Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1457/2006/QĐ-UBND quy định số lần xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trong một năm đối với học viên học theo chương trình bổ túc trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 1457/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 29/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1457/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 29 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/V QUY ĐỊNH SỐ LẦN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG MỘT NĂM ĐỐI VỚI HỌC VIÊN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH BỔ TÚC TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 627/SGD&ĐT-CN&GDTX ngày 10/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định 3 lần trong một năm (vào tháng 3, tháng 7 và tháng 11) xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đối với học viên học theo chương trình giáo dục thường xuyên (gọi tắt là bổ túc trung học cơ sở) trên địa bàn tỉnh. Riêng năm 2006 tổ chức xét công nhận tốt nghiệp thêm một đợt vào tháng 5/2006 cho các học viên đã học xong chương trình trong tháng 3/2006.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo xác định thời điểm cụ thể tiến hành xét tốt nghiệp hàng năm và thông báo tới học viên ngay từ đầu năm học.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh (báo cáo).
- CT, P3 UBND tỉnh.
- Như điều 3 (thực hiện).
- V0, V1, VX1, TH1.
- Lưu: VX1, VP/UB.
30 bảnH-QĐ19

T/M UBND TỈNH QUẢNG NINH
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1457/2006/QĐ-UBND quy định số lần xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trong một năm đối với học viên học theo chương trình bổ túc trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.788

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114