Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1105/2006/QĐ-UBND quy định số lần xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học viên học theo chương trình giáo dục thường xuyên trung học cơ sở (Bổ túc trung học cơ sở) trong năm 2006 và năm 2007 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1105/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 10/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1105/2006/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LẦN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ CHO HỌC VIÊN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ (BỔ TÚC TRUNG HỌC CƠ SỞ) TRONG NĂM 2006 VÀ NĂM 2007 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 438/TTr-GDĐT ngày 03/5/2006 về việc quy định số lần xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học viên bổ túc trung học cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lần xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học viên học theo chương trình giáo dục thường xuyên trung học cơ sở (Bổ túc trung học cơ sở) trong năm 2006 và năm 2007 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

- Năm 2006: 03 lần, vào các thời điểm:

+ Lần 1: Ngày 15/6/2006.

+ Lần 2: Ngày 15/9/2006.

+ Lần 3: Ngày 15/12/2006.

- Năm 2007: 04 lần, vào các thời điểm:

+ Lần 1: Ngày 15/02/2007.

+ Lần 2: Ngày 15/5/2007.

+ Lần 3: Ngày 15/8/2007.

+ Lần 4: Ngày 15/11/2007.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học viên học theo chương trình giáo dục thường xuyên trung học cơ sở (Bổ túc trung học cơ sở) đảm bảo theo đúng quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1105/2006/QĐ-UBND quy định số lần xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học viên học theo chương trình giáo dục thường xuyên trung học cơ sở (Bổ túc trung học cơ sở) trong năm 2006 và năm 2007 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.526

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209