Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 75/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

Số hiệu: 75/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 04/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Vé số rách vẫn có thể được trả thưởng

Theo hướng dẫn tại Thông tư 75/2013/TT-BTC, trong trường hợp tờ vé số bị rách do nguyên nhân khách quan nhưng vẫn đủ căn cứ xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé thì vẫn có thể được trả thưởng.

Điểm mới ở đây là Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc công ty xổ số kiến thiết có quyền quyết định việc trả thưởng đối với những tờ vé số rách này, sau khi đã tổ chức thẩm tra xác minh.

Các công ty xổ số có trách nhiệm quy định cụ thể các trường hợp vé rách rời và vị trí bị rách rời được xem xét thẩm tra để trả thưởng.

Thời hạn nhận thưởng giảm từ 60 ngày xuống còn 30 ngày, kể từ ngày quay số hoặc ngày tờ vé hết hạn.

Thông tư cũng quy định nhiều nội dung mới khác như: người thân của những người nắm giữ chức vụ quan trọng trong công ty xổ số thì không được hoạt động đại lý xổ số; các nội dung của hợp đồng đại lý xổ số…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2013.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2013

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số nội dung về quản lý hoạt động kinh doanh xổ số theo quy định tại Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xổ số (sau đây gọi tắt là Nghị định số 30/2007/NĐ-CP và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là công ty xổ số kiến thiết).

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty xổ số điện toán Việt Nam).

3. Chủ sở hữu của công ty xổ số kiến thiết, Công ty xổ số điện toán Việt Nam.

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Ngoài các từ ngữ đã được giải thích tại Điều 2 Nghị định số 30/2007/NĐ-CP, một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:

1. “Xổ số truyền thống 5 chữ số” là loại hình xổ số truyền thống có 5 chữ số dự thưởng được in sẵn trên tờ vé từ số 00.000 đến số 99.999 trong mỗi sê-ry phát hành.

2. “Xổ số truyền thống 6 chữ số” là loại hình xổ số truyền thống có 6 chữ số dự thưởng được in sẵn trên tờ vé từ số 000.000 đến số 999.999 trong mỗi sê-ry phát hành.

3. “Xổ số lô tô” là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn các chữ số để tham gia dự thưởng và việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé xổ số.

4. “Xổ số lô tô tự chọn 2 chữ số” là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được quyền tự lựa chọn 2 chữ số từ số 00 đến số 99.

5. “Xổ số lô tô tự chọn 3 chữ số” là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được quyền tự lựa chọn 3 chữ số từ số 000 đến số 999.

6. “Xổ số lô tô tự chọn 4 chữ số” là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được quyền tự lựa chọn 4 chữ số từ số 0000 đến số 9999.

7. “Xổ số lô tô tự chọn cặp số” là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được quyền tự lựa chọn 2, 3 hoặc 4 cặp chữ số từ số 00 đến số 99.

8. “Xổ số cào biết kết quả ngay” là loại hình xổ số được mở thưởng trước bằng phần mềm phân bổ ngẫu nhiên các giải thưởng. Kết quả trúng thưởng được in sẵn trên tờ vé và được phủ kín. Sau khi mua vé, người tham gia dự thưởng thực hiện gạt bỏ lớp phủ trên bề mặt vé ở nơi quy định để biết được kết quả trúng thưởng hoặc không trúng thưởng.

9. “Xổ số bóc biết kết quả ngay” là loại hình xổ số được quay số mở thưởng trước. Sau khi mua vé, người mua thực hiện bóc, xé hoặc bằng các hình thức khác để mở tờ vé, đối chiếu giữa các số in sẵn trên tờ vé với bảng kết quả xổ số do công ty xổ số kiến thiết thông báo để biết được kết quả trúng thưởng hoặc không trúng thưởng.

10. “Kỳ hạn nợ” là khoảng thời gian mà đại lý xổ số phải hoàn thành việc thanh toán tiền vé đã tiêu thụ đối với các loại vé trong từng đợt nhận vé từ công ty xổ số kiến thiết, kể từ ngày vé được chính thức phát hành.

11. “Đại lý xổ số” là tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo pháp luật theo quy định tại Thông tư này trực tiếp ký hợp đồng đại lý xổ số với công ty xổ số kiến thiết để thực hiện phân phối vé, tiêu thụ vé và trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng theo các điều kiện, điều khoản được quy định tại hợp đồng đại lý xổ số.

12. “Cơ chế liên kết phát hành” là cơ chế phát hành vé xổ số theo phương thức các công ty xổ số kiến thiết trong cùng khu vực phát hành chung một bộ vé trong toàn địa bàn khu vực với cơ cấu giải thưởng thống nhất, tổ chức quay số mở thưởng chung và toàn bộ chi phí giải thưởng, chi phí in vé được phân bổ giữa các công ty xổ số kiến thiết theo quy chế hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực được Bộ Tài chính phê duyệt.

13. “Cơ chế thị trường chung” là cơ chế phát hành vé xổ số theo phương thức từng công ty xổ số kiến thiết trong cùng khu vực thực hiện phát hành vé xổ số và bán trên toàn địa bàn của khu vực theo lịch mở thưởng do Bộ Tài chính quy định. Từng công ty xổ số kiến thiết phát hành vé xổ số chịu trách nhiệm toàn bộ về việc phát hành, quay số mở thưởng và trả thưởng.

14. “Tổ chức phát hành vé xổ số” là các công ty xổ số kiến thiết hoặc Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực (trong trường hợp phát hành vé xổ số theo cơ chế liên kết) đủ điều kiện phát hành vé xổ số theo quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực

1. Hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết được chia theo các khu vực, cụ thể như sau:

a) Khu vực miền Bắc, gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hoà Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Lai Châu, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Yên Bái;

b) Khu vực miền Trung, gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hoà, Kon Tum, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế;

c) Khu vực miền Nam, gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau: An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long.

2. Các công ty xổ số kiến thiết trong cùng khu vực theo quy định tại khoản 1 Điều này thành lập Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực. Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số và quy chế hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực. Quy chế hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực do Hội đồng biểu quyết thông qua và được Bộ Tài chính chấp thuận.

3. Công ty xổ số điện toán Việt Nam tham gia các Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam nhưng không có quyền biểu quyết đối với các hoạt động kinh doanh của các loại hình và sản phẩm xổ số quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Điều 5. Phát hành vé xổ số

1. Các công ty xổ số kiến thiết được phép phát hành các loại vé xổ số quy định tại Điều 6 Thông tư này. Hoạt động in vé xổ số, phân phối và phát hành vé xổ số, tổ chức mở thưởng và giám sát mở thưởng của công ty xổ số kiến thiết tuân thủ theo quy định tại Thông tư này.

2. Công ty xổ số điện toán Việt Nam được phép phát hành các loại vé xổ số điện toán theo quy định của Bộ Tài chính. Sản phẩm, hoạt động phát hành, phân phối, tổ chức mở thưởng và giám sát mở thưởng của các loại hình xổ số tự chọn số điện toán được thực hiện theo quy định tại Thông tư hướng dẫn khác của Bộ Tài chính.

3. Việc phát hành, phân phối, tổ chức mở thưởng và giám sát mở thưởng đối với các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán được phép phát hành của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 44/2009/TT-BTC ngày 10 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành xổ số điện toán của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Chương II

LOẠI HÌNH SẢN PHẨM, THỂ LỆ DỰ THƯỞNG VÀ IN VÉ XỔ SỐ

Điều 6. Loại hình và sản phẩm xổ số phát hành

1. Đối với loại hình xổ số truyền thống:

a) Xổ số truyền thống 5 chữ số;

b) Xổ số truyền thống 6 chữ số.

2. Đối với loại hình xổ số lô tô thủ công:

a) Xổ số lô tô tự chọn 2 chữ số;

b) Xổ số lô tô tự chọn 3 chữ số;

c) Xổ số lô tô tự chọn 4 chữ số;

d) Xổ số lô tô tự chọn 2 cặp số;

đ) Xổ số lô tô tự chọn 3 cặp số;

e) Xổ số lô tô tự chọn 4 cặp số.

3. Đối với loại hình xổ số biết kết quả ngay:

a) Xổ số bóc biết kết quả ngay;

b) Xổ số cào biết kết quả ngay.

Điều 7. Mệnh giá vé xổ số

1. Vé xổ số truyền thống có các loại mệnh giá sau:

a) 5.000 đồng;

b) 10.000 đồng;

c) 20.000 đồng.

Việc tổ chức phát hành đối với loại vé xổ số truyền thống mệnh giá 20.000 đồng chỉ được phép thực hiện tối đa không quá 04 (bốn) kỳ phát hành vào dịp tết nguyên đán hàng năm trên cơ sở đạt được sự đồng thuận của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực và có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

2. Vé xổ số lô tô thủ công có các loại mệnh giá sau:

a) Các loại hình vé xổ số lô tô thủ công quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này có mệnh giá tối đa là 10.000 đồng;

b) Trường hợp, tổ chức phát hành vé xổ số in vé xổ số lô tô thủ công sử dụng cho nhiều lần dự thưởng thì tổng giá trị ghi trên tờ vé tối đa là 50.000 đồng.

3. Vé xổ số cào biết kết quả ngay có các loại mệnh giá sau:

a) 2.000 đồng;

b) 5.000 đồng;

c) 10.000 đồng.

4. Vé xổ số bóc biết kết quả ngay có các loại mệnh giá sau:

a) 2.000 đồng;

b) 5.000 đồng;

c) 10.000 đồng.

Điều 8. Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số

1. Tổ chức phát hành vé xổ số phải xây dựng và công bố công khai thể lệ tham gia dự thưởng cho từng loại hình và sản phẩm xổ số được phát hành. Thể lệ tham gia dự thưởng phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên loại hình và sản phẩm xổ số;

b) Tên tổ chức phát hành vé xổ số;

c) Đối tượng tham gia dự thưởng và điều kiện được tham gia dự thưởng;

d) Cách thức tham gia dự thưởng;

đ) Phương thức xác định kết quả trúng thưởng;

e) Số lượng giải thưởng, cơ cấu giải thưởng;

g) Trách nhiệm, quyền lợi của người tham gia dự thưởng xổ số;

h) Trách nhiệm, quyền hạn của công ty xổ số kiến thiết;

i) Điều kiện lĩnh thưởng đối với các vé xổ số trúng thưởng;

k) Những khuyến cáo đối với người tham gia dự thưởng về việc tham gia dự thưởng xổ số có trách nhiệm, ví dụ như: “Tham gia mua xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà”, “Bạn không thể làm giàu từ mua xổ số”, ...

2. Việc công bố công khai thể lệ tham gia dự thưởng được thực hiện qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở chính của công ty xổ số kiến thiết, các đại lý xổ số, đăng trên trang thông tin điện tử của công ty xổ số kiến thiết (nếu có), phát tờ rơi cho đại lý và khách hàng hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Tỷ lệ trả thưởng và cơ cấu giải thưởng

1. Tỷ lệ trả thưởng đối với từng loại hình xổ số được quy định như sau:

a) Đối với xổ số truyền thống: tỷ lệ trả thưởng xây dựng cho mỗi đợt phát hành tối đa là 50% trên tổng giá trị vé xổ số phát hành;

b) Đối với xổ số cào biết kết quả ngay và xổ số bóc biết kết quả ngay: tỷ lệ trả thưởng xây dựng cho mỗi đợt phát hành tối đa là 55% trên tổng giá trị vé xổ số phát hành;

c) Đối với xổ số lô tô thủ công: tỷ lệ trả thưởng xây dựng tối đa là 60% trên tổng giá trị vé xổ số dự kiến phát hành.

2. Cơ cấu giải thưởng:

a) Số lượng các hạng giải thưởng, cơ cấu từng giải thưởng trong tổng giá trị các giải thưởng do tổ chức phát hành vé xổ số quyết định phù hợp với tỷ lệ trả thưởng theo quy định và được thống nhất trong Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực;

b) Giá trị các giải thưởng trả cho khách hàng được xác định theo phương thức trả thưởng cố định, bao gồm:

- Giải thưởng được ấn định trước bằng một số tiền cụ thể;

- Giải thưởng được ấn định trước bằng một số lần (tính theo phương pháp nhân số học) so với số tiền mà khách hàng đã tham gia dự thưởng.

c) Trường hợp Bộ Tài chính quy định về tỷ lệ giá trị giải đặc biệt trên tổng giá trị giải thưởng thì việc bố trí giá trị giải đặc biệt trong cơ cấu giải thưởng của tổ chức phát hành vé xổ số phải theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 10. Tổ chức in vé xổ số

1. Vé xổ số do tổ chức phát hành vé xổ số tự in hoặc đặt in tại cơ sở in có đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu bảo mật và phải an toàn trong hoạt động kinh doanh.

2. Tổ chức phát hành vé xổ số được quyền quyết định về hình thức, kích thước của vé xổ số. Vé xổ số phải có các nội dung cơ bản sau đây:

a) Tên tổ chức phát hành vé xổ số;

b) Mệnh giá của vé xổ số;

c) Số ký hiệu (số sê-ry) của tờ vé xổ số;

d) Các chữ số hoặc kết quả ngẫu nhiên để khách hàng lựa chọn;

đ) Ngày mở thưởng, thời hạn lưu hành của vé xổ số; thời hạn lĩnh thưởng;

e) Cơ cấu giải thưởng theo ký hiệu phát hành (sê-ry);

g) Các dấu hiệu nhận diện để chống làm giả hoặc mã khoá để kiểm soát vé xổ số;

h) Các thông tin khác để phục vụ cho người tham gia dự thưởng xổ số bao gồm: Cơ cấu giải thưởng, các điều kiện để được lĩnh thưởng, địa chỉ lĩnh thưởng, các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu quản lý của tổ chức phát hành vé xổ số.

