Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 234-HĐBT năm 1985 về việc thành lập Trường Đại học thể dục thể thao II do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 234-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 19/08/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 234-HĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1985

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 234-HĐBT NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1985 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO II

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Nghị định số 73-HĐBT ngày 12-7-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác giáo dục trong những năm trước mắt;
Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20-11-1973 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế mở trường lớp đại học và trung học chuyên nghiệp;
Xét đề nghị của Tổng cục Thể dục thể thao và ý kiến của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Ban tổ chức của Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Trường Đại học thể dục thể thao II, trên cơ sở lớp đại học Thể dục thể thao đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Tổng cục Thể dục thể thao.

Trường có con dấu riêng.

Điều 2. Trường Đại học Thể dục thể thao II có nhiệm vụ đào tạo cán bộ thể dục thể thao có trình độ đại học đáp ứng yêu cầu của các tỉnh, thành phố, các ngành ở phía Nam.

Điều 3. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm bàn bạc với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp xây dựng cơ cấu chuyên môn, xác định quy mô đào tạo hàng năm của nhà trường theo nhiệm vụ quy định ở Điều 2.

Điều 4. Trường Đại học Thể dục thể thao II do một Hiệu trưởng phụ trách; giúp việc Hiệu trưởng có một số Phó hiệu trưởng.

Điều 5. Các đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 234-HĐBT năm 1985 về việc thành lập Trường Đại học thể dục thể thao II do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.818
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237