Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 149/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 07/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 149/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI CHỈ THỊ SỐ 17/2003/CT-UB NGÀY 21 THÁNG 7  NĂM 2003 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 301/2003/QĐ-UB NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC BẬC TRUNG HỌC

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chị số 61/CT-TW ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở;
Thực hiện văn bản số 1359/THPT ngày 06 tháng 3 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chấp thuận cho phép thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kế hoạch thí điểm phổ cập bậc Trung học;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 665/GDĐT ngày 21 tháng 5 năm 2004 về điều chỉnh nội dung quy định tạm thời về phổ cập giáo dục bậc trung học;

QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh, sửa đổi điểm 2.3, Khoản 2, Mục I của  Chỉ thị số 17/2003/CT-UB ngày 21 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học và của Quy định tạm thời về tiêu chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2005 (Ban hành kèm theo Quyết định số 301/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố) như sau :

“2.3. Mỗi phường-xã, thị trấn đạt chuẩn phải có ít nhất 90% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 21, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn theo học các chương trình Trung học phổ thông, Bổ túc trung học, Trung học kỹ thuật, Trung học nghề ; trong đó có 80% đối tượng phổ cập trong độ tuổi từ 18 đến 21 có bằng tốt nghiệp. Các điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp và điều kiện về giáo viên của địa phương đảm bảo đúng theo quy định điều lệ nhà trường và yêu cầu về trường chuẩn quốc gia”.

Điều . Các nội dung khác của Chỉ thị số 17/2003/CT-UB ngày 21 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học và của Quy định tạm thời về tiêu chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2005 (Ban hành kèm theo Quyết định số 301/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố) vẫn giữ nguyên.

Điều  3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các sở, ngành thành phố liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục của thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

-  Như điều 4
-  Bộ Giáo dục và Đào tạo
-  TT.TU, TT HĐND/TP
-  TT UBND/TP
-  Ban TT-VH Thành ủy
-  Ban VH-XH-HĐND/TP
-  VPHĐ-UB : PVP/VX
-  Tổ VX,TH
-  Lưu (VX-H)
-


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 

 
 
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 149/2004/QĐ-UB ngày 07/06/2004 sửa đổi Chỉ thị 17/2003/CT-UB và Quyết định 301/2003/QĐ-UB về Phổ cập giáo dục bậc Trung học do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.082

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143