3. Số lượng vé xổ số của từng đợt phát hành vé xổ số do tổ chức phát hành vé xổ số xác định phù hợp với khả năng tiêu thụ, nhu cầu thị trường, khả năng quản lý và đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh.

Trong trường hợp Bộ Tài chính quy định về hạn mức số lượng, giá trị vé xổ số phát hành hoặc khống chế về tỷ lệ tiêu thụ vé xổ số bình quân tối thiểu trong từng thời kỳ thì việc in và phát hành vé xổ số của tổ chức phát hành vé xổ số phải thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 11. Nguyên tắc in vé xổ số

1. Vé xổ số in phải có đủ số lượng theo từng loại ký hiệu vé xổ số và phù hợp với cơ cấu giải thưởng đã thông báo phát hành.

2. Nguyên tắc in vé xổ số đối với từng loại hình vé xổ số được quy định như sau:

a) Vé xổ số truyền thống khi in phải có cuống lưu trữ để phục vụ cho việc kiểm soát vé xổ số của tổ chức phát hành vé xổ số;

Trường hợp vé xổ số in có các dấu hiệu nhận diện bằng phản quang hoặc có hệ thống mã vạch, hệ thống mã khoá đáp ứng được yêu cầu kiểm soát, quản lý và phân biệt được vé xổ số thật, vé xổ số giả, việc tổ chức in vé xổ số đảm bảo chặt chẽ, không có khả năng xảy ra gian lận thì việc in vé xổ số có thể không cần phải có cuống lưu;

b) Vé xổ số lô tô khi in phải có cuống hoặc phần lưu để ghi nhận và đối chiếu các chữ số mà khách hàng đã lựa chọn để tham gia dự thưởng;

c) Vé xổ số cào biết kết quả ngay phải có mã khoá để kiểm soát đối chiếu xác định giải thưởng. Chất phủ nơi quy định được cào và không được cào phải đảm bảo không nhìn thấy nội dung bên trong khi soi rọi bằng mắt thường dưới mọi cường độ ánh sáng hoặc bằng máy và các thiết bị, phương tiện khác; không tự bong hay biến dạng trong điều kiện bình thường;

Đối với việc in vé xổ số cào biết kết quả ngay, cơ sở in phải có thiết bị chuyên dùng và chương trình phần mềm để phân bổ ngẫu nhiên các giải thưởng. Phần mềm phân bổ giải thưởng phải có hệ thống mã khoá để chống truy nhập, sửa chữa trái phép. Toàn bộ quá trình in giải thưởng được sao ghi và lưu trữ trên thiết bị riêng, đảm bảo tuyệt đối bí mật và chỉ được phép xem các kết quả ghi được khi có yêu cầu bằng văn bản của công ty xổ số kiến thiết đặt in vé xổ số và đại diện có thẩm quyền của cơ sở in. Mã khóa an toàn do công ty xổ số kiến thiết đặt in vé và cơ sở in phối hợp đặt mã và giải mã để kiểm soát đối với các vé xổ số trúng thưởng;

d) Vé xổ số bóc biết kết quả ngay phải đảm bảo không nhìn thấy nội dung bên trong khi soi rọi bằng mắt thường dưới mọi cường độ ánh sáng hoặc bằng máy và các thiết bị, phương tiện khác. Vé xổ số phải đảm bảo yêu cầu chống làm giả và chống lợi dụng để sử dụng quay vòng bán nhiều lần.

3. Trường hợp Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực phát hành vé xổ số theo cơ chế liên kết, việc lựa chọn cơ sở in vé xổ số phải được thực hiện theo hình thức đấu thầu công khai. Tiêu chí, quy trình lựa chọn cơ sở in vé xổ số được quy định cụ thể tại quy chế hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực.

4. Việc in vé xổ số phải thực hiện thông qua hợp đồng kinh tế, trong đó xác định rõ số lượng vé xổ số in; các yêu cầu kỹ thuật đối với việc in vé xổ số; trách nhiệm, quyền lợi của các bên; cơ chế kiểm soát quá trình in để đảm bảo không để xảy ra gian lận; xử lý tranh chấp, bồi thường thiệt hại và các thỏa thuận khác để đáp ứng yêu cầu quản lý của các bên.

5. Tổ chức phát hành vé xổ số có trách nhiệm thông báo với Cục thuế các tỉnh, thành phố (nơi thực hiện nghĩa vụ thuế) về tên cơ sở in vé xổ số, ký hiệu của vé xổ số (số sê-ry của tờ vé xổ số), số lượng và mệnh giá từng loại vé xổ số của từng đợt in để theo dõi, quản lý.

Chương III

PHÂN PHỐI VÀ PHÁT HÀNH VÉ XỔ SỐ

Điều 12. Phân phối vé xổ số

1. Tổ chức phát hành vé xổ số thực hiện phân phối các sản phẩm xổ số theo quy định tại Điều 6 Thông tư này tới khách hàng theo các phương thức sau:

a) Bán trực tiếp cho khách hàng;

b) Thông qua hệ thống đại lý xổ số theo quy định tại Thông tư này.

2. Ngoài các phương thức phân phối vé xổ số quy định tại khoản 1 Điều này, các sản phẩm xổ số quy định tại Điều 6 Thông tư này không được phân phối qua các kênh: điện thoại (cố định, di động), các thiết bị điện tử, internet và phương tiện viễn thông khác.

Điều 13. Địa bàn phát hành vé xổ số

Địa bàn phát hành các loại vé xổ số quy định tại Điều 6 Thông tư này được quy định như sau:

1. Đối với khu vực miền Bắc:

a) Xổ số truyền thống được phát hành theo cơ chế liên kết phát hành. Vé xổ số được tiêu thụ trong phạm vi địa giới hành chính của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của từng công ty xổ số kiến thiết;

b) Xổ số lô tô thủ công, xổ số cào biết kết quả ngay, xổ số bóc biết kết quả ngay được phát hành và tiêu thụ trong phạm vi địa giới hành chính của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của từng công ty xổ số kiến thiết.

2. Đối với khu vực miền Trung:

a) Xổ số truyền thống, xổ số cào biết kết quả ngay, xổ số bóc biết kết quả ngay được phát hành theo cơ chế thị trường chung. Lịch quay số mở thưởng của các công ty xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính quy định;

b) Xổ số lô tô thủ công được phát hành và tiêu thụ trong phạm vi địa giới hành chính của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của từng công ty xổ số kiến thiết.

3. Đối với khu vực miền Nam:

a) Xổ số truyền thống, xổ số cào biết kết quả ngay, xổ số bóc biết kết quả ngay được phát hành theo hình thức thị trường chung. Lịch quay số mở thưởng của các công ty xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính quy định;

b) Xổ số lô tô thủ công được phát hành và tiêu thụ trong phạm vi địa giới hành chính của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của từng công ty xổ số kiến thiết.

Điều 14. Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số

1. Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định sau:

a) Là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam;

b) Phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

2. Quyền của khách hàng tham gia dự thưởng xổ số

a) Được công ty xổ số kiến thiết trả thưởng đầy đủ giá trị của các giải thưởng khi trúng thưởng theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 Thông tư này;

b) Được yêu cầu công ty xổ số kiến thiết giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng;

c) Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 Thông tư này.

3. Trách nhiệm của khách hàng tham gia dự thưởng xổ số

a) Tuân thủ Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 và các quy định có liên quan tại Thông tư này;

b) Bảo quản tờ vé xổ số đã mua để tham gia dự thưởng xổ số theo đúng quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 Thông tư này và quy chế tham gia dự thưởng do công ty xổ số kiến thiết quy định;

c) Khi trúng thưởng khách hàng phải xuất trình vé trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này để làm thủ tục lĩnh thưởng theo quy định tại Thông tư này;

d) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Điều 15. Thời hạn lưu hành của vé xổ số biết kết quả ngay

1. Thời hạn lưu hành của vé xổ số biết kết quả ngay như sau:

a) Đối với xổ số cào biết kết quả ngay: Tối đa không quá 180 ngày, kể từ ngày thông báo phát hành hoặc ngày phát hành in trên vé xổ số;

b) Đối với xổ số bóc biết kết quả ngay: Tối đa không quá 90 ngày, kể từ ngày thông báo phát hành hoặc ngày phát hành in trên vé xổ số.

2. Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm thông báo công khai thời hạn lưu hành của vé xổ số biết kết quả ngay để người tham gia mua vé được biết.

Điều 16. Đại lý xổ số

1. Điều kiện làm đại lý xổ số:

a) Đối với cá nhân:

- Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, thường trú tại Việt Nam;

- Không phải là người đang có tiền án, tiền sự; không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

- Không phải là người lao động, viên chức quản lý làm việc tại công ty xổ số kiến thiết đó hoặc công ty xổ số kiến thiết hoạt động trong cùng địa bàn khu vực;

- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của Chủ tịch, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, Kiểm soát viên và cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban nghiệp vụ của công ty xổ số kiến thiết đó hoặc công ty xổ số kiến thiết hoạt động trong cùng địa bàn khu vực;

- Đáp ứng được yêu cầu về bảo đảm thanh toán theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với công ty xổ số kiến thiết;

- Có văn bản cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của công ty xổ số kiến thiết khi trở thành đại lý xổ số.

b) Đối với tổ chức:

- Là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

- Không phải là tổ chức kinh tế có vốn góp của Chủ tịch, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, Kiểm soát viên và cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban nghiệp vụ của công ty xổ số kiến thiết đó hoặc công ty xổ số kiến thiết hoạt động trong cùng địa bàn khu vực;

- Không phải là tổ chức kinh tế có vốn góp của vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của Chủ tịch, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, Kiểm soát viên và cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban nghiệp vụ của công ty xổ số kiến thiết đó hoặc công ty xổ số kiến thiết hoạt động trong cùng địa bàn khu vực;

- Đáp ứng được yêu cầu về bảo đảm thanh toán theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với công ty xổ số kiến thiết;

- Có văn bản cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của công ty xổ số kiến thiết khi trở thành đại lý xổ số.

2. Căn cứ vào các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, công ty xổ số kiến thiết thực hiện lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để làm đại lý xổ số. Việc lựa chọn đại lý xổ số phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và khách quan.

Trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân cùng đề nghị làm đại lý xổ số vượt quá nhu cầu của công ty xổ số kiến thiết, công ty xổ số kiến thiết tổ chức đấu thầu để lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, có mạng lưới đáp ứng được yêu cầu phân phối vé và có mức chi phí hoa hồng đại lý thấp để làm đại lý xổ số.

3. Đại lý xổ số có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Hợp đồng đại lý xổ số

1. Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này khi được lựa chọn làm đại lý xổ số phải ký hợp đồng đại lý xổ số với công ty xổ số kiến thiết.

2. Hợp đồng đại lý xổ số do công ty xổ số kiến thiết xây dựng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên, địa chỉ, đại diện của các bên ký kết hợp đồng đại lý xổ số;

b) Loại vé xổ số nhận bán;

c) Phương thức phân phối vé xổ số được phép;

d) Phương thức, thủ tục giao nhận vé và trả vé xổ số bán không hết;

đ) Số lượng vé xổ số nhận bán. Trường hợp số lượng vé xổ số nhận bán được điều chỉnh trong từng thời kỳ thì nội dung số lượng vé xổ số nhận bán được quy định tại phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng là nội dung không thể tách rời của hợp đồng đại lý xổ số;

e) Tỷ lệ hoa hồng đại lý; tỷ lệ phí thanh toán vé xổ số trúng thưởng được hưởng (nếu có);

g) Phương thức thanh toán tiền bán vé xổ số, thời điểm thanh toán tiền bán vé xổ số, kỳ hạn nợ;

h) Hình thức bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán;

i) Quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng;

k) Xử lý vi phạm và các cam kết về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng;

l) Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;

m) Các nội dung khác phục vụ yêu cầu quản lý của công ty xổ số kiến thiết nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Điều 18. Thanh toán tiền bán vé xổ số và bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số

1. Đại lý xổ số khi nhận vé xổ số của công ty xổ số kiến thiết phải thanh toán đầy đủ số tiền vé xổ số nhận bán cho công ty xổ số kiến thiết.

2. Trường hợp công ty xổ số kiến thiết cho đại lý xổ số nợ tiền bán vé xổ số thì thời gian nợ tối đa của đại lý xổ số không được vượt quá thời hạn quy định tại Điều 19 của Thông tư này và phải yêu cầu đại lý xổ số phải có tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán.

3. Biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số đối với công ty xổ số kiến thiết được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 30/2007/NĐ-CP và các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

4. Mức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số đối với công ty xổ số kiến thiết được quy định cụ thể như sau:

a) Đối với số vé đại lý xổ số nhận nhưng chưa đến ngày phát hành của vé xổ số, mức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tối thiểu được xác định như sau:

Mức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tối thiểu

=

Số lượng vé xổ số nhận bán

x

Mệnh giá vé xổ số

-

Hoa hồng đại lý xổ số được hưởng

b) Đối với số vé đại lý xổ số nhận và đã xác định được là đã bán được trong kỳ, mức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán bằng 100% tổng giá trị vé xổ số đã bán được trừ đi hoa hồng đại lý xổ số được hưởng theo quy định.

5. Trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các tài sản sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm.

6. Công ty xổ số kiến thiết phải đánh giá về giá trị của các tài sản sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán tại thời điểm nhận tài sản; định kỳ đánh giá lại hoặc thực hiện đánh giá lại vào thời điểm cần thiết. Đối với các tài sản là bất động sản, động sản,…dùng để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán nhưng công ty xổ số kiến thiết không đủ năng lực để đánh giá giá trị thì công ty xổ số kiến thiết được thuê các tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá trị tài sản dùng để bảo đảm thanh toán. Chi phí định giá được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh của công ty xổ số kiến thiết.

