Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 172/2004/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp và định hướng phát triển các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 172/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 29/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 172/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 172/2004/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2004 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ''Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 - 2010";
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án sắp xếp và định hướng phát triển các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường với các nội dung chính như sau:

1. Sắp xếp lại các trường hiện có thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn 2004 - 2005

Sắp xếp nhằm bước đầu hình thành một số cơ sở đào tạo đa chuyên ngành về tài nguyên và môi trường ở bậc cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, phù hợp với phân vùng lãnh thổ, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trước mắt, bao gồm:

a) Thành lập Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Khí tượng Thủy văn Hà Nội (tại thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) và Trường Trung học Địa chính Trung ương I (tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội);

b) Thành lập Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Trường Cán bộ Khí tượng thủy văn thành phố Hồ Chí Minh (tại phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) và Trường Trung học Địa chính Trung ương III (tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai);

c) Đổi tên Trường Trung học Địa chính Trung ương II (phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) thành Trường Trung học Tài nguyên và Môi trường Trung ương.

2. Một số định hướng phát triển các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2010 - 2015

Trên cơ sở kết quả sắp xếp các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2004 - 2005, từng bước củng cố, tăng cường năng lực đào tạo cả về quy mô lẫn chất lượng đối với các chuyên ngành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (quản lý đất đai, khí tượng thủy văn, môi trường, địa chất, đo đạc bản đồ), kết hợp đa dạng hóa ngành nghề đào tạo khác theo nhu cầu thực tế của xã hội và thực hiện nhiệm vụ đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng chính quy, hiện đại.

Trong giai đoạn 2010 - 2015, định hướng phát triển các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

a) Xây dựng một trường đại học về tài nguyên và môi trường (tại Hà Nội) trên cơ sở nâng cấp một cơ sở đào tạo thuộc Bộ đáp ứng đủ điều kiện, tiềm lực hoặc củng cố, hợp nhất với cơ sở đào tạo khác có ngành đào tạo chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

b) Xây dựng một trường cao đẳng về tài nguyên và môi trường tại miền Trung (tại thành phố Đà Nẵng hoặc một tỉnh Trung Trung bộ);

c) Tiếp tục duy trì, củng cố Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thành một trường cao đẳng đa ngành trọng điểm ở khu vực Đông Nam Bộ.

Điều 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc sắp xếp các trường thuộc Bộ theo đúng nội dung đã được phê duyệt; chỉ đạo và bảo đảm các điều kiện để các trường thuộc Bộ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Căn cứ Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định theo thẩm quyền việc thành lập, đổi tên các trường cao đẳng theo phương án đã được phê duyệt.

Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 172/2004/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp và định hướng phát triển các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106