Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 30/1998/CT-TTg về điều chỉnh chủ trương phân ban ở phổ thông trung học và đào tạo hai giai đoạn ở đại học do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 30/1998/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/1998/CT-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG PHÂN BAN Ở PHỔ THÔNG TRUNG HỌC VÀ ĐÀO TẠO HAI GIAI ĐOẠN Ở ĐẠI HỌC

Chủ trương phân ban ở phổ thông trung học nhằm đáp ứng nguyện vọng học tập và phân luồng học sinh sau khi học trung học cơ sở là phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội nước ta đã được ngành Giáo dục - Đào tạo thực hiện từ năm 1993. Tuy nhiên, thực tế triển khai chương trình phân ban thí điểm đã bộc lộ một số nhược điểm nên chưa đáp ứng được những mục tiêu chính đã đặt ra và tạo sự không đồng tình của xã hội.

Ở bậc đại học việc tăng cường kiến thức cơ bản, kiến thức khoa học xã hội và nhân văn để sinh viên có nền học vấn rộng nhằm tiếp thu kiến thức chuyên môn, dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc là cách tiếp cận đúng hướng. Nhưng việc quy định cứng về đào tạo hai giai đoạn cùng với việc tổ chức một trường đại học đại cương trong trường đại học và thực hiện thi chuyển giai đoạn như là một kỳ thi quốc gia trong thời gian qua đã tạo ra những bất hợp lý trong tổ chức đào tạo và nẩy sinh những vướng mắc trong quản lý, không phù hợp với điều kiện hiện nay.

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-HNTW khoá VIII về giáo dục - đào tạo và kết luận của Bộ Chính trị (Thông báo số 146/TB-TW ngày 23 tháng 6 năm 1998 về một năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Trung ương 2) liên quan đến việc điều chỉnh chủ trương phân ban ở phổ thông trung học và đào tạo hai giai đoạn ở đại học, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Về phân ban ở trung học phổ thông.

a. Đối với các trường đang thực hiện chương trình phổ thông trung học chuyên ban, học sinh tuyển vào lớp 10 từ năm học 1998-1999 học theo chương trình cải cách; học sinh lớp 11 và lớp 12 tiếp tục học theo chương trình và sách giáo khoa phân ban hiện tại cho đến cuối cấp nhưng nội dung chương trình phải có điều chỉnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc điều chỉnh này theo hướng đảm bảo kiến thức toàn diện, phổ thông và hướng nghiệp, giảm bớt sự chênh lệch nội dung của một số môn học giữa các ban.

b. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban nghiên cứu để khẩn trương xây dựng lại chương trình phân ban trung học phổ thông theo các định hướng sau:

- Nội dung dựa trên cơ sở một chương trình chuẩn và đảm bảo tính phổ thông, toàn diện, hướng nghiệp. Trước mắt phân theo hai ban: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn. Chênh lệch về kiến thức tương ứng của các môn học có phân hoá giữa hai ban không quá 20%.

- Xây dựng đề án về chương trình phân ban mới ở phổ thông trung học trong đó phải nêu rõ cấu trúc nội dung chương trình, điều kiện, khả năng thực hiện, chi phí, hiệu quả và các bước đi. Về thời gian xây dựng đề án cần khẩn trương nhưng phải đảm bảo tính khoa học, khả thi và phải được thông qua Hội đồng quốc gia giáo dục trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

- Căn cứ vào chương trình đã được duyệt để tổ chức biên soạn sách giáo khoa. Việc triển khai chương trình mới chỉ thực hiện khi đã có sự chuẩn bị tốt và được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

2. Về đào tạo hai giai đoạn ở bậc đại học và đại học đại cương.

Bỏ quy định cứng về đào tạo hai giai đoạn và kỳ thi chuyển giai đoạn như là một kỳ thi quốc gia. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và các Đại học Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng điều chỉnh lại tổ chức, không có trường đại học đại cương trong các đại học này. Việc học chương trình đại cương giao cho Giám đốc và Hiệu trưởng các trường đại học chủ động bàn bạc và tổ chức thực hiện.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu các biện pháp, các văn bản pháp quy liên quan để chỉ đạo tốt quá trình điều chỉnh trên.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 30/1998/CT-TTg về điều chỉnh chủ trương phân ban ở phổ thông trung học và đào tạo hai giai đoạn ở đại học do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.396
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202