Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2001/QĐ-BCN về việc thành lập trường trung học công nghiệp cơ điện trên cơ sở trường đào tạo nghề cơ điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 13/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 13/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 13/2001/QĐ-BCN NGÀY 13 THÁNG 03 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG NGHIỆP CƠ ĐIỆN TRÊN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ CƠ ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Quyết định số 24/2000/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Trung học chuyên nghiệp;
Với sự thoả thuận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 399/TCCB ngày 16 tháng 01 năm 2001;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trường Trung học Công nghiệp Cơ điện trực thuộc Bộ Công nghiệp trên cơ sở Trường Đào tạo nghề Cơ điện.

Trường Trung học Công nghiệp Cơ điện là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ trung học kỹ thuật - kinh tế công nghiệp cơ điện và công nhân kỹ thuật thuộc hệ thống giáo dục của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội. Trường chịu sự quản lý Nhà nước cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;

- Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh: Electr0 - Mechanical Engineering SCHOOL; viết tắt: EMES,

- Trụ sở chính: Thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Nhiệm vụ chủ yếu và quy mô đào tạo:

1. Đào tạo cán bộ có trình độ trung học kỹ thuật - kinh tế công nghiệp cơ điện, công nhân kỹ thuật theo Quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục, đào tạo được quy định tại Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998, Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề;

2. Bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật - kinh tế, công nhân kỹ thuật bậc cao ngành cơ điện đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

3. Nghiên cứu, triển khai khoa học, công nghệ chuyên ngành công nghiệp cơ điện; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất - kinh doanh;

4. Thực hiện các quan hệ hợp tác, liên kết, liên thông về đào tạo- bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;

5. Quản lý, phát triển, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất và các nguồn kinh phí của Trường được Nhà nước giao và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong Trường.

Quy mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân của Trường: từ 2000 đến 4000 học sinh.

Điều 3. Tổ chức, bộ máy của Trường.

1. Lãnh đạo:

- Hiệu trưởng;

- Các Phó Hiệu trưởng.

2. Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ:

- Các phòng;

- Các khoa, tổ bộ môn;

- Các lớp học sinh;

- Các hội đồng tư vấn.

3. Các đơn vị phục vụ, dịch vụ và chuyển giao công nghệ (gồm: Trung tâm Sản xuất và Dịch vụ tổng hợp; các đơn vị nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao công nghệ về cơ điện; ngoại ngữ; tin học; xưởng trường; phòng thí nghiệm; thư viện; ký túc xá...).

Hiệu trưởng Trường Trung học Công nghiệp Cơ điện có trách nhiệm:

- Xây dựng và ban hành Nội quy của Trường,

- Trên cơ sở Điều lệ Trường trung học chuyên nghiệp và Nội quy của Trường, bố trí và sắp xếp cán bộ, nhân viên, giáo viên cho từng bộ phận theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức của trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp được ban hành theo Quyết định số 538/TCCP-TC ngày 18 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

- Căn cứ yêu cầu phát triển đào tạo cán bộ, công nhân theo từng thời kỳ, xây dựng các đề án tổ chức và hoạt động của các đơn vị phục vụ, dịch vụ và chuyển giao công nghệ, trình Bộ xem xét, quyết định.

Điều 4. Trường Trung học Công nghiệp Cơ điện là đơn vị sự nghiệp đào tạo, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước, có con dấu (kể cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ và Hiệu trưởng Trường Trung học Công nghiệp Cơ điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đặng Vũ Chư

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2001/QĐ-BCN ngày 13/03/2001 về việc thành lập trường trung học công nghiệp cơ điện trên cơ sở trường đào tạo nghề cơ điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.83.187.254
server250