Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 23-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 09/03/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23-HĐBT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981.
Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề báo cáo về việc tổng kết cuộc cải cách giáo dục đã được triển khai theo Nghị quyết số 14-TƯ ngày 11/1/1979 của Bộ Chính trị và đề nghị một số vấn đề cấp bách trong công tác giáo dục đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phát triển giáo dục mầm non bằng những hình thức phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh tế ở từng vùng. Trước mắt tập trung xoá mù chữ ở một số địa phương, thực hiện phổ cập giáo dục cấp I và phát triển cấp II ở những nơi có điều kiện. Đầy mạnh giáo dục hướng nghiệp phát triển hệ thống dạy nghề. Kết hợp việc dạy văn hoá với dạy nghề ở bậc phổ thông trung học. Tổ chức các loại hình đào tạo đa dạng và linh hoạt phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế. Chú trọng đào tạo và bồi dưỡng sâu đại học trong nước, thực hiện đào tạo cao học. Cố gắng hết mức để duy trì và phát triển giáo dục ở vùng có nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc ít người.

Mở lớp 9 cải cách giáo dục trong năm học 1989 - 1990.

Điều 2. Tăng thêm các điều kiện bảo đảm cho sự nghiệp giáo dục phát triển và nâng cao chất lượng.

Tăng mức đầu tư của Nhà nước và đổi mới cơ chế đầu tư cho giáo dục và đào tạo động viên nhân dân các địa phương góp phần vào việc củng cố và phát triển cơ sở vật chất của các trường lớp.

Điều 3. Giải thể Uỷ ban cải cách giáo dục Trung ương (được thành lập theo Quyết định số 147-HĐBT ngày 12/12/1983). Từ nay việc chỉ đạo tổng kết và điều chỉnh cải cách giáo dục do Bộ Giáo dục, Bộ đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề đảm nhiệm.

Điều 4:  Các bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23-HĐBT ngày 09/03/1989 về một số vấn đề cấp bách trong công tác giáo dục và đào tạo do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.669

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!