Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 1059/CT-UBND 2020 tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Hà Giang

Số hiệu: 1059/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 03/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1059/CT-UBND

Hà Giang, ngày 03 tháng 7 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020; Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Để Kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2020 được triển khai nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, đồng thời tạo thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh

- Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện tất cả các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện Kỳ thi theo đúng quy định của Quy chế thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Giang.

- Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể chi tiết cho các tổ chức, cá nhân có liên quan bảo đảm từng công việc, nội dung công tác, các khâu của Kỳ thi từ quá trình chuẩn bị trước Kỳ thi, công tác tổ chức Kỳ thi đến khi công bố kết quả thi năm 2020.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tổ chức thi, việc thực hiện Quy chế thi của Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Giang, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi bao gồm: đăng ký dự thi, in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi đến các Điểm thi, vận chuyển và bàn giao bài thi từ các Điểm thi về Hội đồng chấm thi, công tác coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi; phân tích kết quả về dữ liệu thi và kết quả học tập của học sinh; xét công nhận tốt nghiệp THPT bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế thi, đúng quy định của pháp luật và đạt kết quả cao nhất.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi theo Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ việc chấp hành Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh đến 100% cán bộ, giáo viên, học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 và những người tham gia tổ chức Kỳ thi; cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi và công tác tuyển sinh; hỗ trợ, giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung có liên quan đến Kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2020.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc dạy và học, hoàn thành chương trình theo khung thời gian năm học 2019-2020, chương trình, kế hoạch dạy và học; tổ chức ôn tập cho học sinh tại các cơ sở giáo dục có học sinh lớp 12 tham dự Kỳ thi năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, phối hợp kiểm tra các cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho tổ chức Kỳ thi.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người nhà thí sinh ở tất cả các Điểm thi; bảo đảm các quy định về phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự tại các Điểm thi.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định ở tất cả các khâu của Kỳ thi để bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, đúng Quy chế thi; kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để xảy ra gian lận, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi, vi phạm pháp luật.

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

- Theo dõi việc thực hiện Chỉ thị và thường xuyên, định kỳ báo cáo theo tuần, báo cáo theo ngày kết quả thực hiện nhiệm vụ theo tiến độ lịch công tác của Kỳ thi và những vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức thi của Kỳ thi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh về công tác bảo đảm mọi điều kiện phục vụ cho tổ chức Kỳ thi tại các Điểm thi trên địa bàn quản lý.

- Thành lập Ban Chỉ đạo thi của huyện, thành phố để phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tại địa phương; xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện, thành phố thực hiện và bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, quy định về phòng chống dịch, trực cấp cứu, thông tin liên lạc, cung cấp điện lưới và các điều kiện khác phục vụ kịp thời, tốt nhất cho các cơ sở giáo dục nơi đặt Điểm thi của Hội đồng; quản lý chặt chẽ các cơ sở làm dịch vụ photocopy, in ấn trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở tất cả các Điểm thi; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham dự Kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại; bố trí nhân lực, phương tiện thực hiện công tác bảo vệ Điểm thi, vận chuyển và bảo vệ đề thi, bài thi, hồ sơ thi từ các Điểm thi về Ban Chấm thi của Hội đồng thi theo Quy chế thi.

- Căn cứ vào hướng dẫn của sở Tài chính chỉ đạo phòng Tài chính cân đối ngân sách để hỗ trợ các Điểm thi cho phù hợp.

4. Công an tỉnh

Lập kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi, đặc biệt là công tác liên quan đến bảo mật đề thi, in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao bài thi, nơi bảo quản đề thi, bài thi, khu vực coi thi, chấm thi...; cử cán bộ, chiến sĩ có đủ năng lực, tiêu chuẩn, điều kiện tham gia công tác trong các Ban của Hội đồng thi, tại Điểm thi theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo; bố trí phương tiện và lái xe phối hợp tham gia vận chuyển và bàn giao đề thi đến các điểm thi; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, chủ động phát hiện, ngăn chặn và kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, gây rối, tụ tập đông người gây rối, mất trật tự ở khu vực thi và các hành vi vi phạm Quy chế thi.

5. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh

Xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan; không để xảy ra tiêu cực, vi phạm Quy chế thi và các quy định của pháp luật.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang, chỉ đạo Trung tâm thông tin, văn hóa huyện, thành phố tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi, công tác tuyển sinh năm 2020; chỉ đạo Bưu điện tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm các điều kiện về hạ tầng bưu chính, viễn thông tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh kịp thời, đúng địa chỉ nơi nhận của thí sinh.

7. Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước:

Đảm bảo kinh phí đầy đủ, kịp thời cho việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi; hướng dẫn các huyện, thành phố bảo đảm kinh phí cho các Điểm thi đáp ứng yêu cầu tiến độ công tác theo Lịch công tác Kỳ thi của Bộ GD&ĐT.

8. Sở Giao thông vận tải

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm giao thông thông suốt trong quá trình tổ chức Kỳ thi, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí phương tiện, nhân lực sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, ứng phó kịp thời khi có sự cố và các tình huống bất thường xảy ra, nhất là các địa bàn có nguy cơ lũ quét, sạt lở cao, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức Kỳ thi.

9. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, có phương án đề phòng, ngăn chặn dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác; chỉ đạo cơ quan, đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc quyền quản lý cử cán bộ y tế tham gia làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi và một số Ban của Hội đồng thi, tại Điểm thi theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh xây dựng kế hoạch bố trí nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh tại Kỳ thi.

10. Công ty Điện lực Hà Giang

Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các phương án dự phòng bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định tại tất cả các địa điểm trong thời gian làm việc của Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, nhất là các In sao đề thi, Coi thi, Làm phách và Chấm thi và trong các ngày tổ chức thi tại các Điểm thi.

11. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Xây dựng kế hoạch, các phương án dự phòng bố trí phương tiện, nguồn lực, nhân lực phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sẵn sàng tham gia ứng cứu, giải quyết các tình huống thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ... nhất là các địa bàn có địa hình phức tạp, nguy cơ ngập úng và mất an toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các Điểm thi, thí sinh dự thi.

12. Đề nghị ban Chấp hành Tỉnh đoàn thanh niên

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức tình nguyện viên tham gia làm công tác tuyên truyền về Kỳ thi; huy động đoàn viên, thanh niên tham gia lực lượng thanh niên tình nguyện phục vụ, hỗ trợ Kỳ thi, nhất là thí sinh dự thi; chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện khác phục vụ tốt nhất cho Kỳ thi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Vnpt ioffice;
- Lưu: VT, KTTH, VHXH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 1059/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngày 03/07/2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


813

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!