Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 1242/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lê Anh Dương
Ngày ban hành: 20/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1242/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 24/TTr-SGD&ĐT ngày 18/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bao gồm:

1. Ngày tựu trường các cấp học: Ngày 22/8/2017.

2. Ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học như sau:

- Mầm non, tiểu học: ngày 05/9/2017.

- THCS, THPT, GDTX: ngày 28/8/2017.

3. Ngày khai giảng năm học mới chung cho các cấp học: Ngày 05/9/2017.

4. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II:

a) Đối với giáo dục mầm non, tiểu học: Có 35 tuần thực học

- Học kỳ I: Từ ngày 05/9/2017 đến ngày 06/01/2018 (bao gồm 18 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ kết thúc học k I là ngày 08/01/2018).

- Học kỳ II: Từ ngày 09/01/2018 đến ngày 19/5/2018 (bao gm 17 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 07 ngày).

b) Đối với giáo dục THCS, THPT: Có 37 tuần thực học

- Học kỳ I: Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 06/01/2018 (bao gm 19 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ kết thúc học kỳ I là ngày 08/01/2018).

- Học kỳ II: Từ ngày 09/01/2018 đến ngày 20/5/2018 (bao gồm 18 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 07 ngày). Riêng đối với lớp 12, thời gian còn lại trong tháng 5/2018 dành cho ôn thi THPT quốc gia.

c) Đối với giáo dục thường xuyên: Có 35 tuần thực học

- Học kỳ I: Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 06/01/2018 (bao gồm 18 tuần thực học, và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ kết thúc học kỳ I là ngày 08/01/2018)

- Học kỳ II: Từ ngày 09/01/2018 đến ngày 20/5/2018 (bao gồm 17 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 07 ngày).

5. Ngày kết thúc năm học: trước ngày 31/5/2018.

6. Thi chọn học sinh giỏi:

- Thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12 THPT, thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (theo hướng dẫn riêng của Bộ GT&ĐT).

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 10/4/2018.

7. Thi THPT quốc gia năm 2018 (theo hướng dẫn riêng của Bộ GD&ĐT).

8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2018.

9. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 trước ngày 31/7/2018.

10. Nghỉ Tết Nguyên đán cho tất cả các cấp học: theo hướng dẫn riêng của UBND tỉnh.

11. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng.

12. Các ngày nghỉ lễ trong năm được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào các nội dung tại Điều 1 của Quyết định này tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đúng quy định; quyết định việc cho học sinh nghỉ học trong trường hợp đặc biệt, bố trí học bù vào thời gian thích hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trong tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ GD&ĐT (B/cáo);
- Thường trực: T
nh ủy, HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH - H
ĐND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.
Bản điện tử:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh (để tuyên truyền);
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH, NC, TT TT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Anh Dương

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.707

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.49