Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2002/QĐ-UB cho phép thành lập Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 6 trực thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 06/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 18/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2002 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM SỐ 6 TRỰC THUỘC LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 ;
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ VII, Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI về nhiệm vụ tổ chức thực hiện 12 chương trình, công trình trọng điểm của thành phố và kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm : giảm ma túy, mại dâm và tội phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2005 (ban hành kèm theo quyết định số 62/2001/QĐ-UB ngày 23 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố) ;
Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố tại công văn số 38/CV-TNXP ngày 13 tháng 12 năm 2001 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 142/CV- ngày 27 tháng 12 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phép thành lập Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 6 trực thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố trên cơ sở tiếp nhận một phần diện tích đất, cơ sở vật chất và nhân sự của Trung tâm Giáo dục Phát triển kinh tế mới quận Tân Bình.

Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 6 đặt tại xã Quảng Tân-huyện ĐăkRlấp-tỉnh Đăk Lăk.

Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 6 là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Điều 2.- Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 6 có nhiệm vụ :

2.1- Tiếp nhận, chữa trị, cai nghiện, kết hợp lao động sản xuất, dạy nghề và giải quyết việc làm cho các đối tượng nghiện ma túy bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại điều 28 Luật phòng, chống ma túy và đối tượng cai nghiện tự nguyện có đóng phí. Việc tổ chức chữa trị, cai nghiện cho các đối tượng nêu trên phải theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2.2- Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ, tham gia thực hiện các chương trình dự án về kinh tế-văn hóa-xã hội của thành phố và địa phương nơi trú đóng ; qua đó tận dụng cơ sở vật chất, tạo việc làm cho cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong và những người cai nghiện ma túy được tiếp nhận vào Trường, góp phần giải quyết việc làm cho những người sau cai nghiện, tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng.

2.3- Quản lý tốt lao động, tài sản, đất đai, vật tư, kinh phí, thu-chi dịch vụ phí của đơn vị theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3.- Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 6 do Giám đốc phụ trách và một số Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 6 xây dựng quy chế tổ chức hoạt động, sắp xếp bộ máy tổ chức, bố trí nhân sự của Trường theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu được giao.

Biên chế, quỹ tiền lương của Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 6 được Ủy ban nhân dân thành phố giao trên cơ sở quy mô học viên và nhiệm vụ được giao hàng năm. Trước mắt, Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố làm thủ tục tiếp nhận số cán bộ công nhân viên của Trung tâm giáo dục phát triển kinh tế mới quận Tân Bình có nguyện vọng chuyển về công tác tại Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 6.

Điều 4.- Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và của tỉnh Đăk Lăk tiến hành xác định phần diện tích và cơ sở vật chất của Trung tâm Giáo dục Phát triển Kinh tế mới quận Tân Bình để tiến hành thủ tục chuyển giao cho Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 6 theo đúng quy định.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Phát triển Kinh tế mới quận Tân Bình và Giám đốc Trường Giáo dục đào tạo giải quyết việc làm Số 6 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :  
- Như điều 6
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh ĐăkLăk
- TT/TU, TT. HĐND/TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Công an thành phố (PC.13)  
- Tòa án nhân dân TP, Viện KSND.TP
- Kho bạc NN.TP, Ngân hàng NN.TP
- VPHĐ-UB : PVP/NC, VX, KT
- Tổ VX, NC, CNN
- Lưu (VX)  

 

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Tài

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2002/QĐ-UB cho phép thành lập Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 6 trực thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.669

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19