Tỷ lệ giá trị nhận bảo đảm thanh toán so với giá trị tài sản do công ty xổ số kiến thiết và các đại lý thỏa thuận, thống nhất, nhưng phải bảo đảm khả năng thu hồi nợ khi có vi phạm hợp đồng.

Điều 19. Kỳ hạn nợ

1. Kỳ hạn nợ của đại lý xổ số đối với công ty xổ số kiến thiết được quy định cụ thể như sau:

a) Đối với loại hình xổ số truyền thống, loại hình xổ số lô tô: tối đa không quá 21 ngày (03 tuần), kể từ ngày vé xổ số được phát hành.

b) Đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay, xổ số cào biết kết quả ngay: tối đa mỗi tháng một lần đại lý xổ số phải làm thủ tục thanh toán với công ty xổ số kiến thiết về số tiền vé đã bán được trong kỳ, đồng thời xác định số vé còn lại để tiếp tục theo dõi, thanh toán trong các lần tiếp theo. Căn cứ thời hạn lưu hành của vé xổ số theo quy định tại Điều 15 của Thông tư này, công ty xổ số kiến thiết yêu cầu đại lý xổ số phải hoàn thành việc thanh toán toàn bộ số tiền vé xổ số đã nhận bán cho công ty xổ số kiến thiết. Công nợ của đại lý xổ số được xác định theo giá trị tiền vé xổ số đã bán được trong kỳ.

2. Căn cứ điều kiện thực tế, đặc điểm phát hành, số lần mở thưởng của loại hình xổ số truyền thống, công ty xổ số kiến thiết quyết định cụ thể về thời hạn phải hoàn thành việc thanh toán tiền mua vé xổ số của các đại lý nhưng đảm bảo không vượt quá mức quy định nêu trên.

3. Đến thời hạn thanh toán tiền mua vé xổ số mà các đại lý xổ số không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ với công ty xổ số kiến thiết theo hợp đồng đại lý đã ký kết, công ty xổ số kiến thiết được quyền ngừng bán vé xổ số cho các đại lý xổ số và áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi tiền bán vé xổ số theo quy định của pháp luật dân sự bao gồm: bán tài sản cầm cố; phát mại tài sản thế chấp; thu hồi hoặc bán tài sản đặt cọc, tài sản ký quỹ; yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán số tiền đã nhận bảo lãnh cho các đại lý xổ số.

Điều 20. Thu hồi vé xổ số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công

1. Tổ chức công tác thu hồi

a) Công ty xổ số kiến thiết bố trí các điểm thu hồi vé xổ số (xổ số truyền thống, xổ số biết kết quả ngay) bán không hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các địa điểm khác phù hợp với yêu cầu quản lý của từng công ty xổ số kiến thiết. Công ty xổ số kiến thiết thông báo công khai về tên, địa chỉ của các điểm thu hồi vé xổ số cho các đại lý xổ số;

b) Trường hợp công ty xổ số kiến thiết uỷ quyền cho công ty xổ số kiến thiết khác thực hiện việc thu hồi vé xổ số thì việc uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng giám sát xổ số, trong đó quy định rõ thành phần, quy trình kiểm soát, cơ chế giám sát và trách nhiệm, quyền hạn của các bên.

2. Nguyên tắc thu hồi vé xổ số

Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế về quy trình thu hồi vé xổ số trước khi quay số mở thưởng và kiểm đếm lại vé xổ số sau khi vé đã được thu hồi. Quy chế về quy trình thu hồi vé xổ số phải đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc sau:

a) Việc thu hồi vé xổ số được thực hiện chính xác, trung thực, không bị các đối tượng có liên quan trong quá trình thu hồi vé lợi dụng để trục lợi lĩnh thưởng;

b) Đáp ứng đầy đủ các bước cơ bản theo quy định tại Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 và Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân có liên quan đến quá trình thu hồi vé xổ số.

Điều 21. Lưu trữ vé thu hồi sau khi mở thưởng

1. Sau khi quay số mở thưởng, vé xổ số được thu hồi theo quy định tại Điều 20 Thông tư này, công ty xổ số kiến thiết thực hiện nhập kho lưu trữ, bảo quản theo chế độ quy định.

2. Khi đưa vé xổ số vào nhập kho lưu trữ, công ty xổ số kiến thiết phải tiến hành thực hiện theo các nội dung như sau:

a) Thực hiện đối chiếu giữa số vé xổ số thực tế giao nhận với số vé xổ số thu hồi theo bảng kê được lập theo đúng quy định;

b) Vé xổ số nhập kho phải đảm bảo yêu cầu được gói buộc niêm phong theo từng ngày phát hành mở thưởng (đối với xổ số truyền thống và xổ số lô tô thủ công) hoặc theo từng đợt sê-ry phát hành (đối với xổ số cào, xổ số bóc biết kết quả ngay).

3. Thời gian lưu trữ đối với các loại vé xổ số, cuống vé xổ số hoặc phần lưu của vé xổ số thu hồi quy định tại khoản 1 Điều này tối thiểu là 07 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số. Đối với toàn bộ các vé xổ số của kỳ phát hành có tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong thời hạn lĩnh thưởng của kỳ vé xổ số đó thì hết thời hạn quy định, công ty xổ số kiến thiết vẫn phải tiếp tục lưu trữ cho đến khi có kết luận xử lý cuối cùng.

Điều 22. Tiêu hủy vé xổ số không tiêu thụ hết sau khi mở thưởng

1. Đối với các vé xổ số hết thời hạn lưu trữ theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư này, công ty xổ số kiến thiết được tổ chức tiêu hủy.

2. Trước khi thực hiện tiêu huỷ vé xổ số hết thời hạn lưu trữ, công ty xổ số kiến thiết phải thành lập hội đồng tiêu huỷ vé xổ số có tối thiểu là ba thành viên, trong đó các thành viên bắt buộc bao gồm: đại diện lãnh đạo công ty xổ số kiến thiết (chủ tịch hội đồng), kế toán trưởng và thủ kho.

3. Sau khi tiêu hủy vé xổ số hết thời hạn lưu trữ, công ty xổ số kiến thiết phải lập thành biên bản tiêu huỷ vé xổ số với các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ngày, giờ, địa điểm thực hiện tiêu hủy vé xổ số;

b) Thành phần tham gia tiêu hủy vé xổ số;

c) Loại vé xổ số thực hiện tiêu hủy (chi tiết theo ngày mở thưởng hoặc ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số; ngày thu hồi; số lượng vé xổ số tiêu hủy; giá trị vé xổ số tiêu hủy);

d) Cách thức tiêu hủy vé xổ số.

Chương IV

TỔ CHỨC MỞ THƯỞNG VÀ GIÁM SÁT MỞ THƯỞNG

Điều 23. Lịch mở thưởng xổ số

1. Lịch mở thưởng xổ số truyền thống của công ty xổ số kiến thiết hoặc Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực do Bộ Tài chính quy định cho từng thời kỳ.

2. Xổ số lô tô thủ công được mở thưởng hàng ngày. Công ty xổ số kiến thiết có thể sử dụng kết quả xổ số truyền thống trong ngày của công ty mình hoặc kết quả xổ số lô tô thủ công do công ty tự tổ chức quay số mở thưởng và kết quả xổ số truyền thống của công ty xổ số kiến thiết khác trong cùng khu vực mở thưởng trong ngày. Việc sử dụng kết quả mở thưởng xổ số truyền thống của công ty xổ số kiến thiết khác để phát hành xổ số lô tô thủ công phải được sự thoả thuận giữa các bên bằng văn bản.

3. Số lần mở thưởng xổ số bóc biết kết quả ngay, xổ số cào biết kết quả ngay do công ty xổ số kiến thiết quyết định phù hợp với nhu cầu tiêu thụ vé xổ số, khả năng quản lý và đảm bảo hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Điều 24. Địa điểm và thời gian quay số mở thưởng

1. Việc mở thưởng xổ số được thực hiện tại trụ sở chính của công ty xổ số kiến thiết hoặc tại địa điểm khác nhưng phải nằm trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành phố đó. Trường hợp mở thưởng ngoài phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành phố đó hoặc liên kết khu vực để quay số mở thưởng chung thì phải được sự đồng thuận của các công ty xổ số kiến thiết và phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

2. Thời gian quay số mở thưởng cụ thể do tổ chức phát hành vé xổ số quyết định nhưng không được chậm hơn 18 giờ 30 phút của ngày quay số mở thưởng.

Điều 25. Thiết bị quay số mở thưởng

1. Thiết bị quay số mở thưởng bao gồm:

a) Lồng cầu;

b) Bóng phục vụ cho việc quay số mở thưởng;

c) Cân điện tử để kiểm tra khối lượng của từng quả bóng; thiết bị để kiểm tra kích thước của từng quả bóng;

d) Hệ thống camera, màn hình để phục vụ cho việc giám sát quá trình quay số mở thưởng.

2. Yêu cầu quản lý đối với các thiết bị quay số mở thưởng:

a) Đối với lồng cầu:

- Lồng cầu phải có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật theo đúng thiết kế của nhà sản xuất. Chất liệu sản xuất phải đảm bảo hạn chế việc bào mòn, hoen rỉ và các tác động khác từ bên ngoài;

- Ngoài số lượng lồng cầu phục vụ trực tiếp cho từng lần mở thưởng theo thể lệ mở thưởng đã công bố, công ty xổ số kiến thiết phải trang bị thêm tối thiểu 01 lồng cầu dự phòng để sử dụng khi cần thiết;

- Định kỳ, mỗi năm ít nhất một lần, công ty xổ số kiến thiết phải thực hiện việc bảo dưỡng các lồng cầu. Việc bảo dưỡng phải đảm bảo nguyên tắc không được làm sai lệch nguyên tắc vận hành và các thông số kỹ thuật của lồng cầu. Quá trình bảo dưỡng phải có nhật ký theo dõi, quản lý việc bảo dưỡng;

- Lồng cầu phải được kiểm tra về quá trình vận hành trước khi đưa vào sử dụng. Việc kiểm tra phải có sự chứng kiến và xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số;

- Kết thúc mỗi lần quay số mở thưởng, lồng cầu hoặc khu vực để lồng cầu phải được niêm phong để đảm bảo không có sự can thiệp từ bên ngoài.

b) Đối với bóng:

- Bóng sử dụng để quay số mở thưởng phải có chất liệu sản xuất, khối lượng, kích thước đồng đều. Dung sai cho phép đối với từng quả bóng sử dụng để quay số như sau:

+ Về khối lượng: Mức độ sai lệch tối đa không quá 5% khối lượng chuẩn của từng quả bóng;

+ Về kích thước: Mức độ sai lệch tối đa không quá 5% kích thước đường kính chuẩn của từng quả bóng.

- Bóng phải được xếp theo từng bộ (mỗi bộ có 10 quả, theo số thứ tự từ số 0 đến số 9); mỗi bộ bóng được lưu giữ trong một hộp đựng riêng, đảm bảo bóng không bị cọ sát, bào mòn. Các hộp đựng bóng phải được niêm phong sau mỗi lần sử dụng tổ chức quay số mở thưởng;

- Số lượng các bộ bóng của từng công ty xổ số kiến thiết phải lớn hơn ít nhất là hai lần số lượng bộ bóng thực tế sử dụng trong từng lần mở thưởng;

- Định kỳ sáu tháng một lần, công ty xổ số kiến thiết phải tổ chức thực hiện kiểm tra về khối lượng và kích thước của từng quả bóng sử dụng để quay số mở thưởng. Bóng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật phải được loại. Việc kiểm tra bóng trước khi đưa vào sử dụng quay số mở thưởng phải có sự chứng kiến và xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số.

c) Đối với cân điện tử và thiết bị kiểm tra kích thước của bóng:

- Cân điện tử phải có độ chính xác cao, vận hành ổn định, đã được đăng ký về tiêu chuẩn chất lượng tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc được cơ quan tiêu chuẩn đo lường kiểm định và chứng nhận. Thiết bị kiểm tra kích thước của bóng phải đảm bảo kiểm tra được mức độ sai lệch về kích thước cho phép đối với từng quả bóng;

- Cân điện tử, thiết bị kiểm tra kích thước của bóng phải được niêm phong để bảo quản sau mỗi lần sử dụng và phải được thay thế kịp thời khi đã quá thời hạn sử dụng hoặc không đáp ứng được yêu cầu kiểm tra về mức độ chính xác của bóng sử dụng để quay số mở thưởng;

d) Đối với hệ thống camera, màn hình để phục vụ cho việc giám sát quá trình quay số mở thưởng:

Hệ thống camera, màn hình được bố trí ở những vị trí đảm bảo có thể giám sát được toàn bộ quá trình quay số mở thưởng, đặc biệt là việc lựa chọn bóng đưa vào lồng cầu, quay và nhặt bóng trúng thưởng. Hình ảnh theo dõi qua camera được lưu giữ trong thời gian tối thiểu là 60 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng.

Điều 26. Người quay số mở thưởng

1. Người quay số mở thưởng do tổ chức phát hành vé xổ số lựa chọn để thực hiện việc quay số mở thưởng theo quy định.

2. Người quay số mở thưởng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, được cơ quan trực tiếp quản lý hoặc chính quyền phường, xã nơi cư trú xác nhận;

b) Không phải là người đã có tiền án, tiền sự, hoặc đang trong thời gian bị điều tra, truy tố trách nhiệm hình sự;

c) Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số.

3. Số người trong danh sách người quay số mở thưởng phải lớn hơn ít nhất là 1,5 lần số người thực tế sử dụng để có thể lựa chọn ngẫu nhiên một số người trong số đó tham gia quay số mở thưởng.

