Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 94/2002/TT-BTC hướng dẫn xác định chỉ tiêu vốn nhà nước và thu nộp ngân sách để phân loại doanh nghiệp theo Quyết định 58/2002/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 94/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 21/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 94/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 94/2002/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU VỐN NHÀ NƯỚC VÀ THU NỘP NGÂN SÁCH ĐỂ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2002/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26/4/2002 về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty Nhà nước của Thủ tướng Chính phủ;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định chỉ tiêu vốn nhà nước có tại doanh nghiệp và thu nộp ngân sách để phân loại doanh nghiệp nhà nước theo qui định tại tiết 1.2 điểm 1 Phần I Mục A Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp nhà nước độc lập, doanh nghiệp thành viên của các Tổng công ty nhà nước và các Tổng công ty nhà nước hiện có hoạt động trong ngành, nghề qui định tại điểm 1.2 Phần I Mục A Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26/4/2002.

2. Chỉ tiêu vốn nhà nước có tại doanh nghiệp và thu nộp ngân sách nhà nước, được xác định như sau:

2.1 Chỉ tiêu vốn Nhà nước có tại doanh nghiệp:

+ Đối với doanh nghiệp: vốn Nhà nước có tại doanh nghiệp được thể hiện trên sổ kế toán của doanh nghiệp (không bao gồm vốn nhận góp liên doanh, liên kết) như sau:

Nguồn vốn kinh doanh (Tài khoản 411)

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Tài khoản 441)

Quĩ đầu tư phát triển (Tài khoản 414)

+ Đối với các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng: vốn Nhà nước có tại doanh nghiệp được thể hiện trên sổ kế toán như sau:

Vốn điều lệ (Tài khoản 601)

Vốn đầu tư xây dựng (Tài khoản 602)

Quĩ đầu tư phát triển (Tài khoản 612)

Quĩ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (Tài khoản 611)

2.2 Chỉ tiêu mức thu nộp ngân sách nhà nước 3 năm trước liền kề được xác định bằng cách tính bình quân số phát sinh phải nộp ngân sách của doanh nghiệp trong 3 năm trước liền kề.

Chỉ tiêu số phát sinh phải nộp ngân sách trong năm thể hiện ở mã số 10 cột 4, Phần II - Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu số 02) ban hành kèm theo Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp.

3. Điều khoản thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

 

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 94/2002/TT-BTC hướng dẫn xác định chỉ tiêu vốn nhà nước và thu nộp ngân sách để phân loại doanh nghiệp theo Quyết định 58/2002/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.434

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.135.174