Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 0514/QĐ-BCT năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 0514/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 26/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 0514/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 5449/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (sau đây gọi tắt là Trường) trực thuộc Bộ Công Thương; Trường chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Chức năng:

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng kỹ thuật, trung cấp kỹ thuật, trung cấp nghề và các lĩnh vực ngành nghề: cơ khí, điện tử và tự động hóa, điện công nghiệp và dân dụng, công nghệ thông tin, kinh tế thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Nhiệm vụ:

- Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn đối với các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ, kinh tế và các ngành kỹ thuật công nghệ khác theo quy định của pháp luật;

- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội;

- Xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề trường được phép đào tạo theo chương trình khung do Nhà nước quy định;

- Thực hiện công tác tuyển sinh quản lý quá trình đào tạo công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục;

- Xây dựng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên đảm bảo đủ về số lượng cân đối về cơ cấu trình độ theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật;

- Nghiên cứu triển khai các đề tài khoa học – công nghệ chuyên ngành, thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất để nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu phát triển ngành công nghiệp và sự phát triển kinh tế xã hội;

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học – kỹ thuật chuyển giao công nghệ, thực nghiệm sản xuất, sản xuất – kinh doanh phù hợp ngành nghề đào tạo tư vấn nghề nghiệp giới thiệu việc làm tham gia đào tạo phục vụ xuất khẩu lao động, tổ chức du học cho sinh viên, học sinh và các đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức các hoạt động thông tin bằng các hình thức in ấn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết, liên thông về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, triển khai khoa học – công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Quản lý sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản các nguồn vốn theo quy định của pháp luật;

- Quản lý tổ chức, biên chế theo quy định của Bộ Công Thương;

- Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong trường, bảo vệ tài sản bí mật quốc gia, xây dựng thực hiện các quy chế, biện pháp bảo hộ an toàn lao động;

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật;

3. Quyền hạn:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, giáo trình đào tạo của trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng của Nhà nước;

- Được hợp tác liên doanh, liên kết nhận tài trợ, góp vốn với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự phát triển của trường và ngành công nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Được huy động vốn của các cá nhân trong trường để phục vụ mục tiêu đào tạo; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất – kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

- Được Nhà nước giao đất, thuê đất, vay vốn, được miễn giảm theo quy định của pháp luật;

- Được ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành;

- Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc theo cơ cấu tổ chức đã được Bộ Công Thương phê duyệt và bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ trưởng, phó phòng – khoa, tổ bộ môn, trung tâm, xưởng sản xuất, cửa hàng và quyết định các vấn đề về cán bộ từ ngạch giảng viên, giáo viên, chuyên viên trở xuống;

- Quyết định tiếp nhận, luân chuyển, nâng lương, nghỉ chế độ, khen thưởng, kỷ luật, cử đi học, đi công tác trong và ngoài nước theo quy định của Bộ Công Thương;

- Được tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm;

- Được quan hệ hợp tác, phối hợp với các vụ chức năng, các cục quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ, các đơn vị nghiên cứu khoa học, công nghệ, thông tin báo chí, các trường đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức khác trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện nhiệm vụ của trường;

- Được phép thiết lập quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo – bồi dưỡng cán bộ với các cơ quan tổ chức trong khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 0514/QĐ-BCT năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.976
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.86.231