Điều 27. Thể lệ quay số mở thưởng

1. Thể lệ quay số mở thưởng do tổ chức phát hành vé xổ số xây dựng và công bố công khai để người tham gia dự thưởng biết và theo dõi, giám sát. Thể lệ quay số mở thưởng phải bao gồm các nội dung chính sau:

a) Ngày, giờ và địa điểm quay số mở thưởng;

b) Loại hình xổ số tổ chức mở thưởng;

c) Các giải thưởng và thứ tự mở thưởng của từng giải thưởng;

d) Chủng loại, nguyên tắc vận hành của lồng cầu;

đ) Quy trình quay số mở thưởng;

e) Tiêu chuẩn kỹ thuật của bóng sử dụng để quay số mở thưởng (khối lượng, kích thước, dung sai về khối lượng, kích thước trong phạm vi cho phép);

g) Danh sách đại diện có thẩm quyền của các cơ quan giám sát việc quay số mở thưởng.

2. Thể lệ quay số mở thưởng được xây dựng cho từng loại hình sản phẩm xổ số được phát hành.

3. Việc công bố công khai thể lệ quay số mở thưởng được thực hiện thông qua việc niêm yết công khai tại trụ sở chính của công ty xổ số kiến thiết, đăng trên trang thông tin điện tử của công ty xổ số kiến thiết (nếu có) và công bố công khai tại địa điểm tổ chức quay số mở thưởng.

Điều 28. Quy trình quay số mở thưởng

1. Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:

a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng;

b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng;

c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng;

d) Thực hiện đảo trộn vé xổ số bóc biết kết quả ngay trước khi quay số mở thưởng;

đ) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động quay số mở thưởng.

2. Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:

a) Quay số mở thưởng thử: thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng;

b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng.

3. Xác nhận kết quả mở thưởng:

Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.

4. Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.

Điều 29. Công bố kết quả mở thưởng

1. Kết quả mở thưởng của từng hạng giải được công bố ngay khi có kết quả mở thưởng và được tổng hợp chung để công bố công khai toàn bộ kết quả mở thưởng khi kết thúc việc quay số mở thưởng.

2. Căn cứ biên bản xác nhận kết quả quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát xổ số, đại diện có thẩm quyền của công ty xổ số kiến thiết ký thông báo kết quả mở thưởng xổ số để làm cơ sở đối chiếu và trả thưởng cho khách hàng.

3. Tổ chức phát hành vé xổ số có trách nhiệm công bố công khai kết quả mở thưởng xổ số ngay sau khi việc quay thưởng kết thúc. Việc công bố công khai kết quả mở thưởng được thực hiện qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở chính của công ty xổ số kiến thiết, các đại lý xổ số kiến thiết, đăng trên trang thông tin điện tử của công ty xổ số kiến thiết (nếu có) hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác

Chương V

TRẢ THƯỞNG VÀ LƯU TRỮ VÉ XỔ SỐ TRÚNG THƯỞNG

Điều 30. Thời hạn lĩnh thưởng, thời gian thanh toán giải thưởng.

1. Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

2. Công ty xổ số kiến thiết thực hiện trả thưởng tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đại lý xổ số được uỷ quyền.

3. Thời gian thanh toán vé xổ số trúng thưởng của công ty xổ số kiến thiết đối với người trúng thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng.

4. Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 31. Điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng

1. Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty xổ số kiến thiết được quy định cụ thể tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 Thông tư này.

2. Căn cứ vào quy định nêu trên, công ty xổ số kiến thiết quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số cụ thể về điều kiện của vé lĩnh thưởng, các trường hợp vé bị rách rời và vị trí bị rách rời được xem xét thẩm tra để quyết định trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng cho khách hàng.

Điều 32. Bí mật thông tin trả thưởng

1. Khách hàng trúng thưởng được quyền yêu cầu công ty xổ số kiến thiết đảm bảo bí mật các thông tin sau:

a) Tên, địa chỉ nơi cư trú.

b) Thời gian, địa điểm lĩnh thưởng.

c) Số tiền và mục đích sử dụng số tiền trúng thưởng.

2. Trong trường hợp không có yêu cầu, công ty xổ số kiến thiết được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng và việc trả thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng xổ số biết.

3. Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm cung cấp thông tin người trúng thưởng cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ cho công tác quản lý.

Điều 33. Uỷ quyền lĩnh thưởng

Khách hà ng trúng thưởng nhưng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật, đi công tác xa,...) không thể trực tiếp tham gia lĩnh thưởng thì có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản, có xác nhận của chính quyền phường, xã nơi cư trú của người trúng thưởng.

Điều 34. Uỷ quyền trả thưởng

1. Công ty xổ số kiến thiết được uỷ quyền cho các đại lý xổ số thực hiện trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

2. Việc uỷ quyền trả thưởng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Căn cứ theo năng lực của từng đại lý xổ số, công ty xổ số kiến thiết quyết định giá trị giải thưởng uỷ quyền trả thưởng cho từng đại lý xổ số;

b) Việc uỷ quyền phải được thể hiện trong hợp đồng đại lý ký kết giữa công ty xổ số kiến thiết và đại lý xổ số;

c) Đại lý nhận uỷ quyền phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của vé trúng thưởng đã trả thưởng và không được thu bất cứ khoản phí nào của khách hàng trúng thưởng. Đại lý tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có khiếu kiện của khách hàng về việc thu phí của khách hàng trúng thưởng;

d) Công ty xổ số kiến thiết có quyền kiểm tra các đại lý trong việc thực hiện uỷ quyền trả thưởng. Trường hợp phát hiện đại lý không chấp hành đúng quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết về việc uỷ quyền trả thưởng, công ty xổ số kiến thiết có quyền chấm dứt việc uỷ quyền trả thưởng của đại lý.

Điều 35. Quản lý vé xổ số trúng thưởng

1. Các vé xổ số trúng thưởng sau khi trả thưởng phải được đục lỗ hoặc đóng dấu đã trả thưởng trên tờ vé xổ số để đảm bảo không bị lợi dụng để lĩnh thưởng.

2. Vé xổ số trúng thưởng phải được lưu giữ cùng cuống vé xổ số hoặc phần lưu của vé xổ số (đối với các loại vé phải in cuống vé hoặc phần lưu) để đảm bảo yêu cầu đối chiếu, xác định tính chính xác trung thực của tờ vé xổ số đã trả thưởng.

3. Thời hạn lưu giữ vé xổ số trúng thưởng tối thiểu là 05 năm kể từ ngày hết thời hạn trả thưởng.

4. Thủ tục tiêu huỷ vé xổ số trúng thưởng được thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Chương VI

DOANH NGHIỆP KINH DOANH XỔ SỐ

Điều 36. Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý

Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý của công ty xổ số kiến thiết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2007/NĐ-CPkhoản 9 Điều 1 Nghị định số 78/2012/NĐ-CP.

Điều 37. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh lãnh đạo quản lý

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh lãnh đạo quản lý của công ty xổ số kiến thiết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam do chủ sở hữu quy định và ghi trong điều lệ tổ chức hoạt động của công ty xổ số kiến thiết nhưng phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau đây:

1. Đối với Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc:

a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;

b) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

c) Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật kinh tế, quản trị kinh doanh;

d) Có kinh nghiệm thực tế trong quản lý hoạt động doanh nghiệp;

đ) Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, đ, e, g khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp;

e) Các tiêu chuẩn về sức khỏe, đạo đức và các tiêu chuẩn khác quy định tại điều lệ của công ty xổ số kiến thiết do chủ sở hữu phê duyệt.

2. Đối với kiểm soát viên:

a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;

b) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

c) Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động kinh doanh xổ số của công ty xổ số kiến thiết hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại điều lệ công ty xổ số kiến thiết;

d) Có kinh nghiệm thực tế trong quản lý hoạt động doanh nghiệp;

đ) Không có vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột giữ chức danh Tổng giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên, thủ quỹ tại công ty xổ số kiến thiết;

e) Không phải là người có liên quan của thành viên hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm kiểm soát viên;

g) Các tiêu chuẩn về sức khỏe, đạo đức và các tiêu chuẩn khác quy định tại điều lệ của công ty xổ số kiến thiết do chủ sở hữu phê duyệt.

3. Các tiêu chuẩn này áp dụng cho việc bổ nhiệm các chức danh quản lý của công ty xổ số kiến thiết kể từ khi Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 38. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

1. Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số cho các công ty xổ số kiến thiết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam.

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp;

b) Đại diện pháp luật của doanh nghiệp;

c) Loại hình sản phẩm được phép kinh doanh;

d) Phương thức phân phối sản phẩm;

đ) Địa bàn kinh doanh xổ số;

e) Thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

g) Các quy định về việc tuân thủ chế độ quản lý và nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh xổ số.

Điều 39. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số lần đầu

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của công ty xổ số kiến thiết, trong đó nêu rõ loại hình sản phẩm đề nghị được phép kinh doanh;

b) Ý kiến của chủ sở hữu về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

c) Phương án tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty xổ số kiến thiết;

d) Quyết định thành lập doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

đ) Giấy đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

e) Điều lệ hoạt động của công ty xổ số kiến thiết được chủ sở hữu phê duyệt (bản sao);

g) Báo cáo tài chính của công ty xổ số kiến thiết năm gần nhất đã được kiểm toán.

2. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số là 15 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Tài chính nhận được đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số, Bộ Tài chính có văn bản thông báo rõ lý do từ chối.

Điều 40. Điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

1. Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.

a) Thay đổi tên, địa chỉ của doanh nghiệp;

b) Thay đổi đại diện pháp luật của doanh nghiệp;

c) Thay đổi loại hình sản phẩm được phép kinh doanh;

d) Thay đổi phương thức phân phối sản phẩm;

đ) Thay đổi địa bàn kinh doanh xổ số.

2. Các trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.

a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số bị mất, hỏng, thất lạc;

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số do nguyên nhân khác không thể sử dụng được.

3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số của công ty xổ số kiến thiết, trong đó nêu rõ nguyên nhân đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh xổ số;

b) Ý kiến của chủ sở hữu về việc điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số;

c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (bản sao có chứng thực).

4. Thời hạn điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số là 10 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Tài chính nhận được đầy được đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 41. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

1. Công ty xổ số kiến thiết, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số trong các trường hợp sau:

a) Bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập không tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh xổ số hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số và bị xử phạt thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số theo quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

2. Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số được Bộ Tài chính công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chương VII

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, KHUYẾN MẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 42. Thông tin, quảng cáo, khuyến mại trong hoạt động kinh doanh xổ số

1. Thông tin, quảng cáo.

a) Công ty xổ số kiến thiết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam thực hiện việc thông tin và quảng cáo về xổ số theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 Nghị định số 30/2007/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành.

b) Hoạt động quảng cáo của các công ty xổ số kiến thiết, công ty Xổ số điện toán Việt Nam tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

- Các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư từ nguồn thu xổ số;

- Các hoạt động xã hội, từ thiện do công ty xổ số kiến thiết thực hiện;

- Cảnh báo người chơi để kiểm soát mức độ tham gia dự thưởng xổ số.

2. Khuyến mại về xổ số.

Nghiêm cấm công ty xổ số kiến thiết, công ty Xổ số điện toán Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc khuyến mại về xổ số dưới các hình thức:

a) Giảm giá bán của vé xổ số;

b) Tặng vé xổ số không thu tiền;

c) Tặng quà dưới hình thức hiện vật, bằng tiền hoặc phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định;

d) Tăng giá trị của các giải thưởng so với thể lệ tham gia dự thưởng và tỷ lệ trả thưởng theo quy định của nhà nước;

đ) Bán vé xổ số có kèm theo việc tham gia các chương trình dự thưởng;

e) Các hình thức khuyến mại khác.

Điều 43. Xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số

1. Các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số, tuỳ tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh xổ số được thực hiện theo quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Chương VIII

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC

Điều 44. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Kiểm tra việc chấp hành chính sách chế độ về phát hành xổ số của các công ty xổ số kiến thiết về công tác kinh doanh xổ số theo quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này.

2. Quy định hạn mức số lượng, giá trị vé phát hành hoặc khống chế tỷ lệ tiêu thụ vé xổ số truyền thống bình quân tối thiểu trong từng thời kỳ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

3. Quy định về địa bàn kinh doanh xổ số của các công ty xổ số kiến thiết theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.

4. Quy định lịch mở thưởng xổ số truyền thống của các công ty xổ số kiến thiết và Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Thông tư này.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác để quản lý hoạt động kinh doanh xổ số theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 30/2007/NĐ-CP .

Điều 45. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty xổ số kiến thiết theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết theo quy định tại Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan hướng dẫn công ty xổ số kiến thiết xây dựng kế hoạch thu nộp ngân sách nhà nước hàng năm căn cứ vào nguyên tắc hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết quy định tại khoản 1, Điều 1 Nghị định số 78/2012/NĐ-CP, định hướng phát triển thị trường xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính thông báo tại từng thời kỳ và các quy định tại Thông tư này.

Điều 46. Trách nhiệm của Công ty xổ số kiến thiết, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam.

1. Tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan về kinh doanh xổ số.

2. Chịu trách nhiệm về quản lý, bảo toàn vốn và tài sản theo quy định của pháp luật.

3. Chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành các quy trình quản lý nghiệp vụ có liên quan, quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo minh bạch công khai, chính xác, tiết kiệm, có hiệu quả và tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước trong hoạt động tổ chức kinh doanh xổ số.

Chương IX

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 47. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với tổ chức phát hành vé xổ số đang thực hiện phát hành các loại hình sản phẩm xổ số ngoài các sản phẩm quy định tại Điều 6 Thông tư này thì phải chấm dứt phát hành chậm nhất trước ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Đối với tổ chức phát hành vé xổ số đang thực hiện thời gian quay số mở thưởng khác với thời gian quy định tại khoản 2 Điều 24 Thông tư này và đang thực hiện ký hợp đồng đại lý xổ số với các đối tượng không đúng quy định tại Điều 16 Thông tư này thì phải điều chỉnh lại thời gian quay số mở thưởng và thực hiện ký lại hợp đồng đại lý xổ số chậm nhất từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

3. Tổ chức phát hành vé xổ số đang thực hiện phát hành các loại hình xổ số có mệnh giá vé không đúng mệnh giá vé quy định tại Điều 7 Thông tư này thì phải điều chỉnh lại mệnh giá vé chậm nhất từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.

