Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 115/1999/QĐ-TTg về việc thành lập trường Cao đẳng bán công Hoa Sen do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 115/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 27/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 115/1999/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 20/UB-VX ngày 04 tháng 01 năm 1999, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1058/BKH/KHGDMT ngày 13 tháng 02 năm 1999, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1166/TCCB ngày 23 tháng 02 năm 1999, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại công văn số 48/TTr-TCCP ngày 05 tháng 3 năm 1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng bán công Hoa Sen trên cơ sở Trường Nghiệp vụ tin học và quản lý bán công Hoa Sen.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mục tiêu, phương thức đào tạo của trường.

Điều 3. Trường Cao đẳng bán công Hoa Sen nằm trong hệ thống các trường Đại học và Cao đẳng, được hưởng mọi chế độ, chính sách của Nhà nước quy định cho hệ thống Đại học và Cao đẳng; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 4. Trường Cao đẳng bán công Hoa Sen trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo luật pháp, theo quy chế trường bán công do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo Điều lệ của trường do Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt sau khi thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Hoa Sen chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 115/1999/QĐ-TTg về việc thành lập trường Cao đẳng bán công Hoa Sen do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.490

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34