Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 06/1998/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Vương Xuân Sơn
Ngày ban hành: 05/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/1998/CT-UB

Hoà Bình, ngày 05 tháng 5 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÂN DÂN.

Công tác phổ biến giáo dục Pháp luật luôn giữ vị trí quan trong trong đời sống xã hội nhất là trong công cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay, công tác này càng có vị trí, vai trò quan trọng trên nhiều mặt.

Ngày 7-1-1998 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các Huyện, Thị xã thực hiện tốt một số việc sau đây:

1- Tổ chức triển khai học tập Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến giáo dục Pháp luật cho cán bộ, viên chức của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo mỗi cán bộ, viên chức Nhà nước phải xác định rõ việc học tập, nghiên cứu để hiểu biết Pháp luật, thi hành nghiêm chỉnh Pháp luật là trách nhiệm của mình. Cán bộ, viên chức Nhà nước phải là những người gương mẫu trong việc giữ gìn kỷ cương phép nước và góp phần vào việc phổ biến giáo dục Pháp luật trong nhân dân.

2- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các cấp các ngành đưa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật vào nề nếp.

- Sở Văn hoá thông tin và các cơ quan thông tin đại chúng dành thời lượng thông tin thích hợp cho công tác phổ biến giáo dục Pháp luật.

- Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu, lập chương trình giảng dạy Pháp luật trong các nhà trường.

- Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Trường Chính trị tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình, tổ chức biên soạn tài liệu giảng dạy Pháp luật cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước, cán bộ đoàn thể và chính quyền cơ sở.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thống nhất chỉ đạo nội dung, biện pháp phổ biến giáo dục Pháp luật trong các lực lượng vũ trang.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, tổ chức kiểm tra thực hiện công tác phổ biến giáo dục Pháp luật ở địa phương mình.

3- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể, các Hội quần chúng tăng cường phối hợp, tập trung chỉ đạo các cấp thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục Pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, hội viên.

4- Sở Tư pháp-cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục Pháp luật của tỉnh, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện, theo dõi, tổng hợp, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ. (để
- Bộ Tư pháp (báo
- TT Tỉnh uỷ (cáo
- TT HĐND tỉnh.
- Chủ tịch và các PCT
UBND tỉnh.
- Các Sở, Ban, Ngành.
- UBND các huyện, thị xã.
- Chánh, Phó VP/UB.
- Lưu VT + CVNC.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
CHỦ TỊCH

Vương Xuân Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/1998/CT-UB ngày 05/05/1998 tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân do Tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.145

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!