Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 34-LN/TT năm 1961 giải thích Quyết định 224-TC/QĐ về việc thành lập 4 lâm trường Cao Bình, Vinh Quang, Cham Chu và Việt Hồng do Tổng cục Kiểm lâm ban hành

Số hiệu: 34-LN/TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Tổng cục Lâm nghiệp Người ký: Nguyễn Tạo
Ngày ban hành: 26/06/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34-LN/TT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 1961 

 

THÔNG TƯ 

GIẢI THÍCH QUYẾT ĐỊNH SỐ 224-TC/QĐ NGÀY 10-06-1961 VỀ VIỆC THÀNH LẬP 4 LÂM TRƯỜNG CAO BÌNH, VINH QUANG, CHAM CHU VÀ VIỆT HỒNG

Dưới đây là Tổng cục nói rõ thêm về nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và quan hệ chỉ đạo giữa Tổng cục Lâm nghiệp và các Ủy ban hành chính tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái đối với các lâm trường Cao Bình, Vinh Quang, Cham Chu và Việt Hồng.

I. NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ của các lâm trường Cao Bình, Vinh Quang, Cham Chu và Việt Hồng là:

- Lập kế hoạch, tổ chức nhân lực để quản lý rừng và khai thác lâm sản ở các khu rừng được Tổng cục giao cho các lâm trường phụ trách quản lý kinh doanh.

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ các hợp tác xã (chủ yếu là các hợp tác xã ở trong phạm vi đất rừng của lâm trường) về bảo vệ đất rừng, cây rừng, trồng cây gây rừng và kỹ thuật khai thác lâm sản.

- Chỉ định rừng cho các hợp tác xã khai thác lâm sản thuộc phạm vi khu rừng của các lâm trường quản lý, đồng thời tổ chức thu nhận các loại lâm sản do các hợp tác xã khai thác theo hình thức khoán công việc hoặc ký hợp đồng.

- Ngoài nhiệm vụ quản lý và kinh doanh rừng các lâm trường có nhiệm vụ tổ chức chăn nuôi, trồng cây lương thực, trồng các hoa màu để tự cấp một phần và tiến dần lên tự túc.

Bảo vệ lâm trường, chống trộm cắp, tham ô, lãng phí, và sự phá hoại của địch.

II. QUYỀN HẠN CỦA GIÁM ĐỐC LÂM TRƯỜNG

Việc quản lý lâm trường Cao Bình, Vinh Quang, Cham Chu và Việt Hồng, theo chế độ thủ trưởng phụ trách dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy.

- Giám đốc các lâm trường có những quyền hạn sau đây:

1. Chỉ đạo thực hiện về mọi mặt kế hoạch: nhân vật, tài lực, để thực hiện mọi công tác quản lý kinh doanh lâm trường, phụ trách.

2. Giao dịch với các cơ quan chính quyền, đoàn thể thuộc tỉnh có tổ chức lâm trường ở và các cơ quan, đoàn thể liên quan, thuộc Tổng cục Lâm nghiệp để phối hợp kế hoạch cụ thể công tác (cụ thể của lâm trường hoặc yêu cầu giúp đỡ).

Mỗi lâm trường được dùng con dấu riêng để liên lạc công văn giấy tờ với các cơ quan, đoàn thể có liên quan.

3. Lựa chọn công nhân vào biên chế.

Lựa chọn cán bộ phụ trách các bộ phận giúp việc cho lâm trường và báo cáo Tổng cục duyệt, chỉ định cán bộ phụ trách các tổ chức cơ sở (đội sản xuất, đội kiến thiết cơ bản, v.v…) do Giám đốc, lâm trường thành lập theo yêu cầu của kế hoạch.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Các lâm trường Cao Bình, Vinh Quang, Cham Chu và Việt Hồng  đều là đơn vị sản xuất theo chế độ hạch toán kinh tế. Bộ máy quản lý của các lâm trường gồm có các bộ phận:

1. Hành chính quản trị, Bảo vệ.

2. Tổ chức nhân lực và lao động tiền lương.

3. Kế hoạch, thống kê và kiến thiết cơ bản.

4. Kế toán tài vụ.

5. Kỹ thuật sản xuất.

Biên chế bộ máy gián tiếp của các lâm trường được giữ nguyên số cán bộ của các công trường khai thác gỗ do Tổng cục Hậu cần chuyển sang. Nếu sau này cần tăng sẽ tăng theo tỷ lệ 10% so với tổng số công nhân.

Về các tổ chức đoàn thể trong phạm vi lâm trường. Giám đốc lâm trường sẽ đề nghị với cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh thuộc địa phương Quyết định.

