Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1571/QĐ-BQP năm 2005 về Danh mục giáo trình đào tạo cán bộ quân sự cấp xã đã có bằng trung cấp lý luận chính trị do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 1571/QĐ-BQP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 26/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1571/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUÂN SỰ CẤP XÃ ĐÃ CÓ BẰNG TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Quyết định số 03/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010;
Xét đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Danh mục giáo trình đào tạo cán bộ quân sự cấp xã đã có bằng trung cấp lý luận chính trị.

Điều 2. Giao Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị phối hợp với các cơ quan trong và ngoài quân đội, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Tổng Tham mưu trưởng, Thủ trưởng các Tổng cục, Tư lệnh các quân khu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng Tướng Phùng Quang Thanh

 

DANH MỤC

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUÂN SỰ CẤP XÃ ĐÃ CÓ BẰNG TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

(Dùng cho các đồng chí đào tạo trung cấp quân sự cơ sở 14 tháng)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1571/QĐ-BQPngày 26 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

I - MÔN: CÔNG TÁC ĐẢNG - CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

1 - Những vấn đề cơ bản về công tác Đảng, công tác chính trị trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

2 - Công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng DQTV

3 - Công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV

4 - Công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện lực lượng dự bị động viên

5 - Công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng và động viên quân dự bị

6 - Công tác Đảng, công tác chính trị trong phòng chống “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ

7 - Công tác Đảng, công tác chính trị đối với lực lượng DQTV và DBĐV khi tham gia giải quyết “điểm nóng”

8 - Công tác Đảng, công tác chính trị trong phòng chống thiên tai của lực lượng DQTV

9 - Thông báo về tình hình quốc phòng, an ninh

II - MÔN: QUÂN SỰ CHUNG

1 - Đội ngũ từng người tay không và có súng; đội hình a, b

2 - Một số nội dung về thể lực: 2 bài thể dục 24 động tác, chạy vũ trang 3000 m

3 - Kỹ thuật đánh bắt địch

4 - Tổ chức biên chế trang bị cách đánh của quân đội nước ngoài

5 - Sử dụng bản đồ địa hình quân sự, ống nhòm, địa bàn

6 - Vũ khí hoá học và cách phòng tránh

7 - Giới thiệu một số loại vũ khí công nghệ cao: bom đạn điều khiển, tên lửa hành trình

III - MÔN: KỸ THUẬT

1 - Binh khí một số loại súng trang bị cho dân quân

2 - Học bắn súng K54 bài 1 (có bắn đạn thật)

3 - Học bắn súng AK bài 1 (có bắn đạn thật)

4 - Hiểu biết chung súng ĐKZ 75 mm

5 - Hiểu biết chung súng cối 60 mm

6 - Hiểu biết chung súng cối 82 mm

7 - Hiểu biết chung súng máy phòng không 12,7 mm

8 - Tính năng cấu tạo, chuyển động, bảo quản lựu đạn, ném lựu đạn xa đúng hướng, trúng mục tiêu

9 - Một số loại mìn của ta và của địch, cách bố trí, khắc phục

10 - Một số loại vũ khí tự tạo. Bố trí vật cản không nổ

11 - Chắp nối đồ dùng gây nổ

12 - Gói buộc lượng nổ

13 - Kỹ thuật phóng nổ, thực hành phóng nổ

14 - Công sự, nguỵ trang và nghi binh

15 - Bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh

16 - Tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ thuật (viết giáo án, tập giảng)

IV - MÔN: CHIẾN THUẬT BỘ BINH

1 - Các tư thế động tác cơ bản vận động trên chiến trường

2 - Lợi dụng địa hình địa vật

3 - Từng người làm nhiệm vụ tuần tra canh gác

4 - Từng người đánh chiếm mục tiêu

5 - Từng người chiến đấu ngăn chặn

6 - Tổ DQTV đánh chiếm mục tiêu

7 - Tổ DQTV chiến đấu ngăn chặn

8 - Tổ DQTV làm nhiệm vụ tuần tra canh gác

9 - Tiểu đội DQTV chiến đấu bảo vệ làng

10 - Tiểu đội DQTV chiến đấu tập kích

11 - Tiểu đội DQTV chiến đấu phục kích

12 - Trung đội DQTV chiến đấu bảo vệ làng

13 - Trung đội DQTV chiến đấu phục kích

14 - Trung đội DQTV đánh địch ĐBĐK bằng máy bay lên thẳng

15 - Trung đội DQTV chiến đấu tập kích

16 - Phân đội DQTV bảo vệ mục tiêu trong tình huống A2

17 - Phân đội DQTV đánh chiếm lại mục tiêu trong tình huống A2

18 - Tổ chức phương pháp huấn luyện chiến thuật cho DQTV

V - MÔN: QUỐC PHÒNG - QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG

1 - Pháp lệnh DQTV và các văn bản hướng dẫn thực hiện

2 - Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

3 - Phòng chống “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

4 - Tổ chức sử dụng lực lượng DQTV tham gia phòng chống “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ ở cơ sở

5 - Chức trách, nhiệm vụ mối quan hệ, phương pháp công tác của xã, phường đội trưởng

6 - Công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương ở cơ sở trong tình hình mới

7 - Nội dung phương pháp làm tham mưu cấp uỷ, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương

8 - Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới

9 - Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Những nội dung cơ bản trong công tác đăng ký, quản lý tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

10 - Pháp lệnh về “Dự bị động viên” và các văn bản hướng dẫn thực hiện những nội dung cơ bản về công tác động viên quân đội

11 - Dân quân tự vệ làm công tác dân vận

12 - Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân ở cấp xã

13 - Tổ chức xây dựng, huấn luyện hoạt động và chiến đấu của lực lượng DQTV

14 - Văn kiện chỉ huy chiến đấu cấp xã

15 - Kế hoạch huấn luyện DQTV

16 - Khu vực phòng thủ huyện (quận); xây dựng xã, phường, chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện

17 - Hoạt động tác chiến lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ

18 - Cách làm kế hoạch và phương pháp tổ chức thực hành diễn tập cơ sở

19 - Thực hành chỉ huy diễn tập cấp xã

20 - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

VI - MÔN: HẬU CẦN KỸ THUẬT

1 - Tổ chức thực hiện chính sách hậu phương quân đội ở xã, phường

2 - Cách lập dự toán ngân sách quốc phòng cấp xã

3 - Công tác tham mưu hậu cần quân sự địa phương

4 - 5 kỹ thuật băng bó cấp cứu và chuyển thương

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1571/QĐ-BQP năm 2005 về Danh mục giáo trình đào tạo cán bộ quân sự cấp xã đã có bằng trung cấp lý luận chính trị do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.590
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.203.233