Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1150/QĐ-UBND Kế hoạch 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên Bắc Kạn

Số hiệu: 1150/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 06/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2015-2016 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 1298/TTr-SGDĐT ngày 05/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Ngày tựu trường:

- Giáo dục Mầm non và cấp Tiểu học: 17/8/2015.

- Cấp Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông: 10/8/2015.

- Giáo dục thường xuyên: 24/8/2015.

2. Ngày khai giảng năm học mới: 05/9/2015 (thứ Bảy).

3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II:

- Học kỳ I: Giáo dục Mầm non và cấp Tiểu học từ ngày 24/8/2015 đến ngày 02/01/2016; cấp THCS và cấp THPT từ ngày 17/8/2015 đến ngày 02/01/2016; giáo dục thường xuyên từ ngày 07/9/2015 đến ngày 02/01/2016, cụ thể:

+ Giáo dục Mầm non: Có ít nhất 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp Tiểu học: Có ít nhất 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp THCS và THPT: Có ít nhất 19 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Giáo dục thường xuyên: Có ít nhất 16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Học kỳ II: Các bậc học bắt đầu từ ngày 04/01/2016 đến ngày 21/5/2016, cụ thể:

+ Giáo dục Mầm non: Có ít nhất 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp Tiểu học: Có ít nhất 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp THCS và THPT: Có ít nhất 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Giáo dục thường xuyên: Có ít nhất 16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập trước ngày 21/5/2016 (riêng lớp 12 THPT và lớp 12 GDTX cấp THPT hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập trước ngày 14/5/2016)

4. Ngày kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2016.

5. Thi học sinh giỏi:

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh THCS: Tổ chức trong tháng 02/2016.

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT: Tổ chức trong tháng 3/2016.

- Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào các ngày 06, 07 và 08/01/2016.

6. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2016.

7. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học năm học 2016-2017 xong trước ngày 31/7/2016.

8. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

9. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của các đơn vị.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Căn cứ vào các quy định tại Điều 1 của Quyết định này chỉ đạo các Phòng, Ban của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường THPT, PTDT nội trú, các Trung tâm tổ chức thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 đúng quy định.

- Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1150/QĐ-UBND ngày 06/08/2015 ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!