IV. QUAN HỆ LÃNH ĐẠO VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

Lâm trường Cao Bình, Vinh Quang, Cham Chu và Việt Hồng đều là đơn vị sản xuất trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, quan hệ lãnh đạo và lề lối làm việc quy định cụ thể như sau:

1. Các chủ trương, kế hoạch xây dựng sản xuất, tổ chức biến chế, vật tư thiết bị, vốn đầu tư của lâm trường, đều do Tổng cục Lâm nghiệp Quyết định, có sự trao đổi ý kiến với Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang trong những trường hợp cần thiết.

2. Trong những phạm vi chủ trương kế hoạch chung (hàng năm, hàng quý, hàng tháng) đã được Tổng cục trưởng duyệt, Ủy ban hành chính tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch.

3. Về tổ chức biên chế, Tổng cục trưởng duyệt biên chế, chỉ định Chánh, Phó giám đốc, Quyết định điều động cán bộ công nhân của Tổng cục hoặc các tỉnh khác đến cho lâm trường

Uỷ ban hành chính Tỉnh Tuyên Quang Quyết định điều động cán bộ của tỉnh bổ sung cho các lâm trường Cao Bình, Vinh Quang, Cham Chu và tất cả cán bộ công nhân viên của 3 lâm trường trên, đều đặt dưới sự lãnh đạo về chính trị và tư tưởng của tỉnh ủy và Ủy ban hành chính tỉnh Tuyên Quang.

- Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái Quyết định điều động cán bộ của tỉnh bổ sung cho lâm trường Việt Hồng đều đặt dưới sự lãnh đạo về chính trị và tư tưởng của tỉnh ủy và Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái.

4. Về công tác bảo vệ kinh tế và trị an của lâm trường sẽ do Ủy ban hành chính tỉnh địa phương trực tiếp chỉ đạo. Giám đốc lâm trường hết sức tranh thủ sự lãnh đạo của Ủy ban hành chính tỉnh địa phương và kết hợp chặt chẽ với Ủy ban hành chính huyện, xã trong công tác tổ chức xây dựng màng lưới bảo vệ kinh tế và trị an của lâm trường.

5. Kế hoạch sản xuất và kế hoạch tài vụ hàng năm, hàng quý của các lâm trường Cao Bình, Vinh Quang, Cham Chu, Việt Hồng sẽ gửi về Tổng cục duyệt và cấp vốn, các bản kế hoạch đó sẽ sao gửi Ủy ban hành chính tỉnh thuộc địa phương lâm trường hoạt động, để Ủy ban hành chính tỉnh địa phương theo dõi kiểm tra và tham gia ý kiến trong những trường hợp cần thiết.

6. Đối với Ty Lâm nghiệp Tuyên Quang, Yên Bái, về mặt sản xuất, quản lý các lâm trường hoạt động ở địa phương nào thì cần kết hợp chặt chẽ trong các mặt công tác: phân định ranh giới hoạt động, sử dụng nhân lực nhằm bảo đảm tốt kế hoạch của đôi bên.

7. Việc phân phối các loại lâm sản của các lâm trường sản xuất sẽ do Tổng cục Lâm nghiệp Quyết định.

8. Về vật tư thiết bị kỹ thuật: Tổng cục Lâm nghiệp sẽ cung cấp cho các lâm trường, đối với vật tư khác (gạo, vật phẩm tiêu dùng, vật liệu xây dựng thông thường) các lâm trường đề nghị Ủy ban hành chính tỉnh địa phương cung cấp. Nếu thứ gì địa phương không đủ điều kiện giải quyết, sẽ do Tổng cục Lâm nghiệp giải quyết.

9. Giám đốc các lâm trường Cao Bình, Vinh Quang, Cham Chu và Việt Hồng báo cáo công việc về Tổng cục Lâm nghiệp, Ủy ban hành chính tỉnh địa phương ít nhất mỗi tháng một lần. Bản sao báo cáo sẽ gửi cho các Ty Lâm nghiệp để kết hợp.

Trên đây là một số điểm chính, trong lúc thi hành có gì trở ngại, khó khăn sẽ nghiên cứu bổ sung và sửa đổi sau.

 

 

CHỦ NHIỆM TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
Nguyễn Tạo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 34-LN/TT năm 1961 giải thích Quyết định 224-TC/QĐ về việc thành lập 4 lâm trường Cao Bình, Vinh Quang, Cham Chu và Việt Hồng do Tổng cục Kiểm lâm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.665

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105