Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 111/2000/QĐ-BNN/TTCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 03/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111/2000/QĐ-BNN-TTCB

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN TRƯỜNG KỸ THUẬT NGHIỆP CAO SU THÀNH TRƯỞNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ CAO SU 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/1 1/1995 của Chính phủ qui định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn'
Căn cứ văn bản thoả thuận số 1005/TCCB ngày 01 - 1 1 -2000 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thành lập Trường trung học kỹ thuật nghiệp vụ Cao su;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chuyển Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Cao su thành Trường trung học kỹ thuật nghiệp vụ Cao su trực thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam.

Trường trung học kỹ thuật nghiệp vụ Cao su là đơn vị sự nghiệp đào tạo, có tư cách pháp nhân. có con đấu riêng, kinh phí hoạt động do Nhà nước và Tổng công ty Cao su Việt Nam cấp. Được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

- Trụ sở của Trường đặt tại: Thị xã Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Trường có nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1 - Đào tạo bồi dưỡng cán bộ trung học kỹ thuật và kinh tế.

2- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và nâng bậc công nhân kỹ thuật.

3- Tham gia nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật liên quan đến nội dung đào tạo của Trường và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào phục vụ

sản xuất.

4- Liên kết và hợp tác với các tổ chức: Cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh trong nước và ngoài nước để kết hợp đào tạo với sản xuất.

5- Quản lý tổ chức, nhân sự và tài sản của Trường theo phân cấp quản lý của Bộ và qui định chung của Nhà nước.

Điều 3. Ngành nghề đào tạo:

l) Hệ Trung học: Các ngành đào tạo:

- Ngành trồng trọt, mã số 14-01

- Ngành hạch toán kế toán, mã số 20-04

- Ngành chế biến cao su

- Ngành điện công nghiệp và dân dụng 06-03

- Ngành Kinh doanh ở cơ sở sản xuất, mã số 20-01 .

Trước mắt Trường trung học kỹ thuật nghiệp vụ Cao su đào tạo 3 ngành: ngành trồng trọt, ngành hạch toán kế toán và ngành chế biến cao su.

Đối với ngành chế biến Cao su, nhà trường được mở đào tạo một khóa thí điểm, sau đó tiến hành tổng kết, đánh giá và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và đào tạo xem xét quyết định.

2) Hệ dạy nghề: Giữ nguyên các nghề Trường đang đào tạo.

Tổng công ty Cao su Việt Nam tăng cường cơ sở vát chất, cán bộ giáo viên

cho trường để đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành nghề mới.

Điều 4. Tổ chức của Trường từng bước thực hiện theo đúng điều lệ Trường trung học chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành tại quyết định số 24/2000/QH/BGD-ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000.

Các chức vụ lãnh đạo Trường và trong Trường được bổ nhiệm căn cứ vào tiêu chuẩn, qui trình và thủ tục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qui định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty Cao su Việt Nam, Hiệu trưởng Trường trung học kỹ thuật nghiệp vụ cao su, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Bộ Giáo dục và đào tạo;
- Tổng cục day nghề;
- Bộ Tài chính ;
- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- UBND tỉnh Bình Phước;
- TCT Cao su Việt Nam;
- Vụ Tài Chính kế toán;
- Vụ Kế hoạch và quy hoạch;
- Trường THKTNV Cao su
- Lưu : VP + Vụ TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRƯỞNG 
Ngô Thế Dân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 111/2000/QĐ-BNN_TTCB về việc chuyển Trường Kỹ thuật nghiệp Cao su thành Trưởng Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ Cao su do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.864

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!