Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 117-GTCC năm 1945 về Mở lớp Chính trị Xã hội do Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục ban hành

Số hiệu: 117-GTCC Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Quốc Gia Giáo dục Người ký: Vũ Đình Hoè
Ngày ban hành: 09/11/1945 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117-GTCC

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1945

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC

Chiếu Nghị định số 151-ND ngày 03 tháng 11 năm 1945 mở lớp Chính trị Xã hội;

Chiếu lời đề nghị của ông Giám đốc Đại học vụ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất. - Điều thứ 2 trong nghị định nói trên này bổ khuyết như sau này:

Năm thứ nhất (niên khóa 1945-1946): lớp này sẽ dạy những môn sau này :

1. – Kinh tế........................... mỗi tuần 2 giờ (cả năm)

2. - Hiến pháp....................... mỗi tuần 2 giờ (cả năm)

3. – Công pháp...................... mỗi tuần 1 giờ (cả năm)

4. – Dân luật.......................... mỗi tuần 3 giờ (cả năm)

5. – Môn sinh ngữ chọn trong ba sinh ngữ

(Trung hoa, Anh, Nga).......... mỗi tuần 4 giờ (cả năm)

Năm thứ hai (niên khóa 1946-1947) lớp này chia ra ba chuyên khoa như sau:

1. – Dân luật

2. – Hình luật

3. – Tố tụng

4. – Luật hành chính

5. – Thương mại hàng hải

6. - Quốc tế tư pháp

7. – Sinh ngữ (tuỳ ý)

II. – Công pháp ngoại giao

1. – Kinh tế

2. – Quốc tế công pháp

3. – Quốc tế tư pháp

4. – Thương mại hàng hải

5. – Sử ký chính trị và ngoại giao

6. - Địa dư kinh tế

7. – Sinh ngữ (tiếp tục sinh ngữ đã chọn học năm thứ nhất)

III. - H ành chính và kinh tế

1. – Kinh tế

2. – Tài chính công

3. – Tài chính tư

4. – Lụât hành chính

5. – Dân luật

6. - Luật thương mại và hàng hải

7. – Sinh ngữ (tùy ý)

Hội đồng giáo sư lớp này sẽ định sau số giờ dạy cho mỗi môn.

Sinh viên tốt nghiệp năm thứ nhất được tự chọn một trong ba chuyên khoa nói trên.

Trong bằng cấp nói ở khoản năm nghị định nói trên này sẽ ghi rõ chuyên khoa mà thí sinh được tốt nghiệp.

Điều thứ 2. - Những điều nào trái với điều thứ nhất trên này đều bỏ.

Điều thứ 3. – Ông Giám đốc Đại học vụ và ông Tổng Thư ký lớp Chính trị Xã hội chiếu nghị thi hành

 

 

Vũ Đình Hòe

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 117-GTCC năm 1945 về Mở lớp Chính trị Xã hội do Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.318
DMCA.com Protection Status