Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 531-QĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục Người ký: Nguyễn Văn Huyên
Ngày ban hành: 20/06/1957 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 531-QĐ

Hà Nội , ngày 20 tháng 06 năm 1957 

  

NGHỊ ĐỊNH

MỞ MỘT KỲ THI TUYỂN HỌC SINH VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP TRUNG CẤP NIÊN KHÓA 1957 – 1958

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Theo đề nghị của ông Giám đốc Vụ Đại học và chuyên nghiệp về việc tuyển học sinh vào các trường chuyên nghiệp Trung cấp cho niên khóa 1957 – 1958;
Sau khi được Bộ Nội vụ, các Bộ có trường chuyên nghiệp trung cấp đồng ý và được Thủ tướng phủ chuẩn y.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay mở một kỳ thi tuyển học sinh vào các trường chuyên nghiệp trung cấp niên khóa 1957 – 1958. Những thí sinh được dự kỳ thi này là:

- Học sinh các trường phổ thông,

- Học sinh tự do,

- Cán bộ, nhân viên và quân đội được cơ quan chọn cho đi học hoặc cho thôi việc để đi học.

Điều 2. – Những thí sinh phải có đủ những điều kiện sau đây:

- Phải tốt nghiệp lớp 7 phổ thông hoặc hiện đương học các lớp cao hơn. Cán bộ, nhân viên và quân đội phải có học lực tương đương từ lớp 7 trở lên.

- Phải có đủ sức khỏe, không mắc bệnh kinh niên hoặc truyền nhiễm.

- Phải có tuổi tối thiểu là 18 hoặc có thể tuổi cao hơn do các trường định cho thích hợp.

Điều 3. – Thí sinh là cán bộ, nhân viên, quân đội và thí sinh là người dân tộc thiểu số được chiếu cố như sau:

a) Cán bộ, nhân viên có 5 năm thâm niên trong biên chế được cơ quan chọn đi học tại một trường chuyên nghiệp thuộc ngành mình mở, thì được tăng thêm 15% về tổng số điểm trung bình các bài thi.

b) Cán bộ, ,nhân viên có 5 năm thâm niên trong biên chế được cơ quan cho phép đi học tại một trường thuộc ngành khác thì được tăng thêm 10% về tổng số điểm trung bình các bài thi.

c) Cán bộ, nhân viên người dân tộc thiểu số dù chưa đủ thâm niên 5 năm trong biên chế và học sinh người dân tộc thiểu số được tăng thêm 15% về tổng số điểm trung bình các bài thi.

Điều 4. – Ngày thi thống nhất để tuyển học sinh cho các trường chuyên nghiệp trung cấp sẽ ấn định sau.

Điều 5. – Ông Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và ông Giám đốc Vụ Đại học và Chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
 
 
 

Nguyễn Văn Huyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 531-QĐ ngày 20/06/1957 về việc mở một kỳ thi tuyển học sinh vào các trường chuyên nghiệp trung cấp niên khóa 1957 – 1958 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.122

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!