Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND về Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2008 - 2012)

Số hiệu: 141/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Ngô Đức Vượng
Ngày ban hành: 22/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/2008/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 22 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN TỈNH PHÚ THỌ (GIAI ĐOẠN 2008 - 2012)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1757/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 – 2012.

Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Về phạm vi, đối tượng, danh mục đầu tư:

- Thực hiện theo đúng danh sách (về địa điểm, số lượng) đã được chấp thuận tại Đề án của Chính phủ.

- Ưu tiên đầu tư xây dựng trước cho các trường tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Riêng đối với các nhà công vụ cho giáo viên, tập trung xây dựng hoàn thành dứt điểm trong năm 2008.

2. Về ban hành, sử dụng thiết kế mẫu: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các thiết kế mẫu đảm bảo:

- Đúng tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng hiện hành (trên cơ sở tham khảo các mẫu thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành); đủ các loại phòng học theo danh mục cần phải đầu tư; sử dụng các loại vật tư, vật liệu sẵn có tại địa bàn; mức vốn đầu tư tiết kiệm, phù hợp với suất đầu tư đã được quy định.

- Đối với các trường, do điều kiện khách quan không sử dụng được thiết kế mẫu thì phương án thiết kế phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn về kích thước, quy phạm xây dựng, tiết kiệm.

3. Về huy động và phân bổ vốn đầu tư:

- Việc huy động vốn đảm bảo đủ theo nhu cầu đã được xác định. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để thực hiện Đề án.

- Căn cứ mức vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và mức vốn địa phương đã được cân đối (theo từng năm, từng đợt) thực hiện đầu tư không dàn trải, đảm bảo đủ vốn để thi công hoàn thành dứt điểm. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng công trình phải ngừng thi công do thiếu vốn.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn xã hội. Việc quản lý đầu tư xây dựng phải chặt chẽ, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực trong việc thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết nhanh, dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 19/7/2008

 

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND về Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2008 - 2012)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.332

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224