Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1815/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

Số hiệu: 1815/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 03/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1815/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 23/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đến năm 2020;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới tại Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 24/6/2015 về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn phường Nam Lý giai đoạn 2015 - 2020;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 923/KHĐT-LĐVX ngày 02/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 (tại Điểm 2.2.8, Mục 2, Phần II, Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh), với nội dung sau đây:

1. Nội dung đã được phê duyệt:

- Từ năm 2015: Thành lập cụm Trường tư thục Hà Quảng (gồm: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) tại Bắc đường Trần Quang Khải; thành lập mới Trường Cao đẳng Kỹ thuật (tại phường Thuận Đức); nâng cấp các trường trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng, gắn với nhu cầu đào tạo nghề chất lượng cao; nâng cấp Trường Trung cấp Nghề Số 9 thành cao đẳng. Thành lập mới Trường Mầm non Bảo Ninh 2 trên cơ sở cụm lẻ Trường Mầm non Bảo Ninh; Trường Mầm non Bắc Lý 2 trên cơ sở cụm lẻ Trường Mầm non Bắc Lý; Trường Trung học cơ sở Thuận Đức trên cơ sở cụm lẻ Trường Trung học cơ sở Số 2 Đồng Sơn, Trường Trung học cơ sở Nghĩa Ninh; giải thể Trường Trung học cơ sở 2 Đồng Sơn.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Từ năm 2015: Thành lập cụm Trường tư thục Hà Quảng (gồm: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) tại Bắc đường Trần Quang Khải; thành lập mới Trường Cao đẳng Kỹ thuật (tại phường Thuận Đức); nâng cấp các trường trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng, gắn với nhu cầu đào tạo nghề chất lượng cao; nâng cấp Trường Trung cấp Nghề Số 9 thành cao đẳng. Thành lập mới Trường Mầm non Bảo Ninh 2 trên cơ sở cụm lẻ Trường Mầm non Bảo Ninh; Trường Mầm non Bắc Lý 2 trên cơ sở cụm lẻ Trường Mầm non Bắc Lý; Trường Trung học cơ sở Thuận Đức trên cơ sở cụm lẻ Trường Trung học cơ sở Số 2 Đồng Sơn; Trường Trung học cơ sở Nghĩa Ninh; Trường Tiểu học Số 2 Nam Lý trên cơ sở cụm lẻ Trường Tiểu học Số 1 Nam Lý; giải thể Trường Trung học cơ sở 2 Đồng Sơn.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định 1880/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1815/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.476

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85