Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt tờ trình chuyển đổi ba trường mầm non bán công: 7a, 24a và 27 sang trường công lập thực hiện cơ chế tự chủ một phần về tài chính do Hội đồng nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 35/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Nhân
Ngày ban hành: 19/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 35/2006/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 19 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỜ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI BA TRƯỜNG MẦM NON BÁN BÔNG: 7A, 24A VÀ 27 SANG TRƯỜNG CÔNG LẬP THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ MỘT PHẦN VỀ TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch chuyển đổi các Trường bán công Mầm non, phổ thông sang công lập;
Qua xem xét Tờ trình số 945/TTr-UBND, ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc chuyển đổi ba Trường Mầm non bán công: 7A, 24A và 27 sang Trường công lập thực hiện cơ chế tự chủ một phần về tài chính và Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp thứ 6 khóa IX,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận nội dung Tờ trình số 945/TTr-UBND, ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc chuyển đổi ba Trường Mầm non bán công: 7A, 24A và 27 sang Trường công lập thực hiện cơ chế tự chủ một phần về tài chính.

Điều 2. Thời gian thực hiện đề án chuyển đổi ba Trường Mầm non bán công: 7A, 24A và 27 sang Trường công lập thực hiện cơ chế tự chủ một phần về tài chính bắt đầu năm học 2006 - 2007.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện Nghị quyết này, cần chú ý đảm bảo yêu cầu huy động chỉ tiêu trẻ các Trường Mầm non ra lớp và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý - giáo viên an tâm nâng cao chất lượng nuôi dạy các cháu.

Định kỳ Ủy ban nhân dân quận báo cáo kết quả triển khai các đề án chuyển đổi Trường Mầm non bán công sang Trường công lập thực hiện cơ chế tự chủ một phần về tài chính cho Hội đồng nhân dân quận theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh kỳ họp thứ 6 khoá IX thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt tờ trình chuyển đổi ba trường mầm non bán công: 7a, 24a và 27 sang trường công lập thực hiện cơ chế tự chủ một phần về tài chính do Hội đồng nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.964

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79