Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2000/QĐ-BCN thành lập Trường Đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 20/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 05/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ MỎ HỒNG CẨM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 14/CP-ĐMDN ngày 02 tháng 02 năm 2000, giao Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chủ trì phối hợp các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo việc tổ chức lại hoặc chuyển đổi các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam (tờ trình số 387CV/HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam, trên cơ sở hợp nhất Trường Đào tạo nghề mỏ Hòn Gai và Trường Đào tạo nghề mỏ (Cẩm Phả).

Trường Đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm là đơn vị sự nghiệp, có tài khoản tại ngân hàng, có con dấu (bao gồm cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để giao dịch và hoạt động theo quy định của pháp luật.

-Trụ sở chính đặt tại : Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

-Trường có 02 cơ sở đào tạo:

+Thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh;

+Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Nhiệm vụ của trường:

- Đào tạo, bồi dưỡng công nhân vận hành và sửa chữa các nghề: khoan, xúc, gạt, ô tô, sàng tuyển, bốc rót, xây dựng, cơ khí, vận tải đường sắt, sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, khai thác hầm lò, tin học;

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

- Liên kết với các viện, trường đại học-cao đẳng để tổ chức các lớp đại học-cao đẳng tập trung và tại chức;

- Hợp tác với các đơn vị sản xuất trong Tổng Công ty để khai thác, chế biến, kinh doanh than;

- Dịch vụ khoa học kỹ thuật và công nghệ (tin học, in ấn, trắc địa...); liên kết với các cơ quan nghiên cứu để thực hiện các đề tài khoa học phục vụ ngành mỏ.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam chỉ đạo thực hiện việc hợp nhất hai đơn vị trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự của Trường gọn, nhẹ đảm bảo hoạt động bình thường và có hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghề mỏ Hòn Gai, Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghề mỏ (Cẩm Phả), Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Ban Đổi mới quản lýDN TW,
- Ban TCCB Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ KHCNMT,
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước ,
- Kho bạc Nhà nước,
- UBND tỉnh QN,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Đặng Vũ Chư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2000/QĐ-BCN thành lập Trường Đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.413
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6