Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2006/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khuyến khích và hỗ trợ phát triển giáo dục (Gọi tắt là Hội khuyến học) huyện Đak Pơ - Khóa I, nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ ban hành

Số hiệu: 06/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Bùi Bá Sơn
Ngày ban hành: 28/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2006/QĐ-UBND

Đak Pơ, ngày 28 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ HỘI KHUYẾN KHÍCH VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC (GỌI TẮT LÀ HỘI KHUYẾN HỌC) HUYỆN ĐAK PƠ - KHÓA I, NHIỆM KỲ 2004 - 2009

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 50 - CT/TW ngày 24/8/1999 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội khuyến học Việt Nam;
Căn cứ Chỉ thị số 13/2001/CT-UB ngày 21/10/2001 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phát triển Hội khuyến học của tỉnh;
Căn cứ quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định quản lý công tác Nội vụ của tỉnh;
Căn cứ quyết định số 45/2002/QĐ-UB ngày 27/6/2002 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội khuyến khích và hỗ trợ phát triển Giáo dục tỉnh Gia Lai (Gọi tắt là Hội Khuyến học của tỉnh Gia Lai);
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Giáo dục huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay kiện toàn Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khuyến khích và hỗ trợ phát trển Giáo dục huyện Đak Pơ (Gọi tắt là Hội Khuyến học) huyện Đak Pơ khóa I - nhiệm kỳ 2004-2009 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện Đak Pơ:

a. Ban chấp hành có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức và hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh; chỉ đạo xây dựng và phát triển tổ chức Hội và Hội viên Hội Khuyến học.

- Phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội thành lập quỹ khuyến học của huyện theo Điều lệ của qũy khuyến học Việt Nam, quỹ khuyến học tỉnh và các quy định khác của Nhà nước về hoạt động quỹ xã hội.

- Xây dựng kế hoạch phát triển Hội cơ sở ở các xã.

- Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện Đak Pơ được khắc con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để quan hệ giao dịch.

b. Nhiệm vụ của Ban thường vụ Hội khuyến học được thực hiện theo Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam và Quyết định số 45/2002/QĐ-UB ban hành kèm theo quy chế hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 1667/2004/QĐ-UB ngày 25/11/2004 của UBND huyện Đak Pơ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH 
Bùi Bá Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2006/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khuyến khích và hỗ trợ phát triển giáo dục (Gọi tắt là Hội khuyến học) huyện Đak Pơ - Khóa I, nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.811

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17