Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2495/QĐ-UBND 2017 thời gian năm học mầm non phổ thông thường xuyên Thanh Hóa

Số hiệu: 2495/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2495/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017 - 2018 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHTHÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghcủa Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1468/TTr-SGDĐT ngày 04/7/2017 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Về thời gian thực học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017 - 2018:

- Đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học: Có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

- Đối với cấp THCS và cấp THPT: Có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nht 18 tuần);

- Đối với giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và btúc THPT): Có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

2. Kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên:

2.1. Ngày tựu trường:

Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH): Ngày 22/8/2017

Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có 02 tuần để chuẩn bị cho năm học mới: ổn định nền nếp dạy và học, củng cố kiến thức cũ (làm quen với tiếng Việt đối với học sinh khu vực miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số); tổ chức thi lại và đánh giá kết quả tu dưỡng sau hè cho một số học sinh; chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho năm học mới và ngày khai giảng năm học 2017 - 2018.

2.1. Ngày khai giảng:

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH): Ngày 05/9/2017;

- Trung tâm học tập cộng đồng: Từ ngày 01-10/10/2017.

2.2. Ngày bắt đầu học kỳ I:

Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (hệ BTVH): Ngày 05/9/2017.

2.3. Ngày kết thúc học kỳ I:

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX (hệ BTVH): Trước ngày 20/01/2018;

- Trung tâm Học tập cộng đồng: Trước ngày 31/3/2018.

2.4. Ngày bắt đầu học kỳ II:

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH): Ngày 22/01/2018;

- Trung tâm Học tập cộng đồng: Ngày 03/4/2018.

2.5. Ngày kết thúc học kỳ II (Hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập):

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH): Trước ngày 25/5/2018 (từ ngày 28- 30/5/2018 các sở giáo dục tổ chức bế giảng năm học);

- Trung tâm học tập cộng đồng: Trước ngày 15/8/2018.

2.6. Ngày kết thúc năm học 2017 - 2018:

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH): Trước ngày 31/5/2018;

- Trung tâm Học tập cộng đồng: Trước ngày 20/8/2018.

2.7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước ngày 15/6/2018.

2.8. Hoàn thành tuyn sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019: Trước 31/7/2018. Riêng đối với giáo dục thường xuyên (hệ BTVH), trước ngày 31/8/2018.

2.9. Các ngày nghỉ lễ tết: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh.

2.10. Thời gian nghỉ phép của giáo viên: Được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm đảm bảo phù hợp với đặc đim cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của đơn vị.

2.11. Các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia năm học 2017-2018:

- Thi chọn đội tuyển dthi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa lớp 12 THPT: Tháng 10/2017;

- Thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh: Tháng 10/2017;

- Thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 9: Tháng 11/2017;

- Thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 12: Tháng 12/2017;

- Thi học sinh giỏi thể dục, thể thao bậc tiểu học và trung học cơ sở cấp tỉnh: Tháng 12/2017;

- Thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học: Tháng 12/2017;

- Thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT: Tháng 12/2017;

- Thi dạy học tích hp cho giáo viên và thi liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học: Từ tháng 12/2017 đến tháng 02/2018;

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa bậc THCS, THPT, BTTHPT: Tháng 3/2018;

- Thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47: Từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018;

- Hội thi Văn hóa, Văn nghệ - Phát thanh truyền hình các trường dân tộc nội trú: Tháng 02/2018;

- Thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa lớp 12 THPT: Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn năm học 2018 - 2019: Tháng 6/2018;

- Thi THPT quốc gia năm 2018: Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019: Tháng 7/2018;

- Lễ trao thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2017-2018; học sinh đạt điểm thủ khoa vào các trường đại học năm 2018: Tháng 8/2018;

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Xây dựng kế hoạch chi tiết, hướng dẫn, chđạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học 2017-2018.

b) Thực hiện chế độ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2017-2018: Trước ngày 15/9/2017;

- Báo cáo Sơ kết học kỳ I: Trước ngày 31/01/2018;

- Báo cáo Tổng kết năm học, kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị khen thưởng năm học 2017-2018: Trước ngày 25/6/2018.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường và các đơn vị có liên quan: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Điều 1, Quyết định này; báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả và tình hình thực hiện để tổng hợp báo báo Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 Quyết định;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2495/QĐ-UBND ngày 13/07/2017 Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.025

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214