Điều 48. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 hướng dẫn chi tiết Nghị định số 30/2007/NĐ-CP; Điều 1 Thông tư số 131/2009/TT-BTC ngày 29/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các công ty xổ số kiến thiết, Công ty xổ số điện toán Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT (2b), Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH THU HỒI VÉ XỔ SỐ KIẾN THIẾT TRUYỀN THỐNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75 /2013/TT-BTC ngày 4 / 6 / 2013 của Bộ Tài chính)

1. Việc thu hồi vé xổ số kiến thiết truyền thống phải thực hiện đầy đủ theo tuần tự các bước sau đây:

a) Bước 1: Trước khi nộp vé bán không hết, đại lý xổ số phải thực hiện các biện pháp vô hiệu hoá tất cả tờ vé xổ số không bán hết theo quy định của công ty xổ số kiến thiết. Đồng thời, đại lý xổ số phải lập bảng kê số lượng vé bán không hết trả lại cho công ty xổ số kiến thiết. Hình thức vô hiệu hoá do công ty xổ số kiến thiết quy định tại quy chế quy định quy trình thu hồi vé xổ số và hướng dẫn đại lý xổ số thực hiện. Việc sử dụng các biện pháp vô hiệu hóa tờ vé xổ số ví dụ như: cắt góc, đục lỗ ... phải đảm bảo nguyên tắc không được để vé thuộc diện vô hiệu hoá bị lợi dụng để lĩnh thưởng.

b) Bước 2: Đại lý xổ số nộp vé bán không hết đã vô hiệu hóa cùng với bảng kê cho cán bộ thu hồi vé của công ty xổ số kiến thiết. Cán bộ thu hồi vé phải kiểm tra đảm bảo 100% vé bán không hết thu hồi đã được vô hiệu hoá theo đúng quy định. Trường hợp, phát hiện có vé chưa được thực hiện vô hiệu hóa đúng quy định, công ty xổ số kiến thiết báo cáo với Hội đồng giám sát xổ số để thực hiện giám sát việc vô hiệu hóa lại.

c) Bước 3: Công ty xổ số kiến thiết kiểm đếm đối chiếu với bảng kê nộp vé bán không bán hết của đại lý xổ số và xác nhận số vé đã thu hồi.

d) Bước 4: Sau khi thu hồi vé, công ty xổ số kiến thiết thực hiện niêm phong toàn bộ vé bán không hết được thu hồi, giấy niêm phong phải có chữ ký đại diện của Hội đồng giám sát và đại diện của công ty xổ số kiến thiết ghi rõ ngày giờ niêm phong và thực hiện nhập kho lưu trữ.

2. Toàn bộ quá trình thực hiện từ bước 2, bước 3 đến bước 4 phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số. Đối với các điểm thu hồi vé đặt ngoài trụ sở chính và không tổ chức được Hội đồng giám sát xổ số, công ty xổ số kiến thiết vẫn phải thực hiện đầy đủ các bước nêu trên và thực hiện lại bước 3 và bước 4 tại trụ sở chính hoặc các địa điểm được bố trí để kiểm đếm lại vé và niêm phong trước khi nhập kho lưu trữ.

3. Căn cứ theo yêu cầu quản lý, công ty xổ số kiến thiết quy định thời gian các đại lý xổ số phải nộp vé bán không hết về các điểm thu hồi vé theo quy định để đảm bảo việc thu hồi vé xổ số bán không hết phải hoàn thành xong tối thiểu trước 15 phút so với thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng. Trường hợp đại lý xổ số nộp vé chậm so với thời gian quy định, công ty xổ số kiến thiết được quyền từ chối không nhận vé bán không hết. Đại lý xổ số phải chịu trách nhiệm thanh toán giá trị các giải thưởng nếu đã bán vé cho khách hàng nhưng chưa làm thủ tục nộp vé bán không hết cho công ty xổ số kiến thiết.

Đại lý xổ số có trách nhiệm nộp vé bán không hết cho công ty xổ số kiến thiết theo đúng thời gian quy định của công ty xổ số kiến thiết.

4. Đối với vé xổ số kiến thiết truyền thống chưa đưa ra lưu thông thuộc đợt đã phát hành (nếu có), việc thu hồi, kiểm đếm cũng được thực hiện theo các nguyên tắc tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 nêu trên.

5. Căn cứ vào các bước công việc quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 nêu trên, công ty xổ số kiến thiết xây dựng và ban hành quy chế quy định chi tiết quy trình thu hồi vé xổ số kiến thiết truyền thống không bán hết./.

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH THU HỒI CUỐNG VÉ HOẶC PHẦN LƯU XỔ SỐ LÔ TÔ THỦ CÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4/6/2013 của Bộ Tài chính)

1. Việc thu hồi cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công phải thực hiện đầy đủ theo tuần tự các bước sau đây:

a) Bước 1: Đại lý xổ số lập bảng kê theo từng loại hình sản phẩm, mệnh giá vé, số tiền dự thưởng, số dự thưởng kèm theo cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công nộp về cho công ty xổ số kiết thiết theo quy định.

Đối với các đại lý xổ số và các điểm thu hồi vé xa trụ sở chính của công ty xổ số kiến thiết không tổ chức được Hội đồng giám sát xổ số, công ty xổ số kiến thiết yêu cầu đại lý xổ số hoặc cán bộ được giao nhiệm vụ thu hồi vé phải gửi bảng kê nêu trên về cho công ty xổ số kiến thiết trước thời gian quay số mở thưởng theo quy định.

b) Bước 2: Cán bộ thu hồi vé của công ty xổ số kiến thiết thực hiện kiểm đếm đối chiếu lại giữa bảng kê và cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công do đại lý xổ số nộp. Sau khi kiểm đếm đối chiếu xong cán bộ thu hồi vé của công ty xổ số kiến thiết phải ký xác nhận vào bảng kê của đại lý xổ số và báo cáo Hội đồng giám sát xổ số ký xác nhận vào bảng kê hoặc bảng tổng hợp số dự thưởng do công ty xổ số kiến thiết lập. Toàn bộ quy trình quy định tại bước 1 và bước 2 nêu trên phải thực hiện trước giờ quay số mở thưởng

c) Bước 3: Sau khi có kết quả mở thưởng, căn cứ vào bảng kê số dự thưởng của từng đại lý xổ số và bảng tổng hợp số dự thưởng do công ty xổ số kiến thiết lập, công ty xổ số kiến thiết xác định giá trị vé trúng thưởng trong kỳ và thực hiện rút cuống vé trúng thưởng (đối những vé hoặc phần lưu đã thu hồi tại trụ sở chính của công ty xổ số kiến thiết). Việc rút cuống vé trúng thưởng hoặc xác định giá trị trúng thưởng phải được lập thành biên bản, có chữ ký của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số. Các cuống vé còn lại (cuống vé của vé không trúng thưởng đã thu hồi tại trụ sở chính của công ty xổ số kiến thiết) phải được niêm phong lại trước khi đưa vào kho lưu trữ.

2. Căn cứ theo yêu cầu quản lý công ty xổ số kiến thiết quy định cụ thể thời gian các đại lý xổ số phải nộp bảng kê và cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô để đảm bảo việc thu hồi vé phải hoàn thành xong tối thiểu trước 15 phút so với thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng. Trường hợp đại lý xổ số nộp vé chậm so với thời gian quy định, công ty xổ số kiến thiết được quyền từ chối không nhận và đại lý xổ số phải chịu trách nhiệm về việc thanh toán giá trị các giải thưởng đã bán cho khách hàng nhưng chưa nộp cuống vé hoặc phần lưu cho công ty xổ số kiến thiết.

3. Toàn bộ quá trình thực hiện từ bước 2 đến bước 3 phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.

4. Công ty xổ số kiến thiết phải bố trí khu vực kiểm đếm vé đảm bảo được cách ly không cho phép bất cứ đối tượng nào có thể ra, vào trong thời gian kiểm đếm vé, rút thưởng vé trúng thưởng của công ty xổ số kiến thiết và Hội đồng giám sát xổ số. Công ty xổ số kiến không được lắp đặt, bố trí các thiết bị nghe, nhìn để theo dõi trực tiếp kết quả xổ số trong thời gian đang thu hồi, kiểm đếm, rút vé trúng thưởng.

5. Căn cứ vào các bước công việc quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Phụ lục này, công ty xổ số kiến thiết xây dựng và ban hành quy chế quy định chi tiết quy trình thu hồi cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công./.

PHỤ LỤC 3

VỀ QUY TRÌNH THU HỒI VÉ XỔ SỐ BIẾT KẾT QUẢ NGAY CHƯA TIÊU THỤ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75 /2013/TT-BTC ngày 4/06/2013 của Bộ Tài chính)

1. Việc thu hồi xổ số biết kết quả ngay chưa tiêu thụ được phải thực hiện đầy đủ theo tuần tự các bước như sau:

a) Bước 1: Đại lý xổ số nộp toàn bộ vé xổ số biết kết quả ngay chưa tiêu thụ hết chậm nhất là ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số. Quá thời hạn quy định, các vé xổ số biết kết quả ngay chưa thu hồi được xác định là đã tiêu thụ.

b) Bước 2: Công ty xổ số kiến thiết thực hiện cắt góc hoặc cắt đôi tờ vé để vô hiệu hoá các tờ vé biết kết quả ngay chưa tiêu thụ hết được thu hồi.

c) Bước 3: Cán bộ công ty xổ số kiến thiết thực hiện kiểm đếm và tổng hợp số lượng vé xổ số biết kết quả ngay chưa tiêu thụ hết được thu hồi.

d) Bước 4: Sau khi thu hồi vé, công ty xổ số kiến thiết phải thực hiện niêm phong toàn bộ vé xổ số biết kết quả ngay chưa tiêu thụ hết được thu hồi trước khi đưa vào kho lưu trữ.

2. Toàn bộ quá trình thực hiện từ bước 2 đến bước 4 phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.

3. Đối với vé xổ số biết kết quả ngay chưa đưa ra lưu thông thuộc đợt đã phát hành (nếu có), việc thu hồi, kiểm đếm cũng được thực hiện theo các nguyên tắc tại khoản 1 và khoản 2 Phụ lục này.

4. Căn cứ vào các bước công việc quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Phụ lục này, công ty xổ số kiến thiết xây dựng và ban hành quy chế quy định chi tiết quy trình thu hồi vé xổ số kiết kết quả ngay chưa tiêu thụ hết./.

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 75/2013/TT-BTC

Hanoi, June 04, 2013

 

CIRCULAR

GUIDING IN DETAILS ON LOTTERY BUSINESS OPERATION

Pursuant to the Government’s Decree No. 118/2008/ND-CP dated November 27, 2008 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Government’s Decree No. 30/2007/ND-CP dated March 01, 2007 on lottery business and the Government’s Decree No. 78/2012/ND-CP dated October 05, 2012 on amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 30/2007/ND-CP dated March 01, 2007 on lottery business;

At the proposal of Director of Department of Finance of Banks and Financial Institutions;

The Minister of Finance prmulgates the Circular guiding in details on lottery business operation:

Chapter 1

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular guides in details some contents on management of lottery business operation as prescribed in the Government’s Decree No. 30/2007/ND-CP dated March 01, 2007 on lottery business and the Government’s Decree No. 78/2012/ND-CP dated October 05, 2012 on amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 30/2007/ND-CP dated March 01, 2007 on lottery business (hereinafter abbreviated to the Decree No. 30/2007/ND-CP and Decree No. 78/2012/ND-CP).

Article 2. Subjects of application

1. One-member limited liability companies of lottery that are owned by People’s Committees of central-affiliated cities and provinces (hereinafter abbreviated to the lottery companies).

2. One-member limited Liability Company of Vietnam computing lottery (hereinafter abbreviated to the Vietnam computing lottery Company).

3. Owners of lottery companies, Vietnam computing lottery Company.

4. Relevant organizations and individuals.

Article 3. Interpretation of terms

Apart from terms which have been explained at Article 2 of the Decree No. 30/2007/ND-CP, some terms in this Circular are construed as follows:

1. “Conventional lottery with 5 numbers" means a type of conventional lottery with 5 numbers for participation in lottery being printed ready on the lottery ticket from number 00.000 to number 99.999 in each serial issuance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. “Bingo lottery” means a type of lottery which the lottery participant is entitled to select the lottery numbers and the winning result is defined after issuing lottery tickets.

4. “Bingo lottery with 2 self-selecting numbers” means type of lottery which the lottery participant is entitled to select 2 numbers from 00 to 99.

5. “Bingo lottery with 3 self-selecting numbers” means type of lottery which the lottery participant is entitled to select 3 numbers from 000 to 999.

6. “Bingo lottery with 4 self-selecting numbers” means type of lottery which the lottery participant is entitled to select 4 numbers from 0000 to 9999.

7. “Bingo lottery with self-selecting double numbers” means type of lottery which the lottery participant is entitled to select 2, 3 or 4 double numbers from 00 to 99.

8. “The scratching lottery for instant result” means type of lottery in which the draw for prizes had been performed by software distributing randomly prizes before that. The winning results were printed ready on ticket and closely covered. After buying ticket, the lottery participant scratch the layer covering on the surface of ticket at the provided position so as to see the winning result or failing result.

9. “The tearing lottery for instant result” means type of lottery in which the draw for prizes had been performed before that. After buying ticket, the buyer may cleave, tear or use other methods so as to open the ticket and compare the numbers printed ready on the ticket with the table of lottery result notified by the lottery companies for information of the winning or failing result.

10. “Debt term" means the duration for lottery agents to finish payment of consumed tickets for all kinds of ticket in each time of receiving tickets from lottery companies, after the tickets are officially issued.

