Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 120-BYT-TC3 năm 1962 về việc sáp nhập Trường Dược tá thuộc Cục Phân phối dược phẩm vào Trường Cán bộ y tế trực thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 120-BYT-TC3 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đinh Thị Cần
Ngày ban hành: 08/02/1962 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 120-BYT-TC3

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 1962

 

QUYẾT ĐỊNH

SÁT NHẬP TRƯỜNG DƯỢC TÁ THUỘC CỤC PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VÀO TRƯỜNG CÁN BỘ Y TẾ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ nghị định số 153-CP ngày 05-10-1961 của Hội đồng Chính phủ về việc quy định nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ chỉ thị số 2965-NC ngày 14-10-1960 của Thủ tướng Chính phủ về việc bàn giao Tổng công ty dược phẩm, Công ty thuốc nam thuốc bắc trung ương của Bộ Nội thương sang Bộ Y tế quản lý;
Xét nhu cầu công tác cần thiết;
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Huấn luyện và Cục trưởng Cục phân phối dược phẩm Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Sát nhập Trường Dược tá thuộc Cục phân phối dược phẩm vào Trường Cán bộ y tế trực thuộc Bộ.

Điều 2. - Trường Cán bộ y tế có nhiệm vụ tiếp nhận Trường Dược tá về mọi mặt: tổ chức biên chế, cán bộ nhân viên, cơ sở và tài sản để tiếp tục đào tạo và bổ túc các loại cán bộ cần thiết cho Ngành Dược theo kế hoạch của Bộ.

Điều 3. - Cục Phân phối dược phẩm, Trường Dược tá và Trường Cán bộ y tế chịu trách nhiệm giao nhận cụ thể và báo cáo kết quả về Bộ.

Điều 4. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 5. – Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ huấn luyện, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài vụ, Cục trưởng Cục Phân phối dược phẩm Bộ Y tế và Hiệu trưởng Trường Cán bộ y tế, Hiệu trưởng Trường Dược tá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
THỨ TRƯỞNG


 

 
Đinh Thị Cần

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 120-BYT-TC3 năm 1962 về việc sáp nhập Trường Dược tá thuộc Cục Phân phối dược phẩm vào Trường Cán bộ y tế trực thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.289
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240