Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2011/QĐ-UBND năm 2017 công nhận huyện, thị xã, thành phố đạt Chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 17/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2011/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1448/TTr-SGDĐT ngày 05 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt Chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 (cụ thể theo danh sách đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Lưu: VT, KGVX. Bích.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

DANH SÁCH

CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN PCGD, XMC NĂM 2016
(kèm theo Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 17 /7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Huyện, thị xã, thành phố

PCGD MNCTE5T

PCGD TIỂU HỌC

XÓA MÙ CHỮ

PCGD THCS

1

Tuy Phong

Duy trì chuẩn

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 1

2

Bắc Bình

Duy trì chuẩn

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 1

3

Hàm Thuận Bắc

Duy trì chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 1

Mức độ 1

4

Phan Thiết

Duy trì chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 1

Mức độ 1

5

Hàm Thuận Nam

Duy trì chuẩn

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 1

6

Hàm Tân

Duy trì chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 1

Mức độ 1

7

La Gi

Duy trì chuẩn

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

8

Tánh Linh

Duy trì chuẩn

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 1

9

Đức Linh

Duy trì chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 1

Mức độ 1

10

Phú Quý

Duy trì chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 1

Mức độ 2

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2011/QĐ-UBND năm 2017 công nhận huyện, thị xã, thành phố đạt Chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


705

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9