Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1209/KH-BGDĐT năm 2013 tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên dạy tiếng anh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1209/KH-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 25/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1209/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH TIỂU HỌC

Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 5 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên dạy tiếng Anh ở trường Tiểu học, cụ thể như sau:

I. Mục đích

Nâng cao hiệu quả dạy học ngoại ngữ cho giáo viên dạy tiếng Anh trong trường tiểu học.

II. Nội dung bồi dưỡng

- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy tiếng Anh tiểu học;

- Giới thiệu chung về các công cụ phần mềm hỗ trợ việc giảng dạy và soạn bài kiểm tra cho giáo viên tiếng Anh tiểu học;

- Giới thiệu và hướng dẫn thực hành công cụ hỗ trợ soạn bài giảng từ vựng (Phần mềm Quizlet);

- Giới thiệu và hướng dẫn thực hành công cụ hỗ trợ dạy viết (Phần mềm Storybird);

- Giới thiệu và hướng dẫn thực hành công cụ hỗ trợ dạy phát âm (phần mềm Voxopop);

- Giới thiệu và hướng dẫn thực hành công cụ hỗ trợ soạn câu hỏi trắc nghiệm (phần mềm Hotpot).

III. Thành phần tham gia bồi dưỡng

Số lượng đại biểu tham gia bồi dưỡng, khoảng 260 người, thành phần bao gồm:

- 01 đồng chí chuyên viên phụ trách ngoại ngữ của Phòng Giáo dục Tiểu học của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- 03 giáo viên cốt cán dạy ngoại ngữ của trường tiểu học do Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất.

IV. Thời gian, địa điểm

Đợt 1: Tổ chức tập huấn cho Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc các tỉnh/thành phố thuộc khu vực phía Bắc (từ Tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra)

Thời gian: 3 ngày trong tháng 11 năm 2013 tại Hải Phòng (thời gian, địa điểm cụ thể Bộ sẽ thông báo sau).

Đợt 2: Tổ chức tập huấn cho Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc các tỉnh/thành phố thuộc khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

Thời gian: 3 ngày trong tháng 11 năm 2013 tại TP. Hồ Chí Minh (thời gian, địa điểm cụ thể Bộ sẽ thông báo sau).

V. Tiến độ thực hiện

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Xây dựng kế hoạch; thành lập, ban tổ chức, danh sách báo cáo viên.

Cục NG&CBQLCSGD

9, 10/2013

2

Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch tập huấn và các văn bản liên quan

Cục NG&CBQLCSGD

9, 10/2013

3

Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng.

Cục NG&CBQLCSGD

9, 10/2013

4

Triển khai lớp tập huấn

Cục NG&CBQLCSGD

11/2013

VI. Kinh phí

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kinh phí phục vụ quá trình tổ chức bồi dưỡng được chi từ nguồn ngân sách chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015

2. Các địa phương

Đơn vị cử đại biểu tham dự bồi dưỡng chi trả tiền ăn, ở, đi lại và các chế độ công tác khác (nếu có) theo quy định hiện hành;

VII. Phân công tổ chức thực hiện

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung tập huấn; trình lãnh đạo Bộ phê duyệt ban hành Kế hoạch bồi dưỡng, danh sách Ban tổ chức, Báo cáo viên, Ban biên soạn tài liệu, Hội đồng thẩm định tài liệu, Công văn triệu tập;

- Tổ chức biên soạn và thẩm định tài liệu bồi dưỡng;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh tiểu học;

- Xây dựng báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả các lớp bồi dưỡng.

2. Vụ Giáo dục Tiểu học, Đề án ngoại ngữ 2020

Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các lớp bồi dưỡng.

3. Các sở giáo dục và đào tạo

Cử đại biểu tham dự tập huấn đúng thành phần, đủ số lượng theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần phản ánh về Bộ (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố (để t/h);
- Cục NG&CBQLCSGD, Vụ GDTH (để p/h chỉ đạo);
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, Cục NGCBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1209/KH-BGDĐT năm 2013 tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên dạy tiếng anh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.684
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235