Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 04/1998/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lưu Minh Trị
Ngày ban hành: 15/04/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/1998/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC CHO PHÉP HỘI KHKT ĐẠI HỌC KTQD ĐỔI TÊN THÀNH HỘI KHOA HỌC KINH TẾ HÀ NỘI"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-UB ngày 04/10/1994 của UBND thành phố Hà nội quy định về quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng trên địa bàn thành phố Hà nội;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT Hà nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp nhận để Hội khoa học kinh tế đại học KTQD thuộc Liên hiệp các hội KHKT Hà nội đổi tên thành Hội Khoa học kinh tế Hà nội.

Trụ sở của Hội đặt tại thành phố Hà nội.

Điều 2. Hội Khoa học kinh tế Hà nội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ) và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Hội Khoa học kinh tế Hà nội là thành viên của Liên hiệp các hội KHKT Hà nội do Trường Đại học kinh tế Quốc dân bảo trợ và chịu sự quản lý Nhà nước của các Sở, Ban, Ngành của thành phố có liên quan. Hội hoạt động theo đúng Điều lệ của Hội Khoa học kinh tế Việt nam và Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Hà nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố. Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Hà nội, Hiệu trưởng đại học kinh tế quốc dân, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Hà nội thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Hội KHKT VN
- Ban Tuyên giáo TU - CA TP
- Lưu

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lưu Minh Trị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/1998/QĐ-UB ngày 15/04/1998 về việc cho phép Hội KHKT Đại học KTQD đổi tên thành Hội khoa học kinh tế Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.898

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!