Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 380-NĐ năm 1959 về việc thành lập các trường Bổ túc văn hóa công nông liên tỉnh do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục ban hành.

Số hiệu: 380-NĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục Người ký: Nguyễn Văn Huyên
Ngày ban hành: 22/07/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 380-NĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC TRƯỜNG BỔ TÚC VĂN HÓA CÔNG NÔNG LIÊN TỈNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ Sắc lệnh số 119-SL ngày 09-7-1946 thành lập Bộ Giáo dục;
Căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế và văn hóa hiện nay;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập các trường Bổ túc văn hóa công nông liên tỉnh với nhiệm vụ bổ túc văn hóa cho từng lớp thanh niên công nhân, nông dân lao động thuộc các công, nông trường, xí nghiệp, cơ quan không có điều kiện học các trường Phổ thông và một số cán bộ (kể cả cán bộ xã), quân nhân có thành tích trong công cuộc cách mạng, đến trình độ cấp 1, cấp 2 phổ thông để đưa vào các trường chuyên nghiệp đào tạo thành cán bộ kỹ thuật đáp ứng cho nhu cầu kiến thiết và cải tạo xã hội chủ nghĩa. Các trường này đặt tại các địa điểm sau đây:

- Trường Bổ túc văn hóa công nông Thanh Hóa để bổ túc văn hóa cho cán bộ công nông các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Vĩnh Linh và Thanh Hóa.

- Trường Bổ túc văn hóa công nông Nam Định để bổ túc văn hóa cho cán bộ công nông các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình và Nam Định.

- Trường Bổ túc văn hóa công nông Hà Nam để bổ túc văn hóa cho cán bộ công nông các tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên và Hà Nam.

- Trường Bổ túc văn hóa công nông khu Tự trị Việt Bắc để bổ túc văn hóa cho cán bộ công nông các tỉnh trong khu Tự trị Việt Bắc và hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai.

- Trường Bổ túc văn hóa công nông Hồng Quảng để bổ túc văn hóa cho cán bộ công nông các tỉnh Kiến An, Hải Ninh, Hải Phòng, Hải Dương và Hồng Quảng.

- Trường Bổ túc văn hóa công nông Phú Thọ để bổ túc văn hóa cho cán bộ công nông các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

- Trường Bổ túc văn hóa công nông khu Tự trị Thái Mèo để bổ túc văn hóa cho cán bộ công nông trong khu Tự trị.

- Các tỉnh Sơn Tây, Hà Đông, Hà Nội sẽ học ở trường Bổ túc văn hóa công nông trung ương.

Điều 2. – Trường đặt tại tỉnh nào thì Ủy ban hành chính tỉnh đó quản lý về mọi mặt: trường sở, cán bộ, học sinh và chuyên môn. Riêng việc quy định chỉ tiêu đào tạo, phân phối học sinh tốt nghiệp thì do Bộ phụ trách. Chi phí cho các trường này do ngân sách của Bộ Giáo dục đài thọ. Trường Bổ túc văn hóa công nông Khu Tự trị Việt Bắc do Ủy ban hành chính khu Tự trị Việt Bắc quản lý. Các tỉnh khác có trách nhiệm tuyển lựa cán bộ công nông đủ tiêu chuẩn để giới thiệu vào trường Bổ túc văn hóa công nông.

Điều 3. – Mỗi trường Bổ túc văn hóa công nông do một ban Giám hiệu phụ trách và ba bộ phận giúp việc giáo vụ, tổ chức, hành chính quản trị. Số biên chế sẽ quy định chi tiết ở một thông tư khác.

Điều 4. – Các Ủy ban Hành chính Khu Tự trị Việt Bắc, khu Tự trị Thái Mèo, Ủy ban Hành chính tỉnh, thành phố, các ông Chánh văn phòng, Giám đốc Vụ Tổ chức và cán bộ, Vụ Đại học và chuyên nghiệp Bộ Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
 
 
 

Nguyễn Văn Huyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 380-NĐ năm 1959 về việc thành lập các trường Bổ túc văn hóa công nông liên tỉnh do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.713

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.160