11. “The lottery agents” include organizations, individuals eligible legally as prescribed in this Circular directly sign contract of lottery agent with lottery companies for ticket distribution, consumption and paying the prizes to clients when clients win according to conditions, terms specified in contract of lottery agent.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. “The sharing market mechanism” means mechanism on issuing lottery tickets under the method in which each lottery company in a same region may issue the lottery tickets and sell on whole region according schedule of the draw for prizes already been provided by the Ministry of Finance. Each lottery company issuing lottery tickets shall be responsible for all affairs of the lottery issuance, the draw for prizes and payment for prizes.

14. “Organizations issuing lottery tickets” include lottery companies or the regional lottery Council (in case of issuing lottery ticket under the linkage mechanism) eligible for issuing lottery tickets as prescribed in this Circular.

Article 4. Activities of the regional lottery Council

1. The lottery business activities divided under regions, specified as follows:

a. The north region, including the following central-affiliated cities and provinces: Bac Giang, Bac Kan, Bac Ninh, Cao Bang, Dien Bien, Ha Giang, Ha Nam, Ha Noi, Ha Tinh, Hai Duong, Hai Phong, Hung Yen, Hoa Binh, Lao Cai, Lang Son, Lai Chau, Nam Dinh, Nghe An, Ninh Binh, Phu Tho, Quang Ninh, Son La, Thai Binh, Thai Nguyen, Thanh Hoa, Tuyen Quang, Vinh Phuc and Yen Bai;

b. The Central region, including the following central-affiliated cities and provinces: Binh Dinh, Da Nang, Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai, Khanh Hoa, Kon Tum, Ninh Thuan, Phu Yen, Quang Binh, Quang Nam, Quang Ngai, Quang Tri and Thua Thien Hue;

c. The Souhth region, including the following central-affiliated cities and provinces: An Giang, Bac Lieu, Ba Ria – Vung Tau, Ben Tre, Binh Duong, Binh Phuoc, Binh Thuan, Ca Mau, Can Tho, Dong Thap, Dong Nai, Hau Giang, Kien Giang, Lam Dong, Long An, Soc Trang, Tay Ninh, Ho Chi Minh city, Tien Giang, Tra Vinh and Vinh Long.

2. The lottery companies in a same region as prescribed in clause 1 this Article shall establish the regional lottery Council. The regional lottery Councils operate as prescribed by law on lottery business and the operational regulations of regional lottery Councils. The operational regulations of regional lottery Councils are approved by the Councils and accepted by the Ministry of Finance.

3. The Vietnam computing lottery company participates in the lottery Councils of North, Central and South regions but it has no voting right for business activities of lottery types and products specified in Article 6 of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The lottery companies are entitled to issue types of lottery ticket specified in Article 6 of this Circular. Activities of the printing, distribution and issuance of lottery tickets, organization and supervision of the draw for prizes of lottery companies comply with this Circular.

2. The Vietnam computing Lottery Company is entitled to issue types of the computing lottery ticket as prescribed by the Ministry of Finance. Products, activities of issuance, distribution, organization and supervision of the draw for prizes of all kinds of the lottery self-selecting the computing number shall comply with other guiding Circular of the Ministry of Finance.

3. Issuance, distribution, organization and supervision of draw for prizes for products of lottery self-selecting the computing number that are allowed to issue of the State-owned one-member limited liability company of Thu Do lottery shall comply with the Circular No. 44/2009/TT-BTC dated March 10, 2009 of the Ministry of Finance guiding the issuance of computing lottery of the State-owned one-member limited liability company of Thu Do lottery and documents amending and supplementing, replacing (if any).

Chapter 2

TYPES OF PRODUCTS, THE RULES OF LOTTERY PARTICIPATION AND PRINTING THE LOTTERY TICKETS

Article 6. Types of the issued lottery products

1. For the conventional lottery:

a. Conventional lottery with 5 numbers;

b. Conventional lottery with 6 numbers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. Bingo lottery with self-selecting 2 numbers;

a. Bingo lottery with self-selecting 3 numbers;

c. Bingo lottery with self-selecting 4 numbers;

d. Bingo lottery with self-selecting 2 double numbers;

dd. Bingo lottery with self-selecting 3 double numbers;

e. Bingo lottery with self-selecting 4 double numbers;

3. For the lottery for instant result:

a. The tearing lottery for instant result;

a. The scratching lottery for instant result;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Conventional lottery tickets have types of par value as follows:

a. 5,000 VND;

b. 10,000 VND;

c. 20,000 VND.

Issuance of conventional lottery tickets with par value of 20,000 VND may perform not exceeding 04 (four) times of issuance on occasion of Lunar Tet every year on the basis of the consensus of the regional lottery Council and having written approval of the Ministry of Finance.

2. The handwork bingo tickets have types of par value as follows:

a. Types of handwork bingo lottery tickets specified in clause 2 Article 6 of this Circular have par value not more than 10,000 VND;

b. If organizations issuing lottery tickets print the handwork bingo lottery tickets that are used many times for prize participation, total value inscribed in the tickets will not more than 50,000 VND.

3. Scratching lottery tickets for instant result have types of par value as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. 5,000 VND;

c. 10,000 VND.

4. Tearing lottery tickets for instant result have types of par value as follows:

a. 2,000 VND;

b. 5,000 VND;

c. 10,000 VND.

Article 8. The rules for participation in winning lottery prizes

1. Organizations issuing lottery ticket must elaborate and publicize the rules of participation in winning prizes for each lottery types and products entitled to issue. Ther rules of participation in winning prizes must have the following principal contents:

a. Lottery types and products;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Subjects participating in winning prizes and conditions for participation in winning prizes;

d. Methods of participation in winning prizes;

dd. Methods to define the results of winning prizes;

e. Quantity of prizes and structure of prizes;

g. Duties and benefits of participants for winning lottery prizes;

h. Duties and powers of lottery companies;

i. Conditions to receive prizes for the winning lottery tickets;

k. Recommends for participants in winning prizes about duties in participation in winning lottery prizes, such as: “Participating in buying lottery may bring benefits for the country and households”, “No one can enrich from buying lottery”, etc

2. The rules of participation in winning prizes are publicized through posting publicly at head offices of lottery companies and lottery agents, publishing on electronic information pages of lottery companies (if any), issuing leaflets for agents and customers or other means of mass media as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The rate of paying prizes for each type of lottery is prescribed as follows:

a. For the conventional lottery: the rate of paying prizes is elaborated for each issuance time not more than 50% over total value of the issued lottery tickets;

b. For the scratching lottery for instant result and the tearing lottery for instant result: the rate of paying prizes is elaborated for each issuance time not more than 55% over total value of the issued lottery tickets;

c. For the handwork bingo lottery: the rate of paying prizes is elaborated not more than 60% over total value of the lottery tickets expected for issuance.

2. Structure of prizes:

a. The organizations issuing lottery tickets may decide quantity of prize ranks, structure of each prize in total value of prizes in conformity with the rate of paying prizes as prescribed and agreed by the regional lottery Council;

b. Value of prizes paying to customers is defined according to methods of paying the fixed prizes, including:

- Prizes have been fixed before by the defined amounts;

- Prizes have been fixed before by a number of times (calculated according to the method of arithmetically multiplying) in comparison with the amounts that customers used to participate in winning prizes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. The printing of lottery tickets

1. Organizations issuing lottery tickets may self-print or place an order for printing lottery tickets at the printing facilities eligible so as to meet the confidential requirement and safety in business activities.

2. Organizations issuing lottery tickets are entitled to decide on form, size of lottery tickets. Lottery tickets must contain the following principal contents:

a. Name of organizations issuing lottery tickets;

b. Par value of lottery tickets;

c. Serial number of lottery ticket;

d. Random numbers or results for customers to select;

dd. Day of the prize drawing, time limit of circulating lottery ticket; time limit of receiving prizes;

e. Structure of prizes according to the serial issuance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h. Other information in serve for lottery participants includes: Structure of prizes, conditions to receive prizes, address of receiving prizes, other necessary information at the management request of organizations issuing lottery tickets.

3. Organizations issuing lottery ticket shall define the quantity of lottery tickets of each time of lottery ticket issuance in conformity with ability of consumption, market demand, ability of management and assurance of effective business.

In case where the Ministry of Finance provided for limitation of quantity and value of lottery tickets that are permitted to issue or limited the minimum average rate of consuming lottery tickets in each period, organizations issuing lottery tickets must implement the printing and issuance of lottery tickets as prescribed by the Ministry of Finance.

Article 11. The principles of printing lottery tickets

1. It must be sufficient quantity according to each sign of lottery ticket and conformable with the structure of prizes as notified about issuance.

2. The principles of printing lottery tickets for each type of lottery ticket are prescribed as follows:

a. When printing conventional lottery tickets, it is required to have the storage stub for controlling lottery tickets of organizations issuing lottery;

In case the printed lottery tickets have reflective signs or system of barcode, system of encrypted code meeting requirement of control, management and distinguish between true lottery ticket and fake lottery tickets, ensuring strictly in printing lottery tickets, having no ability happening fraudulences, the printing of lottery tickets may not require storage of stub of ticket;

b. When printing bingo lottery tickets, it is required to have stub of tickets or storage part for recording and comparing the numbers already selected by customers for participation in winning prizes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For the printing of the scratching lottery tickets for instant result, the print facilities must have specialized equipment and software program to randomly allocate prizes. Software for allocation of prizes must have system of encryption keys so as to prevent illegally accessing and repairing. Whole process of printing the prizes is recorded, copied and saved on separate device, assured for absolute secret and the it is permitted to see recorded results only when having request in writing of lottery companies placing order for printing lottery tickets and competent representative of the print facilities. The lottery companies placing order for printing the tickets and the print facilities shall coordinate in set encoders and decoders of the safety key codes for the lottery tickets winning prizes;

d. The tearing lottery tickets for instant result must ensure that the inside content is viewless when illuminate by naked eyes under all luminous intensity or by other machines, devices and means. The lottery tickets must ensure requirement on preventing against forging and misusing to use for recirculation and sale for many times.

3. In case where the regional lottery Council issue lottery tickets under the linkage mechanism, the selection of facility printing lottery tickets must be perform according to form of publicly bidding. Criteria, process for selecting facility printing lottery tickets are specified in the operational regulation of the regional lottery Council.

4. The printing of lottery tickets must be performed through economic contract, in which clearly define quantity of lottery tickets for printing; technical requirements for printing lottery tickets; duties and benefits of parties; mechanism to control the process of printing so as to ensure not happening fraudulence; handling of disputes, compensation and other agreements to meet the management requirements of parties.

5. Organizations issuing lottery tickets are responsible for reporting to the Taxation Department of provinces, cities (where performing tax obligation) about name of facility printing lottery tickets, signs of lottery tickets (serial numbers of lottery tickets), quantity and par value of each kind of lottery tickets in each time of printing for monitoring and management.

Chapter 3

DISTRIBUTION AND ISSUANCE OF LOTTERY TICKETS

Article 12. Distribution of lottery tickets

1. Organizations issuing lottery tickets implement distribution of lottery products as prescribed in Article 6 of this Circular to customers under the following methods:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. Through system of lottery agents as prescribed in this Circular.

2. Apart from methods of distributing lottery tickets as prescribed in clause 1 of this Article, lottery products specified in Article 6 of this Circular are not permitted to distribute through the channels: telephone (immobile, mobile), electronic equipment, internet and other telecommunication means.

Article 13. Areas for issuance of lottery tickets

Areas for issuance of lottery tickets specified in Article 6 of this Circular are provided as follows:

1. For the North region:

a. Conventional lottery is issued under the linkage mechanism in issuance. Lottery tickets are consumed in the scope of administrative boundaries of each central-affiliated city or province of each lottery company;

b. Handwork bingo lottery, scratching lottery for instant result, tearing lottery for instant result are issued and consumed in the scope of administrative boundaries of each central-affiliated city or province of each lottery company;

2. For the Central region:

a. Conventional lottery, scratching lottery for instant result, tearing lottery for instant result are issued under the general market mechanism. The Ministry of Finance shall provide schedules for the draw for prizes of lottery companies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. For the South region:

a. Conventional lottery, scratching lottery for instant result, tearing lottery for instant result are issued under the general market form. The Ministry of Finance shall provide schedules for the draw for prizes of lottery companies;

b. Handwork bingo lottery are issued and consumed in the scope of administrative boundaries of each central-affiliated city or province of each lottery company.

Article 14. Subjects participating in winning lottery prizes

1. Subjects participating in winning lottery prizes must meet all conditions prescribed as follows:

a. Being Vietnamese citizens, Vietnamese persons residing overseas or foreigners entering legally in Vietnam;

b. Being persons aged 18 years or older;

c. Not being persons limited on civil act capability or lost civil act capability as prescribed by law.

2. Rights of customers participating in winning lottery prizes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. Being entitled to require lottery companies to keep secret about the winning and receiving of prizes;

c. Being enjoyed other lawful benefits as prescribed at the Rules of participation in winning lottery prizes specified in Article 8 of this Circular.

3. Duties of customers participating in winning lottery prizes

a. Complying with the Rules of participation in winning lottery prizes specified in Article 8 and relevent provisions in this Circular;

b. Preserving the bought lottery ticket to participate in winning lottery prizes in accordance with provisions in the Rules of participating in winning lottery prizes specified in Article 8 of this Circular and Regulation on participation in winning prizes prescribed by lottery companies;

c. When winning prizes, customers must present the wining ticket and documents to prove that they belong to subjects entitled to participate in winning prizes as prescribed in clause 1 of this Article so as to do procedures for receiving prizes as prescribed in this Circular;

d. Implementing fully tax obligations as prescribed by law on tax.

