 19/3/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số chế độ đối với ngành giáo dục được quy định tại Quyết định số 170/2001/QĐ-UB ngày 07/11/2001 của UBND tỉnh, gồm:

1. Mục 1, 2 điều 3 về chế độ đối với trường PTTH Chuyên;

2. Mục 1, 2, 3 điều 5 về chế độ trợ cấp đối với cô nuôi dạy trẻ và giáo viên mẫu giáo dân lập.

Điều 2. Chế độ đối với giáo viên trường THPT Chuyên Bắc Giang thực hiện theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ.

Chế độ trợ cấp đối với cô nuôi dạy trẻ và giáo viên mẫu giáo dân lập, thực hiện theo chế độ quy định tại Quyết định 161/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những quy định tại Quyết định số 170/2001/QĐ-UB ngày 07/11/2001 của UBND tỉnh không bãi bỏ tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2007/QĐ-UBND về bãi bỏ một số chế độ đối với ngành giáo dục được quy định tại Quyết định số 170/2001/QĐ-UB ngày 07/11/2001 của UBND tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.535

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123