Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và tuyển sinh năm học 2017-2018 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 21/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 08/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 VÀ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng khắc phục những hạn chế, bất cập; bảo đảm gọn nhẹ, thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội, đánh giá đúng năng lực học sinh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung làm tốt những nội dung sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các trường đại học, các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tăng cường công tác truyền thông nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của kỳ thi; những điểm mới trong tổ chức thi, các quy định, thông tin cần thiết về kỳ thi và công tác tuyển sinh, kết quả thi, tuyển sinh; giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến kỳ thi, công tác tuyển sinh; xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong thi và tuyển sinh;

- Phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia, Quy chế tuyển sinh hiện hành, xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017.

- Chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên các nhà trường, các cơ sở giáo dục bảo đảm thực hiện đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn chỉnh hồ sơ thi đúng quy định về công tác tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và tuyển sinh năm học 2017-2018.

- Đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh dự thi và cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ cho công tác tổ chức thi tại các cụm thi, công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như công tác tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả Kỳ thi để tuyển sinh.

- Hướng dẫn và tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh dự thi và cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ cho công tác tổ chức thi tại các cụm thi, công tác xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông cũng như công tác tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả Kỳ thi để tuyển sinh;

- Phối hợp với các trường đại học bố trí cán bộ, giảng viên hỗ trợ công tác tổ chức thi, nhất là các khâu coi thi và chấm thi theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bố trí lực lượng cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm học 2017-2018. Nâng cao nghiệp vụ của cán bộ trưng phổ thông đảm bảo hướng dẫn các đối tượng thí sinh đăng ký dự thi đúng quy định của Quy chế; tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Hòa Bình tiếp tục triển khai các chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ các địa phương bảo đảm trật tự, an toàn cho kỳ thi; hỗ trợ thí sinh và người thân có khó khăn trong đi lại, ăn, ở tại các địa điểm tổ chức thi.

- Thực hiện tốt công tác sao, in đề thi bảo đảm chính xác và tuyệt đối bí mật. Thực hiện tốt việc chấm thi, phúc khảo bài thi, duyệt kết quả và công bố kết quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi, chấm thi, phúc khảo bài thi và duyệt kết quả Kỳ thi, tuyển sinh; phát hiện kịp thời, ngăn chặn, xử lý kiên quyết những biểu hiện tiêu cực trong Kỳ thi và tuyển sinh.

2. Các Sở, ban, ngành:

- Sở Thông tin Truyền thông: Chỉ đạo thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về kỳ thi và công tác tuyển sinh; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh; dự báo các tình huống an ninh mạng, dự kiến các biện pháp hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự cố liên quan đến bảo mật cơ sở dữ liệu của Kỳ thi.

- Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tài chính bảo đảm tổ chức Kỳ thi hiệu quả, tiết kiệm; chỉ đạo thực hiện không thu phí dự thi đối với tất cả các đối tượng thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia; kịp thời ban hành những văn bản quy định, hướng dẫn tài chính phục vụ kỳ thi và tuyển sinh theo thẩm quyền.

- Công an tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh cho Kỳ thi và tuyển sinh; đặc biệt là công tác bảo mật đề thi; bảo đảm an toàn khu vực in sao đề thi, địa điểm thi, khu vực chấm thi, công tác vận chuyển đề thi và bài thi về điểm chấm thi; giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn tại các địa điểm tổ chức thi trong các ngày thi.

- Sở Giao thông - vận tải: Chỉ đạo, tạo điều kiện bảo đảm an toàn tuyệt đối việc vận chuyển đề thi, bài thi; bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức thi.

- Sở Y tế: Chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở, bệnh viện các tuyến chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế; có phương án hỗ trợ đảm bảo an toàn thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh; kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi.

- Sở Công thương: Đảm bảo cung cấp điện ổn định cho địa điểm in sao đề thi, các địa điểm coi thi và chấm thi.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Báo Hòa Bình tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, rõ ràng về mục đích, ý nghĩa, tác dụng và những nội dung cơ bản liên quan đến Kỳ thi và tuyển sinh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và tuyển sinh năm học 2017-2018 trên địa bàn đạt kết quả tốt; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự tại các điểm thi, các điều kiện thuận lợi về giao thông, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân. Tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai có điều kiện tham gia dự thi, không để thí sinh phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà trường, đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy chế thi; đồng thời, tổng hợp tình hình báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Ban TG Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành: GD&ĐT, Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền thông; Đài PT&TH tỉnh;
- Công an tỉnh, Báo Hòa Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP/UBND;
- Lưu: VT, KGVX (45b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và tuyển sinh năm học 2017-2018 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


644

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249