Article 15. Time limit for circulation of lottery tickets with instant result

1. Time limit for circulation of lottery tickets with instant result are as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. For the tearing lottery with instant result: Not more than 90 days, after date of issuing notice or date of issuance printed on the lottery tickets.

2. Lottery companies are responsible for publicly notifying participants buying ticket about time limit of ciculation of lottery tickets with instant result.

Article 16. Lottery agent

1. Conditions for lottery agent:

a. For individuals:

- Being Vietnamese citizens aged 18 years or older, permanently residing in Vietnam;

- Not being persons having previous convictions, criminal records; not being persons limited the civil act capability or lost civil act capability as prescribed by law;

- Not being employees, managers working at lottery companies or lottery companies operating in the same area;

- Not being spouse, biological father or mother, adoptive father or mother, children, adopted children, biological sisters or brothers, adoptive sisters or brother of chairmen, General Directors or Directors, deputy General Directors or deputy Directors, Chiefs accountant or persons in charge of accounting, controllers and heads, deputies of professional departments of that lottery company or lottery companies operating in the same area.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Having written commitment on full compliance with provisions of lottery companies upon becoming lottery agent.

b. For organizations:

- Being economic organizations that are established and operate legally in Vietnam;

- Not being economic organizations owning the contributed capital of chairmen, General Directors or Directors, deputy General Directors or deputy Directors, Chiefs accountant or persons in charge of accounting, controllers and heads, deputies of professional departments of that lottery company or lottery companies operating in the same area;

- Not being economic organizations owning the contributed capital of spouse, biological father or mother, adoptive father or mother, children, adopted children, biological sisters or brothers, adoptive sisters or brother of chairmen, General Directors or Directors, deputy General Directors or deputy Directors, Chiefs accountant or persons in charge of accounting, controllers and heads, deputies of professional departments of that lottery company or lottery companies operating in the same area;

- Meeting requirements on ensuring payment as prescribed by law on guarantee transaction to ensure the payment obligation to lottery companies;

- Having written commitment on full compliance with provisions of lottery companies upon becoming lottery agent.

2. Based on conditions specified in clause 1 of this Article, lottery companies may select organizations, individuals eligible for lottery agents. Selection of lottery agents must ensure principles of publicity, transparency and objectivity.

In case where organizations, individuals suggesting to do lottery agent are more than demand of lottery companies, lottery companies may organize bidding to select organizations, individuals that are eligible and have network that meeting requirements on ticket distribution and have the low cost level for agent commision so as to do as lottery agents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Contract of lottery agent

1. Organizations and individuals eligible as prescribed in Article 16 of this Circular and selected to do as lottery agent must sign contract of lottery agent with lottery companies.

2. Contracts of lottery agent that are elaborated by lottery companies must ensure full principal contents as follows:

a. Names, addresses, representatives of parties signing contracts of lottery agent;

b. Type of lottery tickets received for sale;

c. The allowed methods of distributing lottery tickets;

d. Methods of and procedures for delivery and receipt of tickets and returning lottery ticket that are not sold;

dd. Quantity of lottery tickets received for sale. In case where quantity of lottery tickets received for sale is adjusted in each period, content of quantity of lottery tickets received for sale is specified in Annex of contract. Annex of contract is an integral part of contract of lottery agent;

e. Rate of agent commission; rate of the charges enjoyed from payment for lottery tickets winning prizes (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h. Forms to guarantee performance of payment obligation;

i. Rights and obligations of parties signing contract;

k. Handling of violations and commitments on compensation due to breaking contract;

l. Effect time limit of contract;

m. Other contents in serve for the management requirements of lottery companies but not being contrary to provisions of law.

Article 18. Payment for amounts from sale of lottery tickets and guarantee for payment obligation of lottery agents

1. Lottery agents must pay full for lottery tickets received for sale to lottery companies when receiving lottery tickets of lottery companies.

2. In case where a lottery company allow a lottery agent to be in debt from sale of lottery tickets, the maximum time for debt of lottery agent does not exceed time limit specified in Article 19 of this Circular and it is required for lottery agent to have property to guarantee for its payment obligation.

3. Measures to guarantee the payment obligation of lottery agent to lottery company comply with provision in Article 13 of the Decree No. 30/2007/ND-CP and provisions of law on guaranteed transaction.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. For quantity of tickets that lottery agent has received but date of issuing lottery ticket has not yet come, the minimum guaranteed level for payment obligation is defined as follows:

 The minimum guaranteed level for payment obligation

=

Quantity of lottery tickets received for sale

x

Par value of lottery tickets

-

Commission of lottery agent enjoyed

b. For quantity of tickets that lottery agent has received and defined that they have been sold in period, the guaranteed level for payment obligation is equal 100% of total value of the sold lottery tickets deducting commission of lottery agent enjoyed as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Lottery companies must assess value of properties used for guarantee of payment obligations at time of receiving properties; periodically, re-assess or implement re-assessment as neccessary. For properties as real estate, movable properties used in guarantee for payment obligation but lottery companies fail to have sufficient capability for valuation, lottery companies may hire organizations having function on evaluation to define value of properties used in guarantee for payment. Expenses for evaluation are calculated into the business operational expenses of lottery companies.

Lottery companies and agents may agree and unify the rate of value to receive guarantee for payment in comparison with value of properties, but capability of debt recovery must be ensured if contract is broken.

Article 19. Debt term

1. Debt terms of lottery agents to lottery companies are specified as follows:

a. For conventional lottery, bingo lottery: Not exceeding 21 days (03 weeks), after issuing lottery tickets.

b. For the scratching lottery for instant result and the tearing lottery for instant result: Maximally monthly, lottery agents must do procedures for payment to lottery companies about tickets sold in term, concurrently define the remaining tickets so as to continue monitoring and paying in the next times. Based on the circulation time limit of lottery tickets as prescribed in Article 19 of this Circular, lottery companies may request lottery agents for completing the payment of all lottery tickets received for sale to lottery companies. Debts of lottery agents are defined according to value of lottery tickets sold in term.

2. Based on actual conditions, characteristics of issuance, number of times of draw for prizes of conventional lottery, lottery companies may decide specifically on time limit for completing the payment of amounts purchasing lottery tickets of agents but not exceed the set levels mentioned above.

3. If lottery agents fail to pay or pay insufficiently to lottery companies under the contracts of agents already signed when arriving time limit of payment for purchasing lottery tickets, lottery companies are entitled to stop sale of lottery tickets to lottery agents and apply necessary measures for recovery of the amounts from sale of lottery tickets as prescribed by civil law including: Sale of pledged properties; bringing the mortgaged properties into sale; recovery or sale of properties in deposit; the properties in escrow account; requesting the guarantee parties for payment the amounts that they have accepted guarantee for lottery agents.

Article 20. Withdrawal of lottery tickets that fail to be consumed all, stubs or stored parts of handwork bingo lottery tickets

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. Lottery companies shall arrange locations for withdrawal of lottery tickets (conventional lottery, lottery with instant result) that remains due to failing to sell all, stub or stored part of handwork bingo lottery tickets at head offices, branches, representative offices or other locations in conformity with the management requirement of each lottery company. Lottery companies shall notify publicly lottery agents about name, address of locations for withdrawal of lottery tickets;

b. If lottery companies authorize for other lottery companies to withdraw lottery tickets, the authorization must be performed in writing after having consensus of the lottery supervision Council, in which clearly stipulate on members, process of control, mechanism of supervision and duties, powers of parties.

2. Principles of the lottery ticket withdrawal

Lottery companies shall elaborate and issue regulations on process of the lottery ticket withdrawal before draw for prizes and check and count lottery tickets after withdrawing them. Regulation on process of lottery ticket withdrawal must ensure all the following principles:

a. The lottery ticket withdrawal is performed exactly, honestly, relevant subjects in the process of ticket withdrawal do not misuse it for taking unlawful profits or receipt of prizes;

b. It meets fully the basic steps as prescribed in Annex No. 1, Annex No. 2 and Annex No. 3 promulgated together with this Circular;

c. It clearly states duties of each divisions, individuals related to process of the lottery ticket withdrawal.

Article 21. Storage of withdrawn tickets after draw for prizes

1. After draw for prizes, lottery companies shall put the lottery ticket already being withdrawn as prescribed in Article 20 of this Circular into warehouses for storage, preservation under the set regime.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. To compare between lottery tickets of the actual handing and receipt with the withdrawn lottery tickets in the list table made in accordance with regulation;

b. Lottery tickets must ensure requirement which they are packed and sealed according to each day of notifying draw for prizes (for conventional lottery and handwork bingo lottery) or according to each serial issuance (for the scratching lottery, tearing lottery with instant result).

3. Storage duration for lottery tickets, stubs of lottery tickets or the stored part of lottery tickets withdrawn specified in clause 1 this Article is not less than 07 working days, after the expiry date of receiving prizes of lottery tickets. For all lottery tickets of issuance term that arises disputes, complaints in time limit of receiving prizes of that lottery ticket term, after ending the set time limit, lottery companies still must continue storing until having the final handling result.

Article 22. Destruction of lottery tickets that failing to be sold all after draw for prizes

1. For lottery tickets expired for storage as prescribed in clause 3 Article 21 of this Circular, lottery companies are entitled to organize destruction.

2. Before implementing destruction of lottery tickets that are expired storage, lottery companies must establish a council for lottery ticket destruction with at least of three members, of which members compulsorily include: representative of leader of lottery companies (chairman of council), chief accountant and storekeeper.

3. After destructing lottery tickets that are expired storage, lottery companies must made a record of lottery ticket destruction with the following principal contents:

a. Date, time, location of lottery ticket destruction;

b. Memebers participating in lottery ticket destruction;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d.Method of lottery ticket destruction.

Chapter 4

ORGANIZATION AND SUPERVISION OF DRAW FOR PRIZES

Article 23. Schedule of draw for prizes

1. The Ministry of Finance shall provide schedules of conventional draw for prizes of lottery companies or the regional lottery councils for each period.

2. The handwork bingo lottery is performed draw for prizes every day. Lottery companies may use their result of conventional lottery in day or result of handwork bingo lottery that are organized draw for prizes by themselves and conventional lottery result of other lottery companies in the same area and its draw for prizes is performed in day. The use of conventional lottery result of other lottery companies for issuance of handwork bingo lottery must be agreed by parties in writing.

3. Lottery companies may decide on number of draw for prizes times for the tearing lottery with instant result, the scratching lottery with instant result in conformity with demand of lottery ticket consumption, management capability and assurance of effectiveness in business operation.

Article 24. Location and time of draw for prizes

1. The draw for prizes is performed at head office of lottery companies or other places but must located in the administrative boundaries of such provinces or cities. In case where the draw for prizes is performed outside of the administrative boundaries of such provinces or cities or case of regional linkage for sharing draw for prizes, it is required to have consensus of lottery companies and have written acceptance of the Ministry of Finance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 25. Devices of draw for prizes

1. Devices of draw for prizes include:

a. Spherical cages;

b. Balls serving the draw for prizes;

c. Electronic scale to check volume of each ball; device to check size of each ball;

d. System of cameras and screens serving supervision of process of draw for prizes.

2. The management requirement for devices of draw for prizes:

a. For spherical cages:

- Spherical cages must have clear origin, ensures criteria and specifications in accordance with design of producers. They must be produced by material ensuring limitation of corrosion, rust and other affects from outside;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Periodically, annually as minimally, lottery companies must maintain spherical cages. The maintenance must ensure principle not to falsify the operation principle and specifications of spherical cages. It is required to have diary of monitoring and managing the maintenance during the course of maintenance;

- Spherical cages must be checked the operation process before they are put into use. The examination must have the witness and confirmation of the council of lottery supervision;

- Ending each draw for prizes, spherical cages and area containing spherical cages must be sealed so as to ensure that there is no intervention from outside.

b. For balls:

- Balls used in draw for prizes must have uniform material, volume and size. The allowed tolerance for each ball used for lottery draw is as follows:

+ Volume: The maximum deviation not more than 5% of standard volume of each ball;

+ Size: The maximum deviation not more than 5% of standard diameter size of each ball.

- Balls must be arranged according to each set (each set included 10 balls, ordered from No. 0 to No.9); each set of ball must be stored in a separate box, ensure that balls are not rubbed, worn out. Boxes containing balls must be sealed after using for draw for prizes;

- Quantity of sets of balls of each lottery company must be more than at least twice of quantity of sets of balls that are actually used for each draw time for prizes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. For electronic scale and devices checking size of balls:

- Electronic scale must have high accuracy, stable operation, have been registered on quality standards at competent state agencies or have been tested and confirmed by agencies of measurement standard. Devices for checking size of balls must ensure to check the allowed deviation on size for each ball;

- Electronic scales, devices for checking size of balls must be sealed to preserve after each use time and must be replaced timely when they are overdue the use time limit or fail to meet requirement of examination on the accuracy of ball used in draw for prizes;

d. For system of cameras and screens serving supervision of process of draw for prizes:

System of cameras and screens are laid at the assured positions able to supervise whole process of draw for prizes, especially selection of balls to put into spherical cages, rotating and picking up the winning balls. Images monitored through cameras are stored in time not less than 60 days, from the date of draw for prizes.

Article 26. Persons rotating number for prizes

1. Organizations issuing lottery tickets may select persons rotating number for prizes to implement draw for prizes as prescribed.

2. Persons rotating number for prizes must meet the following conditions:

a. Having good morality, clear curriculum vitae, being confirmed by agencies directly managing them or communal authorities where they reside;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Not being spouses, biological father or mother, adoptive father or mother, children, adopted children, biological sisters or brothers, adoptive sisters or brother of members of council of lottery supervision.

3. Quantity of persons in list of persons rotating number for prizes must more than at least 1.5 times of quantity of persons used in reality so as to be able to select randomly some persons in those persons to participate in draw for prizes.

