Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 28/1999/TT-BTM bổ sung Thông tư 21/1998/TT-BTM hướng dẫn thi hành Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 28/1999/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 01/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/1999/TT-BTM

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 28/1999/TT-BTM NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 21/1998/TT-BTM NGÀY 24/ 12/1998 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUY CHẾ VỀ CỬA HÀNG KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ

Căn cứ Điều 11 Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ công văn số 5739/YT-QLD ngày 23/8/1999 của Bộ Y tế về hàng mỹ phẩm kinh doanh tại các cửa hàng miễn thuế ;
Bộ Thương mại điều chỉnh bổ sung Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24/12/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế như sau:

1. Sửa lại Điểm 2.2 Mục II về hàng hoá bán tại cửa hàng miễn thuế như sau:

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, trừ các loại mỹ phẩm thuộc danh mục hàng hoá Bộ Y tế quản lý chất lượng.

2. Bổ sung Khoản 4 Mục III như sau:

Đối với các loại mỹ phẩm thuộc danh mục hàng hoá Bộ Y Tế quản lý chất lượng đã được nhập khẩu để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế, trường hợp được phép tiêu thụ tại thị trường nội địa phải đăng ký chất lượng tại Bộ Y Tế như qui định đối với hàng mỹ phẩm nhập khẩu để kinh doanh tại thị trường nội địa Việt Nam.

3. Các qui định khác tại Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24/12/1998 của Bộ Thương mại vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No.28/1999/TT-BTM

Hanoi, September 1, 1999

 

CIRCULAR

ADJUSTING AND SUPPLEMENTING CIRCULAR NO.21/1998/TT-BTM OF DECEMBER 24, 1998 WHICH GUIDES THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION ON DUTY-FREE SHOPS

Pursuant to Article 11 of the Regulation on duty-free shops issued together with Decision No.205/1998/QD-TTg of October 19, 1998 of the Prime Minister;
Pursuant to the Ministry of Health
’s Official Dispatch No.5739/YT-QLD of August 23, 1999 on the cosmetics sold at duty-free shops;
The Ministry of Trade adjusts and supplements its Circular No.21/1998/TT-BTM of December 24, 1998 guiding the implementation of the Regulation on duty-free shops as follows:

1. To amend Point 2.2 of Item II on the goods sold at the duty-free shops as follows:

Goods subject to conditional export and import, excluding cosmetics of various kinds on the list of goods quality-controlled by the Ministry of Health.

2. To supplement Clause 4, Item III, as follows:

For cosmetic items on the list of goods subject to quality control by the Ministry of Health which are imported for sale at duty-free shops, in cases where they are allowed to be sold on the domestic market their quality must be registered at the Ministry of Health as stipulated for cosmetic goods imported for sale on Vietnam’s domestic market.

3. Other provision as of Circular No.21/1998/TT-BTM of December 24, 1998 of the Ministry of Trade remain to be effective.

4. This Circular takes effect 15 days after its signing.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 28/1999/TT-BTM bổ sung Thông tư 21/1998/TT-BTM hướng dẫn thi hành Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.132
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.78.157