Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 57-HĐBT năm 1989 về hệ thống trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp của lực lượng công an nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 57-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 31/05/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57-HĐBT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 1989

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 57-HĐBT NGÀY 31-5-1989 VỀ HỆ THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Nghị định số 171-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 20-11-1963 về quy chế mở trường lớp đại học và trung học chuyên nghiệp;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề và Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Hệ thống các trường đại học và cao đẳng của lực lượng Công an nhân dân sau khi sắp xếp lại bao gồm:

1. Đại học an ninh nhân dân (trên cơ sở Học viện An ninh nhân dân).

2. Đại học Cảnh sát nhân dân (trên cơ sở Học viện Cảnh sát nhân dân).

3. Đại học Biên phòng.

4. Cao đẳng phòng cháy và chữa cháy.

Các trường đại học làm nhiệm vụ đào tạo cán bộ đại học, bồi dưỡng cán bộ sau đại học và cán bộ cao cấp của ngành, là cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật của lực lượng Công an nhân dân.

Trường cao đẳng làm nhiệm vụ đào tạo cán bộ đại học thực hành, trung học chuyên nghiệp về phòng cháy và chữa cháy, là cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 2.- Giải thể 8 trường cao đẳng sau đây:

1. Cao đẳng đặc biệt I.

2. Cao đẳng an ninh nhân dân I.

3. Cao đẳng an ninh nhân dân II.

4. Cao đẳng cảnh sát I.

5. Cao đẳng cảnh sát II.

6. Cao đẳng cảnh sát bảo vệ.

7. Cao đẳng cảnh sát quản lý và cải tạo phạm nhân.

8. Cao đẳng ngoại ngữ.

Điều 3. - Giao Bộ Nội vụ phối hợp với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề sắp xếp lại các trường trung học chuyên nghiệp của lực lượng Công an nhân dân.

Điều 4.- Các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp của lực lượng Công an nhân dân thuộc hệ thống đại học và trung học chuyên nghiệp của Nhà nước, có nghĩa vụ thực hiện các quy chế chung về giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp, được hưởng chế độ chính sách về giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp của Nhà nước.

Điều 5.- Bộ Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Đại học, trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề quy định cơ cấu ngành học, mục đích và nội dung chương trình đào tạo và sự phối hợp giữa các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp của lực lượng Công an nhân dân đối với các trường khác trong hệ thống giáo dục đại học, trung học chuyên nghiệp của Nhà nước nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Điều 6.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ban hành; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Bộ Nội vụ, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Đại học, trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành và địa phương liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 57-HĐBT năm 1989 về hệ thống trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp của lực lượng công an nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.421
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.93.116