Article 27. The rules of draw for prizes

1. Organizations issuing lottery ticket shall elaborate and publicize the rules of draw for prizes to participants in winning prizes for monitoring and supervision. The rules of of draw for prizes must include the following principal contents:

a. Date, time and location of lottery draw for prizes;

b. Types of lottery organized draw for prizes;

c. Prizes and ordinal of draw for each prize;

d) Type and principles of operating spherical cages;

dd. Process of rotating number for prizes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d. List of competent representatives of agencies supervising draw for prizes.

2. The rules of of draw for prizes are elaborated for each type of the issued lottery product.

3. The rules of of draw for prizes are publicized through listing publicly at head offices of lottery companies, published on electronic information pages of lottery companies (if any) and publicized at locations rotating number for prizes.

Article 28. Process of rotating number for prizes

1. Preparations for draw for prizes include:

a. To select randomly persons participating in draw for prizes;

b. To select randomly sets of balls used in draw for prizes; unseal sets of balls used in draw for prizes;

c. To unseal spherical cages used in draw for prizes;

d. To mix the tearing lottery tickets with instant result before rotating numbers for prizes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The draw for prizes includes affairs:

a. Rotating-number test for prizes: To rotate as test for all spherical cages and balls used in draw for prizes. In case of detecting abnormal matters, to clearly define reason to have handling measures such as replacing spherical cages, Replacing balls or temporarily suspension of draw for prizes;

b. Officially rotating number for prizes: Officially rotating number for prizes is performed according to the ordinal of draw for each prize as published in the rules of draw for prizes.

3. Confirmation of results of draw for prizes:

Results of draw for prizes must be made in records, confirmed by the council of lottery supervision about the objectiveness, honesty and comply with the process of draw for prizes as prescribed.

4. Whole process of draw for prizes must have supervision of the council of lottery supervision.

Article 29. Anouncement of lottery result

1. The lottery results of each prize rank is announced as soon as having lottery result and summed up generally so as to announce publicly all lottery result after ending the draw for prizes.

2. Based on records confirmed results of draw for prizes of the council of lottery supervision, competent representatives of lottery companies will sign in notice about result of draw for prizes to do as basis for comparison and paying prizes to customers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 5

PAYING PRIZES AND STORING THE WINNING LOTTERY TICKETS

Article 30. Time limit for receiving prizes and duration of paying prizes

1. Time limit for receiving prizes of the winning lottery tickets is 30 days, from date of defining result of winning prizes or expiry date of circulating lottery ticket. Pass this time limit, the winning lottery tickets are no longer valid for receiving prizes.

2. Lottery companies pay prizes at head offices, branches, representative offices and the authorized lottery agents.

3. Duration of payment for the winning lottery tickets of lottery companies to the lottery winner is not later than 05 working days, after receiving request for prizes of customers.

4. In cases arising disputes, complaints, duration for payment may be prolonged until having official conclusion of competent state agencies.

Article 31. Conditions of lottery tickets receiving prizes

1. Lottery tickets receiving prizes must be in intact of form, size, not be torn, no patchwork, not erased, repaired and still in time limit for receiving prizes as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Based on provision mentioned above, lottery companies shall specify conditions of tickets receiving prizes, cases where the torn tickets and torn positions are considered and verified to decide payment for prizes or refusal for paying prizes to customers in the Rules on participating in winning lottery.

Article 32. Secret on information of paying prizes

1. Customers winning prizes are entitled to require lottery companies to keep secret of the following information:

a. Name and address where they reside.

b. Time and location of receiving prizes.

c. Amounts and purpose of using prize amounts.

2. In case they have no request, lottery companies may publish information of winner and payment of prizes to participants in winning lottery prizes.

3. Lottery companies are responsible for supplying information of winner to competent management agencies when having request to serve for management.

Article 33. Authorization for receiving prizes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 34. Authorization for paying prizes

1. Lottery companies may authorize for lottery agents to pay prizes to winners.

2. The authorization for paying prizes must ensure the following requirements:

a. Based on capability of each lottery agent, lottery companies may decide value of prizes to authorize the payment of prizes to each lottery agent;

b. The authorization must be presented in contract of agent signed between lottery company and lottery agent;

c. Agents receiving authorization must take responsibility for the accuracy, honesty of the winning tickets that they have paid prizes and they are not permitted to collect any charges from the winners. Agents are responsible before law if customers have complaints about collection of charges from winners;

d. Lottery companies are entitled to check agents in paying prizes under authorization. In case of detecting that an agent fails to comply with regulation of law and the signed contracts on authorization for paying prizes, lottery companies are entitled to terminate the authorization to such agent for paying prizes.

Article 35. Management of lottery tickets winning prizes

1. Lottery tickets after paying prizes must be perforated or stamped of having been paid prizes on ticket so as to ensure that they are not misused for receiving prizes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Time limit for storage of the winning lottery tickets is not less than 05 years after time limit for paying prizes expired.

4. Procedures for destruction of the winning lottery tickets comply with regulations of Law on accounting and the Government’s Decree No. 129/2004/ND-CP dated 31/5/2004 detailing and guiding implementation of a number of articles of Law on accounting applied to business operation and documents amending and supplementing, replacing (if any).

Chapter 6

ENTERPRISES OF LOTTERY BUSINESS

Article 36. The operational model and the structure of management and organization

The operational model and the structure of management and organization of lottery companies, Vietnam computing lottery one-member limited liability company shall comply with regulations in the Decree No. 30/2007/ND-CP and clause 9 Article 1 of the Decree No. 78/2012/ND-CP

Article 37. Conditions and standards for titles of leaders and managers

Conditions and standards for titles of leaders and managers of lottery companies, Vietnam computing lottery one-member limited liability company are provided by owners and inscribed in their charters of organization and operation but must meet the following basic conditions:

1. For chairmen of companies, General Directors or Directors:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. Having fully civil act capability as prescribed by law;

c. Educated from university level or higher specialized in economy, finance, banking, economic law, business administration;

d. Having actual experiences in managing activities of enterprises;

dd. Not being subjects banned from holding positions of managing and executing enterprises as prescribed at points b, c, dd, e and g clause 2 Article 13 of Law on enterprises;

e. Standards on healthy, morality, and other standards specified in charter of lottery companies that are approved by owners.

2. For controllers:

a. Being Vietnamese citizens, permanently residing in Vietnam;

b. Having fully civil act capability as prescribed by law;

c. Having specialized qualification or professional experiences on accounting, audit or specialized qualification and actual experiences in lottery business operation of lottery companies or other standards, conditions specified in charter of lottery companies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd. Not having spouses, biological father or mother, adoptive father or mother, children, adopted children, biological sisters or brothers holding positions of General Directors, Directors, Chiefs accountant, controllers, cashiers at lottery companies.

e. Not being concerned persons of members of Members' Council, chairmen of companies,General Directors or Directors, persons competent to direct appoint the controllers;

g. Standards on healthy, morality, and other standards specified in charter of lottery companies that are approved by owners.

3. These standards are applied to appointment of manager positions of lottery companies after this Circular comes into effect.

Article 38. Certificate of eligibility for lottery business

1. The Ministry of Finance shall issue Certificate of eligibility for lottery business for lottery companies, Vietnam computing lottery one-member limited liability company.

2. Certificate of eligibility for lottery business contains the following principal contents:

a. Name and address of enterprise;

b. The legal representative of enterprise;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d. Methods of product distribution;

dd. Areas of lottery business;

e. Valid duration of Certificate of business eligibility;

g. Provisions on complying with regimes on management and tax obligations in lottery business operation.

Article 39. Process of and procedures for grant of Certificate of eligibility for lottery business for the first time

1. Dossier applying for grant of Certificate of eligibility for lottery business:

a. Written request for grant of Certificate of business eligibility of lottery company, in which clearly states types of product requesting for being permitted to business;

b. Opinions of owner about grant of Certificate of business eligibility;

c. Plan on organizing business operation of lottery company;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd. Enterprise registration certificate (authenticated copy);

e. Operational charter of lottery companies that are approved by owners (copy);

g. The audited financial statement of lottery company in the last year.

2. Time limit for grant of Certificate of eligibility for lottery business

Time limit for grant of Certificate of eligibility for lottery business is 15 working days, after the Ministry of Finance receives full valid dossier as prescribed. In case of refusal for grant of Certificate of eligibility for lottery business, the Ministry of Finance shall have written notice clearly stating reason thereof.

Article 40. Adjustment and re-grant of certificate of eligibility for lottery business

1. Cases of adjusting certificate of eligibility for lottery business.

a. Change of name or address of enterprise;

b. Change of the legal representative of enterprise;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d. Change of methods of product distribution;

e. Change of areas of lottery business.

2. Cases of re-granting certificate of eligibility for lottery business.

a. Certificate of eligibility for lottery business is lost, corrupted, misplaced;

b. Certificate of eligibility for lottery business due to other reason is not able to use.

3. Dossier of adjustment and re-grant of certificate of eligibility for lottery business.

a. Written request for adjustment, re-grant of Certificate of eligibility for lottery business of lottery company, in which clearly states reason of adjustment, re-grant;

b. Opinions of owner about adjustment, re-grant of Certificate of eligibility for lottery business;

c. The newest enterprise registration certificate (authenticated copy).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 41. Withdrawal of Certificate of eligibility for lottery business

1. Lottery companies, Vietnam computing lottery one-member limited liability company may be withdrawn Certificate of eligibility for lottery business in the following cases:

a. Being dissolved or bankrupted as prescribed by law;

b. Implementing division, separation, consolidation or merger so as not be able to implement the lottery business operation or being withdrawn Certificate of Business registration;

c. Conducting violations in lottery business operation and being sanctioned by withdrawal of certificate of eligibility for lottery business as prescribed by law on handling administrative violations in field of lottery business.

2. The Ministry of Finance shall publicize decisions on withdrawal of Certificate of eligibility for lottery business on means of mass media.

Chapter 7

REGIME OF INFORMATION, PROMOTION AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 42. Information, advertisement and promotion in lottery business operation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. Lottery companies, Vietnam computing lottery one-member limited liability company may provide information of and advertise lottery as prescribed in Articles 18, 19, 20 and 21 of the Decree No. 30/2007/ND-CP and current regulations of law.

b. Advertisement of Lottery companies and Vietnam computing lottery one-member limited liability company concentrate on the following principal contents:

- Social welfare works that are invested from lottery revenue source;

- Social and charity activities that are implemented by lottery companies;

- Warnings to players to control the extent of participation in winning lottery prizes.

2. Lottery promotion

Strictly prohibiting the lottery companies, Vietnam computing lottery one-member limited liability company and relevant organizations and individuals to supply lottery promotions under forms:

a. Reducing sale price of lottery tickets;

b. Giving lottery tickets without charge collection;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d. Increasing the value of prizes in comparison with the rules of participation in winning prizes and rate of paying prizes as prescribed by State;

dd. Selling lottery tickets enclosed with participation in programs winning prizes;

e. Other forms of promotion.

Article 43. Handling of violations in lottery business operation

1. Violations in lottery business operation, depend on nature, seriousness, shall be handled administratively or prosecuted criminal liability as prescribed by law.

2. Handling of administrative violations in lottery business operation shall comply with regulation of law on sanction of administrative violations in lottery business.

Chapter 8

RESPONSIBILITIES OF ORGANIZATIONS

Article 44. Responsibilities of the Ministry of Finance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To provide for limit of quantity, value of issued tickets or control the minimum average rate of Conventional lottery consumption in each period as prescribed in Article 10 of this Circular.

3. To provide for areas for lottery business of lottery companies as prescribed in Article 13 of this Circular.

4. To provide for schedules of conventional lottery draw of lottery companies or the regional lottery councils as prescribed in clause 1 Article 23 of this Circular.

5. To implement other tasks to manage lottery business operation as prescribed in Article 31 of the Decree No. 30/2007/ND-CP.

Article 45. Responsibilities of People’s Committees of central-affiliated cities and provinces

1. To exercise rights and obligations of owners to lottery companies as prescribed by law.

2. To examine, supervise lottery business operation as prescribed in this Circular and relevant legal documents.

3. To coordinate with the Ministry of Finance in directing concerned departments and sectors to guide lottery companies in elaborating the annual plan on collection and remittance to the State budget based on principle of lottery business operation specified in clause 1, Article 1 of the Decree No. 78/2012/ND-CP, orienting development of lottery market as notified by the Ministry of Finance for each period and provisions in this Circular.

Article 46. Responsibilities of lottery companies, Vietnam computing lottery one-member limited liability company

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To take responsibilities for management, conservation of capital and properties as prescribed by law.

3. To take responsibilities for elaborating and promulgating processes on relevant professional management, regulations on internal expenditure ensuring transparence, accuracy, thrifty, effectiveness and complying fully with provisions of State in organizing lottery business operation.

Chapter 9

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 47. Transitional provisions

1. For organizations issuing lottery tickets which issuing types of lottery product other than products specified in Article 6 of this Circular must terminate such issuance earlier January 01, 2014.

2. For organizations issuing lottery tickets which implement time of draw for prizes contrary to time specified in clause 2 Article 24 of this Circular and performing, signing the contracts of lottery agent with subjects improper with provision in Article 16 of this Circular, they must adjust time of the draw for prizes and re-make contracts of lottery agent for conclusion from January 01, 2014 or earlier.

3. Organizations issuing lottery tickets which issuing types of lottery product with par value of tickets contrary to the par value of tickets specified in Article 7 of this Circular must adjust the par value of tickets from October 01, 2013 or earlier.

Article 48. Implementation provisions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. This Circular replaces the Circular No. 65/2007/TT-BTC dated 18/6/2007 detailing the Decree No. 30/2007/ND-CP; Article 12 of the Circular No. 131/2009/TT-BTC dated 29/6/2009 amending and supplementing a number of Article of the Circular No. 65/2007/TT-BTC dated 18/6/2007.

3. In the course of implementation, any arising problems should be reported timely to the Ministry of Finance for consideration and settlement.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Tran Xuan Ha

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


63.235

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!