Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 18/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Hoàng Ngọc Lâm
Ngày ban hành: 17/08/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UB

Lào Cai, ngày 17 tháng 8 năm 1993

 

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH

VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN

Sau hai năm thực hiện Chỉ thị 420/CT ngày 30/12/1991 của Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng (Nay là Thủ tướng Chính phủ) và giáo dục quốc phòng và đào tạo sỹ quan dự bị trong học sinh sinh viên, công tác giáo dục quốc phòng ở các nhà trường trong toàn tỉnh đã đạt được một số kết quả, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nền quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Tuy vậy ở một số nơi cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quán triệt đầy đủ về yêu cầu đổi mới trong công tác giáo dục quốc phòng nên việc phổ cập chương trình giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên chưa được coi trọng đúng mức. Nội dung chương trình giảng dạy chưa thật phù hợp, phân công trách nhiệm chưa thật rõ ràng, công tác đảm bảo làm chưa tốt… Hạn chế nhiều đến chất lượng của công tác giáo dục quốc phòng trong học sinh, sinh viên.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 420/CT của Chủ tich hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Giáo dục - đào tạo có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo và quản lý công tác giáo dục quốc phòng theo chương trình mới đã được ban hành cho các trường phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và dậy nghề. Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn đào tạo đội ngũ giáo viên để đầy đủ sức đảm nhiệm công tác giáo dục quốc phòng trong nhà trường, phối hợp với các ngành chức năng để chuẩn bị cơ sở, vật chât, tài liệu, học cụ quân sự…v.v.đảm bảo cho công tác huấn luyện đạt kết quả.

2. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở giáo dục đào tạo trong việc tổ chức, quản lý giảng dậy và huấn luyện nội dung công tác giáo dục quốc phòng, cải tiến nội dung, phương pháp giáo dục cho phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, hiệu trưởng các trường phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp cao đẳng và dậy nghề có trách nhiệm quản lý công tác giáo dục quốc phòng trong phạm vi quản lý của mình.

4. Sở tài chính vật giá có trách nhiệm đảm bảo kinh phí phục vụ cho công tác giáo dục quốc phòng trong nhà trường, (trên cơ sở quy định tại điểm 3 của chỉ thị 420/CT của Hội đồng Bộ trưởng).

Nhận được chỉ thị này yêu cầu thủ trưởng các cấp, các ngành có liên quan khẩn trương thực hiện để kịp triển khai vào năm học mới 1993-1994. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 18/CT-UB ngày 17/08/1993 về giáo dục quốc phòng trong học sinh, sinh viên do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


364

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.117.125